Зобов’язання та виклики нової фази проекту Європейського Союзу «Угода мерів – Схід (3-а фаза)»

24.10.2022

ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Угода мерів – Схід (CoM East) – це проект, який фінансується Європейським Союзом, націлений на об’єднання місцевих, регіональних та національних органів влади країн Східного партнерства в їх прагненні розвивати регіональну політику на основі принципів сталої енергії, посилення енергетичної безпеки та підтримку глобального руху в боротьбі зі змінами клімату (далі – Проект).

Мінрегіон більш ніж з десяток років долучений до роботи в рамках ініціативи Угода мерів в Україні, як Національний координатор.

За період з 2008 року Угода мерів переросла в активний рух органів місцевої влади, готових до розширення своїх прагнень у сфері сталої енергетики та зміни клімату. Приєднуючись до Угоди мерів, місцевий орган влади добровільно бере на себе зобов’язання щодо скорочення викидів парникових газів та покращення стійкості до змін клімату шляхом впровадження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату.

З 2011 року до ініціативи приєдналося понад 400 муніципалітетів з країн Східного партнерства, які готові поступово впроваджувати заходи, націлені на збереження ресурсів, енергії, довкілля та захисту клімату. Найбільш прогресивні з них зобов’язалися скоротити викиди СО2 на 35% до 2030 року.

На сьогодні загальна кількість міст що приєдналися до Угоди мерів в Україні – Підписантів складає 277 міст.

Підписанти Угоди не завжди мають достатні можливості (організаційну структуру, кваліфікований персонал, грошові кошти, бази даних, статистику, методологію, інструменти та інші ресурси) для підготовки Базового кадастру викидів, розробки місцевої політики сталого енергетичного розвитку, складання проекту відповідного Плану дій зі сталого енергетичного розвитку, фінансування дій, передбачених вказаним планом, а також здійснення контролю за його результатами. З огляду на це і були заплановані цілі Проекту, де державні органи, райони, області, мережі, міста, а також фінансові донори відіграють надзвичайно важливу роль у наданні допомоги підписантам виконати свої зобов’язання.

ЗАГАЛЬНА МЕТА:

Розбудова потенціалу місцевих органів влади який дозволить їм розробляти та здійснювати заходи щодо сталої енергії та клімату і в такий спосіб зробити значний внесок у скорочення викидів парникових газів та енергоспоживання, збільшення виробництва енергії з відновлюваних джерел та адаптацію до зміни клімату.

ЦІЛІ ПРОЕКТУ:

Зростання кількості підписантів, які беруть на себе зобов’язання виконувати цілі щодо енергії та клімату на період до 2030 р. та отримують посилену підтримку з боку регіональних і національних органів влади.

Надання допомоги підписантам Угоди мерів у розробці та впровадженні Плану дій зі сталого енергетичного розвитку, у тому числі в розбудові технічного потенціалу для поліпшення планування та управління на місцевому рівні. Крім того, Проект надаватиме адресну допомогу з метою полегшення доступу підписантів до фінансування муніципальних проектів, зокрема тих, що включені до Плану дій зі сталого енергетичного розвитку.

Підвищення обізнаності місцевого населення, особливо жінок і молоді, про актуальність місцевих дій щодо енергії та клімату; забезпечення населення інструментами, які дозволяють йому брати активну участь у вирішенні місцевих проблем, а також розширення участі жінок у місцевих діях щодо енергії та клімату.

ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ В РАМКАХ ПРОЕКТУ:

  • Розвивати потенціал національних і територіальних координаторів, прихильників і Підписантів Угоди мерів з метою підвищення теоретичних і практичних знань в області клімату та енергії.
  • Забезпечувати діяльність центрів підтримки в країнах Східного партнерства з метою надання адміністративної, інформаційної та технічної допомоги підписантам Угоди мерів та іншим зацікавленим сторонам.
  • Розвивати співробітництво з фінансовими установами, міжнародними донорськими організаціями та іншими ініціативами з метою досягнення основних цілей проекту і розробки стратегічних напрямків діяльності.
  • Поширювати результати Проекту серед національних і територіальних координаторів, прихильників і Підписантів Угоди мерів.
  • Інформувати зацікавлені сторони про нові цілі Угоди мерів, історії успіху, передовий досвід, а також про види діяльності та досягнення проекту «Угода мерів – Схід».
  • Сприяти розробці національних стратегій і погоджувати їх з міжнародними ініціативами та програмами Європейського Союзу, впроваджувати ініціативу Угода мерів у країнах Східного партнерства.

ПРОЕКТ НАДАЄ ПІДТРИМКУ:

  • Місцевим органам влади, які прагнуть приєднатися до нової ініціативи Угода мерів і готові взяти на себе зобов’язання по розробці та реалізації Планів дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату.
  • Містам-підписантам Угоди мерів, які вже розробили Плани дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату.
  • Національним і територіальним координаторам, а також прихильникам Угоди мерів, які беруть безпосередню участь у діяльності з розвитку потенціалу та розширення співробітництва.

Проект ЄС “Угода мерів – Схід” був започаткований у вересні 2011 року. Зараз впроваджується третій етап проекту (2021-2025 рр.), який охоплює 6 країн регіону Східного партнерства.

Контактними особами Угоди мерів в Україні є національні експерти Оксана Кисіль та Віталій Волков

Адреса: вул. Прорізна, 10, офіс 66, Київ, 01034, Україна Тел.: +380 44 278031

www.com-east.eu

 

Повернутися вгору