Систематизація бази даних про результати обстеження інженерних систем

04.02.2019

У червні 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 за № 2118-VIII.

Цей Закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель і спрямований на зменшення споживання енергії у будівлях.

У редакції Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 за № 2118-VIII було передбачено, що «згідно з частиною 3 статті 13 цього Закону з метою систематизації даних про результати обстеження інженерних систем та моніторингу за дотриманням законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель створюється база даних звітів про результати обстеження інженерних систем, яка формується та ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства. Копія звіту про результати обстеження інженерних систем у електронній формі передається для внесення до бази даних звітів фахівцем з обстеження інженерних систем протягом десяти робочих днів з дня його складення. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, включає звіти до бази даних звітів протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження. Доступ до бази даних звітів є безоплатним.».

Мінрегіоном утворено базу даних про результати обстеження інженерних систем, яку розміщено на офіційному веб-сайті.

Ознайомитися з базою даних можна за посиланням.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» від 17.10.2019 № 199-IX внесені зміни Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».

З урахуванням змін з 1 грудня 2020 року відповідно до частини 3 статті 13 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (із змінами, внесеними згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019) звіт про результати обстеження інженерних систем виготовляється фахівцем з обстеження інженерних систем з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та присвоєнням реєстраційного номера в цій системі. Доступ до звітів є відкритим та безоплатним через портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Враховуючи вищезазначене, з 1 грудня 2020 року припинено внесення до бази даних звітів про результати обстеження інженерних систем будівель звітів про результати обстеження інженерних систем фахівців з обстеження інженерних систем будівель.

Обстеження інженерних систем здійснюється відповідно до наказу Мінрегіону «Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі» від 11.07.2018 № 173, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.07.2018 за № 826/32278.

Отримати консультації щодо звітів про результати обстеження інженерних систем можна за тел.:
(044) 2071834; (044) 2071877 та e-mail: [email protected]; [email protected]

Повернутися вгору