Роз’яснення для населення щодо стимулювання за державною програмою «Теплі кредити»

05.04.2019

На сьогоднішній день в Україні успішно діє Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв із відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2020 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 (далі – Програма), в рамках якої реалізуються заходи щодо стимулювання населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (далі – Порядок), визначено механізм реалізації Програми.

Згідно з п. 2 Порядку головним розпорядником бюджетних коштів є Мінрегіон.

Відповідальним виконавцем Програми визначено Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (далі – Держенергоефективності).

Відповідно до підпунктів 4 та 41 пункту 3 Порядку стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів здійснюється шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них. А також, залучених на придбання:

для одно- та двоквартирних житлових будинків:

– радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичних), та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

– рекуператорів теплоти вентиляційного повітря та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

– теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

– системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

– вузлів обліку води (гарячої, холодної), зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

– багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

– обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

– світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

Підпунктом 4 пункту 5 Порядку, державні банки або банки, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі (далі – уповноважені банки) (ПАТ «ПриватБанк» – в рамках стимулювання ОСББ/ЖБК, АТ «Ощадбанк», АТ АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк»), визначено як банки, що уповноважені взаємодіяти з Держенергоефективності в частині виплати відшкодування за кредитами, залученими в рамках реалізації Програми.

Кредит надається позичальникам в національній валюті уповноваженими банками для цілей кредитування

За кожним заходом, визначеним підпунктами 4 і 4-1 пункту 3 Порядку, кредит надається один раз протягом одного бюджетного періоду. Під час укладення кредитного договору для цілей кредитування, передбачених підпунктами 4 і 4-1 пункту 3 Порядку, позичальники підтверджують, що протягом поточного бюджетного періоду не отримували кредит за відповідним заходом.

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах:

– 20 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого для стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них4 пункту 3 Порядку, але не більш як 12000 гривень за одним кредитним договором;

– 35 відсотків суми кредиту на здійснення заходів, передбачених підпунктом 4-1 пункту 3 Порядку, але не більш як 14000 гривень за одним кредитним договором.

У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4 пункту 3 Порядку, здійснюється одноразово в розмірі 35 відсотків суми кредиту, але не більш як 12000 гривень за одним кредитним договором.

За кожним із заходів щодо стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів зазначених в підпунктах 4 і 4-1 пункту 3 Порядку, уповноважені банки формують окремий зведений реєстр позичальників, який повинен містити такі відомості:

– прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – позичальника;

– реєстраційний номер облікової картки платника (або інформацію про відсутність такого номера);

– місце проживання фізичної особи – позичальника (із зазначенням адреси реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання);

– відомості про призначення фізичній особі – позичальнику субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є одержувач такої субсидії);

– адреса будинку, в якому впроваджуються енергоефективні заходи відповідно до Порядку, із зазначенням типу будинку (одно-, двоквартирний), згідно з даними, повідомленими уповноваженому банку позичальником;

– цілі кредитування відповідно до підпунктів 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку;

– номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;

– загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів та відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях);

– розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії), що підлягає відшкодуванню, відповідно до Порядку (у гривнях);

– розмір відшкодування частини суми кредиту, розрахований відповідно до Порядку (у гривнях).

Якщо позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обов’язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім підтверджуючих документів, копії документа (повідомлення або довідки тощо), що підтверджує призначення на момент укладення кредитного договору субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Обов’язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженого банку документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна), та документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг) (далі – підтвердні документи).

Позичальники зобов’язані подати до уповноваженого банку підтвердні документи не пізніше 30 листопада року, в якому укладено кредитний договір.

Підтвердні документи зберігаються уповноваженими банками протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією, та надаються уповноваженим банком Держенергоефективності на його письмову вимогу за згодою позичальника.

У разі встановлення факту відсутності підтвердних документів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається уповноваженим банком до державного бюджету.

У разі встановлення факту нецільового використання кредитних коштів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається позичальником до уповноваженого банку, який протягом трьох робочих днів повертає зазначені кошти до державного бюджету.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження до Держенергоефективності зведених реєстрів позичальників.

Зазначаємо, що продовжується робота із залучення місцевої влади до співфінансування заходів з енергоефективності для населення. На сьогодні прийнято більше 260 регіональних місцевих програм підтримки впровадження енергоефективних заходів.

Більш детальна інформація розміщена на сайті Держенергоефективності (http://saee.gov.ua/), яке є відповідальним виконавцем вказаної бюджетної  програми у розділі «Державна підтримка енергозбереження». Щодо наявності відповідної програми, а також можливості участі в ній, радимо звертатися до місцевих органів влади.

Повернутися вгору