Роз’яснення для ОСББ щодо стимулювання за державною програмою «Теплі кредити»

19.11.2018

СТИМУЛЮВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ «ТЕПЛІ КРЕДИТИ» ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ, ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ

На сьогоднішній день в Україні діє Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 (далі – Програма), в рамках якої передбачено співфінансування з державного бюджету енергоефективних заходів.

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження (далі – Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056, визначено механізм реалізації Програми.

Згідно із  пунктом 2 Порядку головним розпорядником бюджетних коштів є Мінрегіон.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держенергоефективності.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Держенергоефективності, а також визначені головним розпорядником бюджетних коштів безпосередні виконавці завдань і заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243.

Згідно із підпунктом 3 пункту 3 Порядку передбачено стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

 • обладнання і матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • обладнання і матеріали для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;
 • теплонасосна система для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;
 • електричні котли для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;
 • обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичні вимикачі, ламп (крім ламп розжарювання), патрони до них);
 • вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники), приладирозподілювачі, автоматичні регулятори температури повітря в приміщенні та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • багатозонні (багатотарифні) прилади обліку електричної енергії (лічильники активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
 • світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікна та балконні двері у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • двері для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.

Підпунктом 4 пункту 5 Порядку, державні банки або банки, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі (далі – уповноважені банки) (ПАТ «ПриватБанк» – в рамках стимулювання ОСББ/ЖБК, АТ «Ощадбанк», АТ АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк»), визначено як банки, що уповноважені взаємодіяти з Держенергоефективності в частині виплати відшкодування за кредитами, залученими в рамках реалізації Програми.

Відповідно до підпункту 4 пункту 5 Порядку, у кредитних договорах зазначаються цілі кредитування відповідно до підпункту 3  пункту 3 Порядку із посилання на відповідний підпункт пункту 2 додатка 2 до Програми.

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважені банки щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним, але не пізніше 15 грудня поточного року подають Держенергоефективності два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 Порядку.

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в розмірі 40% суми кредиту (70% – для отримувачів субсидій), але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором.

У разі коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюється одноразово в розмірі, що розраховується за такою формулою (але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором):

P = 40% х (Nз – Nс)/Nз + 70% х Nс/Nз,

де Р – розмір відшкодування, відсотків;

Nз – загальна кількість квартир багатоквартирного будинку;

Nс – кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

У випадку повного або часткового дострокового повернення позичальником кредиту відшкодування частини суми кредиту, що надійшло від Держенергоефективності, спрямовується уповноваженим банком для погашення частини суми кредиту в розмірі суми заборгованості за кредитним договором, а сума залишку відшкодування частини суми кредиту – на поточний рахунок позичальника, відкритий в уповноваженому банку.

Обов’язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників (ОСББ/ЖБК) є подання таким позичальником до уповноваженого банку:

 • документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна);
 • документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг);
 • документів (актів, довідок тощо), що підтверджують наявність приладу обліку теплової енергії (лічильника) в багатоквартирному будинку, взяття такого приладу на абонентський облік теплопостачальною організацією та його використання для розрахунків за спожиту теплову енергію (крім випадків встановлення приладу обліку теплової енергії (лічильника) в ході впровадження енергоефективних заходів відповідно до Порядку) (у разі коли будинок, приєднаний до теплових мереж систем централізованого теплопостачання);
 • копій документів (повідомлень або довідок тощо), що підтверджують призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг фізичним особам, що зареєстровані (фактично проживають) в цих будинках (за наявності).

Відповідно до підпункт 4 пункту 5 Порядку, у разі коли позичальником (ОСББ/ЖБК) залучено кредит на придбання електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, обов’язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім підтвердних документів:

 • інформації (довідки, витягу із схеми теплопостачання, витягу з рішення постійно діючої міжвідомчої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води тощо) від місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яка підтверджує, що чинними схемами теплопостачання населеного пункту передбачено децентралізацію опалення із застосуванням систем електричного опалення у такому багатоквартирному будинку;
 • документа (акта, довідки тощо) про наявність багатозонного (багатотарифного) приладу обліку електричної енергії, взяття такого приладу на абонентський облік електропостачальником (електророзподільним підприємством) та його використання для розрахунків за спожиту електроенергію.

Позичальники зобов’язані подати до уповноваженого банку підтвердні документи не пізніше 30 листопада року, в якому укладено кредитний договір.

У разі встановлення факту відсутності підтвердних документів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається уповноваженим банком до державного бюджету.

Разом з тим, у разі встановлення факту нецільового використання кредитних коштів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається позичальником до уповноваженого банку, який протягом трьох робочих днів повертає зазначені кошти до державного бюджету.

Підтвердні документи зберігаються уповноваженими банками протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією, та надаються уповноваженим банком Держенергоефективності на його письмову вимогу за згодою позичальника.

Для здійснення заходів, передбачених підпунктом 3 пункту 3 Порядку, Держенергоефективності щомісяця до 25 числа на підставі договорів про взаємодію та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених банків для погашення частини суми кредиту.

Відповідно до абзацу першого підпункту 4 пункту 5 Порядку, уповноважені банки здійснюють перерахування коштів позичальникам протягом двох робочих днів з дня їх зарахування на рахунки уповноважених банків.

Відповідальність за надання та зміст зведених реєстрів позичальників покладається на уповноважені банки.

Зазначаємо, що продовжується робота із залучення місцевої влади до співфінансування заходів з енергоефективності для населення. Станом на 16 листопада 2018 року прийнято 363 регіональних місцевих програм підтримки впровадження енергоефективних заходів.

Більш детальна інформація розміщена на сайті Державного агенства з енергоефективності та енергозбереження України (http://saee.gov.ua/), яке є відповідальним виконавцем вказаної бюджетної  програми у розділі «Державна підтримка енергозбереження»,

На офіційному веб-сайті Держенергоефективності (http://saee.gov.ua/) також  працює інтерактивна карта місцевих програм відшкодування відсотків за «теплими» кредитами», яку можна переглянути на головній сторінці Держенергоефективності, зайшовши в рубрику «Місцева підтримка енергомодернізації житла Інтерактивна карта» або за посиланням (http://saee.gov.ua/uk/programs/map). Щодо наявності відповідної програми, а також можливості участі в ній, радимо звертатися до місцевих органів влади.

Повернутися вгору