Інформація щодо технічного регулювання

19.03.2019

У рамках виконання взятих на себе Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом Україна впроваджує систему встановлення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів відповідно до оновленого законодавства ЄС.

Угода про Асоціацію Україна – ЄС передбачає у Розділі IV «Торгівля і питання пов’язані з торгівлею», Глава 3 «Технічні бар’єри у торгівлі» Статті 56 «Зближення технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності», 57 «Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів» та 58 «Маркування та етикетування», на виконання яких Україною мають вживатися заходи для поступового досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС та дотримуватися принципи та практики, що викладені в актуальних рішеннях та регламентах ЄС.

Відповідні завдання відображені у Плані заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. №1106, в яких низка завдань щодо розроблення та затвердження технічних регламентів з екодизайну та енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів закріплені за Мінрегіоном та Держенергоефективності.

Крім того, Мінрегіон та Держенергоефективності відповідальні за релевантні завдання щодо впровадження Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №844, що відображено і в Стратегічному плані Мінрегіону та закріплено за відділом енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики.

З метою виконання даних зобов’язань, протягом 2017 року було прийнято 4 нормативно-правові акти щодо затвердження технічних регламентів у сфері енергоефективності, протягом 2018 – 2, 2019 – вже 9 та заплановано прийняття ще більше 20 нормативно-правових актів до кінця 2020 року.

Подальша адаптація законодавства України у сфері енергетичного маркування та екодизайну до законодавства ЄС, сприятиме:

  • торговельному обміну між Україною та ЄС;
  • підсиленню конкурентноспроможності українських підприємств та загальному покращенню конкурентного середовища як ключового економічного чинника;
  • підвищенню вимог та стандартів щодо якості продукції;
  • підвищенню рівня захисту прав споживачів;
  • виконанню Україною своїх міжнародних зобов’язань.

 

Повернутися вгору