Вивчення досвіду розробки планів дій сталого енергетичного розвитку (на прикладі смт. Глеваха Васильківського району Київської області)

09.02.2017

Сьогодні реалізація державної політики енергоефективності та енергозбереження на міцевому рівні здійснюється за рахунок розробки та реалізації Планів дій сталого енергетичного розвитку. Такий досвід впроваджує ряд територіальних громад України, що беруть участь в проекті Європейської комісії «Угода мерів» (www.uhodameriv.eu/).

Угода мерів – провідна ініціатива, започаткована Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Слідуючи цим зобов’язанням підписанти Угоди прагнуть скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя.

Близько 96 українських міст-підписантів Угоди мерів. Серед них і селище Глеваха Васильківського району Київської області з кількістю населення близько 10 тисяч.

За підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України як Національного координатору реалізації проекту Європейської комісії «Угода мерів» у травні 2015 року рішенням місцевої ради селище Глеваха приєдналось до впровадження досвіду роботи з енергозбереження.

З метою набуття досвіду та застосування в практиці державного управління від Мінрегіону до участі в супроводженні роботи долучено Ірину Вишняк, головного спеціаліста відділу енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики, яка очолює Робочу групу з питань розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку селища Глеваха до 2020 року.

Як показав досвід від початку залучення селища Глеваха до Угоди мерів самостійне розроблення сталого планування, підвищення енергоефективнсоті муніципалітету неможливо в рамках роботи фахівців, спеціалістів органу місцевого самоврядування. Крім того, виявлена відсутність місцевої галузевої програми з енергозбереження не враховує специфіку підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства. Лише професійна робота енергоменеджерів та енергоаудиторів відповідає забезпеченню підготовки Плану дій сталого енергетичного розвитку селища Глеваха до 2020 року. Енергетичне планування  є:

 • комплексним планом, який дає основу для узгодження планування забудови населеного пункту, розвитку енергоспоживання, та землекористування і визначає параметри розвитку населеного пункту з максимальною енергетичною ефективністю і можливостями розвитку зеленої енергії для спільноти;
 • зазвичай охоплює житлові, комерційні, промислові і бюджетні сектори діяльності території, а також комунальні послуги та транспорт;
 • допомагає місцевим органам влади в прийнятті довгострокових рішень та плануванні майбутніх змін;
 • підтримує місцеве енергозбереження та можливості використання відновлюваних джерел енергії, а також надає інформацію для регіонального планування.

На думку Ірини Вишняк, підтримка розвитку послуг з енергоменеджменту цілком відповідає потребам підвищення енергетичної ефективності на міцевому рівні. Завдяки залученню сертифікованих енергоменеджерів можливим стає виконання робіт, спрямованих на зменшення витрат бюджетних коштів на оплату енергоносіїв, скорочення споживання енергоресурсів бюджетними установами і населенням, в тому числі ОСББ та залучення фінансування у заходи з енергоефективності. Адже саме, результати роботи енергоменеджера можуть забезпечити напрацювання, для розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку. Такі послуги  включають в себе: збір та обробку початкових даних, виявлення та усунення втрат енергії, створення балансу споживання паливно-енергетичних  ресурсів та витрат коштів, визначення потенціалу енергозбереження, організація та проведення енергетичних аудитів, створення інвестиційних проектів з енергоефективності, розробку технічних завдань для проведення конкурсів при реалізації проектів, подання проектів на залучення фінансування.

У Київській області надання послуг з енергоменеджменту у сфері енергетичного розвитку розпочато в рамках виконання заходів обласної Програми підвищення енергоефективності Київської області.

Завдяки роботі такої програми у продовження півторарічних напрацювань, протягом лютого 2017 року розпочато роботу з питань розвитку енергозбереження селища Глеваха з групою енергоаудиторів. Налагодження співпраці з ДП «Київбудінвест» Київської обласної адміністрації, що безпосередньо вправоджує завдання обласної програми полегшує та дозволяє забезпечити роботу з питань оцінки показників енергоефективності енергоспоживчих об’єктів, що знаходяться на території селища Глеваха. Такі показники є основою для розробки сталого планування будь-якого населенного пункту в Україні.

На сьогодні питання номер один впровадження проектів із чистої енергії, управління залученням інвестицій, впровадження муніципального енергетичного менеджменту на місцевому рівні, в тому числі вирішення проблем розвитку з зосередженням зусиль та комплексного підходу до поліпшення умов проживання, покращення якості комунальних послуг, скорочення витрат на оплату комунальних послуг.

На практиці селищу Глеваха для розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку необхідним:

 1. Збір, систематизація та моніторинг витрат енергоресурсів;
 2. Виявлення втрати енергії, потенціал енергозбереження і підвищення енергоефективності;
 3. Організація проведення енергетичних аудитів, складання технічного завдання;
 4. Аналіз наявних проектів з енергозбереження;
 5. Відбір інвестиційних проектів в сфері енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності;
 6. Складання інвестиційних пропозицій щодо виконання заходів з енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності;
 7. Надання рекомендацій щодо джерел фінансування.

У ході роботи енергоменеджерів було обстежено дитячий садочок за допомогою сучасних технологій, зокрема тепловізійної зйомки. За словами Ірини Вишняк: «показники вражаючі, адже, питання холодної температури у приміщенні цілком відповідає фотозйомці стану стін. Тепловізором зафіксовано втрати тепла через тріщини стін будівлі». На сьогодні рекомендації послуг енергоменеджменту  органу місцевого самоврядування, встановлюють пріоритетні заходи з енергозбереження до першочергових об’єктів. На практиці  для селища Глеваха це:

 1. Освітні заклади для дітей дошкільного віку, дитячі садки – заходи з утеплення.
 2. Житловий фонд – встановлення ІТП, заміна вікон, утеплення підвалів, комерційний облік.
 3. Системи теплопостачання – модернізація.
 4. Централізована котельня – переведення на відновлювальні джерела енергії.
Повернутися вгору