Сучасні інструменти тренінгу з фасилітації для державних службовців: «Організація та проведення ефективних обговорень із зовнішніми стейкголдерами з питань впровадження реформ» у рамках навчальної програми ОБСЄ

26.08.2021

На сучасному етапі для розвитку суспільства у контексті завдань навколо всіх процесів реформ та соціальних змін є недостатньо лише інформаційних методів комунікації, адже, на сьогодні у практиці комунікативних заходів потрібно застосовувати нові дієві підходи для прийняття державних управлінських рішень на основі фасилітації.

Задля цього Координатор проектів в Україні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) підтримує та сприяє зростанню спроможності української професійної фахової спільноти, у тому числі, у сфері державного управління, що працюють з процесами інформаційних комунікацій шляхом поширення знань через практику, просвітництво та навчання.

За підтримки Координатора проектів в Україні Організації з безпеки та співробітництва в Європі здійснено ряд виїзних тренінгів для представників центральних органів виконавчої влади у рамках навчальної програми на тему: «Організація та проведення ефективних обговорень із зовнішніми стейкголдерами з питань впровадження реформ».

Дана програма відповідає акредитації Українською школою урядування (УШУ) та Національним агентством державної служби.

До навчання долучились представники Секретаріату Кабінету Міністрів, Міністерства інфраструктури, Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, включаючи державних службовців та представників команд підтримки реформ, які працюють над впровадженням реформ.

Від Мінрегіону з метою організації участі у заході було сформовано команду з профільних державних службовців разом з представниками Офісу підтримки впровадження реформ при Мінрегіоні, які виявили бажання покращити свої навички щодо організації та ведення групових обговорень, попередження і розв’язання проблемних ситуацій при впровадженні реформ.

Учасники під час заходу виконали індивідуальні та групові тренінгові завдання, протягом:

18–19 червня 2021 року з модулю 1 “Конструктивна робота з конфліктами та проблемами у взаємодії. Основи співробітницького підходу”;

09–10 липня 2021 року з модулю 2 “Загальні принципи та підходи до дизайну фасилітованого процесу обговорення та прийняття рішень”;

23–24 липня 2021 року з модулю 3 “Комунікаційні компетентності та інструменти у роботі фасилітатора”.

Метою навчальної програми ОБСЄ  є покращення власних навиків роботи з групами, організації роботи груп у конструктивний спосіб, ведення обговорень/діалогу, вміння картографувати поле стейкголдерів та конфлікт-аналізу в роботі при впровадженні реформ.

Основними завданнями програми є:

  • оволодіти навичками дизайну та фасилітації групових обговорень, нарад та консультацій;
  • опанувати інструменти конфлікт-аналізу та картографії стейкголдерів для підвищення ефективності кроків при впровадженні реформ;
  • ознайомитись та відпрацювати на практиці комунікаційні практики та підходи, які допоможуть у налагодженні ефективної взаємодії з колегами та партнерами;
  • оволодіти базовими фасилітаційними інструментами та підходами, навичками роботи у складних ситуаціях та непродуктивною поведінкою для проведення групових обговорень щодо складних питань впровадження реформ;
  • ознайомитись із основними інструментами оцінки та моніторингу фасилітованих процесів.

Практичним завданням команди від Мінрегіону було опрацювання сучасних інструментів навчальної програми ОБСЄ до проекту Стратегії термомодернізації будівель та концепції державної цільової програми термомодернізації будівель.

 За результатами виконання індивідуальних завдань,  до проекту Стратегії термомодернізації будівель та концепції державної цільової програми термомодернізації будівель було опрацьовано такі інструменти, які були презентовано на відповідних модулях тренінгу, а саме:

  • проаналізовано стейкголдерів та складено матрицю аналізу зацікавлених сторін;
  • встановлено доцільні шляхи роботи для фокусування стейкголдерів в зоні високого впливу та високого інтересу;
  • з’ясовано спільну заінтересовану ціль, інтерес та потребу взаємодії між двома центральними органами виконавчої влади, на прикладі, Міністерства розвитку громад та територій України та Міністерства фінансів, шляхом моделювання конфлікту та проблем взаємодії на основі застосування моделі «Айзберг»;
  • розроблено пропозиції до робочої зустрічі стейкголдерів на мету: «Подолання бюджетних бар’єрів для масштабної термомодернізації громадських будівель» на основі  фасилітаційного процесу обговорення, зокрема, із застосуванням методу ОРІП (анг. – ORID).
Повернутися вгору