Інформація щодо затверджених нормативно-правових актів на виконання Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 за № 2118-VIII.

08.01.2019

У червні 2017 року Верховною Радою України прийнято Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 за № 2118-VIII.

Цей Закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель і спрямований на зменшення споживання енергії у будівлях.

Законом України «Про енергетичну ефективність будівель» регульовано відносини, що виникають у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, з метою підвищення рівня енергетичної ефективності будівель з урахуванням місцевих кліматичних умов та забезпечення належних умов для проживання та/або життєдіяльності людей у таких будівлях.

Згідно з статтею 3 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» державна політика у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель базується на таких засадах:

1) забезпечення належного рівня енергетичної ефективності будівель відповідно до технічних регламентів, національних стандартів, норм і правил;

2) стимулювання зменшення споживання енергії у будівлях;

3) забезпечення скорочення викидів парникових газів у атмосферу;

4) створення умов для залучення інвестицій з метою здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель;

5) забезпечення термомодернізації будівель, стимулювання використання відновлюваних джерел енергії;

6) розроблення та реалізація національного плану щодо збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії.

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства відповідно до пункту 69 Плану заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 497, на виконання Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» затверджено такі нормативно-правові акти:

відповідно до частини третьої статті 2 Закону України “Про енергетичну ефективність будівель” затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 265 «Про затвердження Переліку промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель»;

відповідно до частини третьої статті 14 Закону України “Про енергетичну ефективність будівель” затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 26.07.2018р. № 602 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів»;

відповідно до частини першої статті 9 Закону України “Про енергетичну ефективність будівель” затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 605 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем»;

відповідно до абзацу четвертого частини сьомої статті 7 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» затверджено наказ Мінрегіону «Про визначення будівель, які часто відвідуються громадянами» від 06.10.2017 № 267 зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 31.10.2017 № 1329/31197;

відповідно до частини першої статті 5, частини першої статті 6 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» та пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 затверджено наказ Мінрегіону «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель» від 11.07.2018 № 169 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2018 за № 822/32274;

відповідно до абзацу другого частини першої статті 5 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» затверджено наказ Мінрегіону «Про затвердження Порядку застосування розрахункових елементів програмного забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель» від 11.07.2018 № 171 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2018 за № 824/32276;

відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» затверджено наказ Мінрегіону «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката» від 11.07.2018 № 172 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2018 за № 825/32277;

відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» та пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 затверджено наказ Мінрегіону «Про затвердження Методики визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель» від 11.07.2018 № 170 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2018 за № 823/32275;

відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» затверджено наказ Мінрегіону «Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі» від 11.07.2018 № 173 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.07.2018 за № 826/32278;

відповідно до абзацу другого частини третьої статті 8, абзацу третього частини п’ятої статті 9, абзацу другого частини третьої статті 13 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» затверджено наказ Мінрегіону «Про затвердження Порядку ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів» від  21.03.2018 № 62 зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17.04.2018 № 457/31909;

відповідно до частини першої статті 14 Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”, пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197 затверджено наказ Мінрегіону «Про затвердження порядку незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем» від 18.10.2018 № 274 зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 09.11.2018 за № 1277/32729;

відповідно до статті 10 Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”, пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197 затверджено наказ Мінрегіону «Про затвердження порядку рецензування звітів про обстеження інженерних систем» від 18.10.2018 № 275 зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 05.11.2018 за № 1266/32718;

відповідно до частини першої статті 14 Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”, пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197 затверджено наказ Мінрегіону «Про затвердження порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів» від18.10.2018 № 276 зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 23.11.2018 за № 1323/32775.

Повернутися вгору