Проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

11.09.2018

Відповідно до статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» енергоаудитори, які мають намір здійснювати діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем, повинні пройти професійну атестацію у комісіях, створених закладами вищої освіти або саморегулівними організаціями.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 №605 затверджено Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

Згідно з пунктом 15 цього Порядку тестові та ситуаційні завдання розробляються з урахуванням вимог законодавства щодо проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель (для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель) або обстеження інженерних систем будівель (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем будівель). Зразки тестових та ситуаційних завдань розміщуються на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

Мінрегіоном разом з Держенергоефективності та Київським національним університетом будівництва та архітектури (м. Київ) підготовлено зразок тестових та ситуаційних завдань щодо проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель (для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель) або обстеження інженерних систем будівель (для осіб, які мають намір провадити обстеження інженерних систем будівель), який розміщено тут.

Держенергоефективності підписано Угоди про співробітництво щодо створення відповідних атестаційних комісій із наступними закладами вищої освіти:

 1. Хмельницький національний університет (https://www.khnu.km.ua);
 2. Київський національний університет технологій та дизайну (https://knutd.edu.ua);
 3. Донбаська національна академія будівництва і архітектури (http://donnaba.edu.ua);
 4. Запорізька державна інженерна академія (http://www.zgia.zp.ua);
 5. Запорізький національний технічний університет (http://www.zntu.edu.ua);
 6. Національна металургійна академія України (https://nmetau.edu.ua);
 7. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (https://onat.edu.ua);
 8. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (http://www.kdu.edu.ua);
 9. Вінницький національний технічний університет (http://vntu.edu.ua);
 10. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (http://kpi.ua);
 11. Національний університет водного господарства та природокористування (http://nuwm.edu.ua);
 12. Національний університет «Львівська політехніка» (http://lp.edu.ua);
 13. Київський національний університет будівництва і архітектури (http://www.knuba.edu.ua);
 14. Луцький національний технічний університет (http://lutsk-ntu.com.ua);
 15. Сумський державний університет (https://sumdu.edu.ua);
 16. Житомирський державний технологічний університет (https://ztu.edu.ua);
 17. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (http://tntu.edu.ua);
 18. Міжрегіональна академія управління персоналом (http://maup.com.ua);
 19. Одеський національний політехнічний університет (http://ac.opu.ua);
 20. Одеський державний екологічний університет (http://odeku.edu.ua);
 21. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (https://www.nung.edu.ua).

Також відповідну інформацію щодо сертифікації енергетичної ефективності будівель можна знайти на офіційному веб-сайті Держенергоефективності за посиланням.

Повернутися вгору