Будівництво та реконструкція в енергоефективний та ресурсоощадний спосіб (Енергоефективність у громадських та житлових будівлях)

26.04.2021

Ціль ЄЗК: Будівництво та реконструкція в енергоефективний та ресурсоощадний спосіб

Сфера політик Мінрегіону: Енергоефективність у громадських та житлових будівлях

Задання ЄЗК: Регулювання у сфері будівництва має забезпечити модернізацію будівель у відповідності до циркуляційної економіки та з діджиталізацією на всіх етапах циклу. Європейська Комісія має на меті ініціювати «хвилю реновації» громадських та приватних будівель, а відтак буде посилюватись законодавство, що стосується енергетичних характеристик будівель. Крім того, ЄК розпочинає роботу над включенням до системи торгівлі квотами викидів парникових газів із сектору будівель.

Ситуація в Україні:

Висока енергоємність ВВП в України є наслідком істотної технологічної відсталості як промисловості так і житлово-комунальної сфери.

В Україні на енергоспоживання в будівлях припадає близько 40% кінцевої енергії, тоді як мають місце значні втрати тепла та інших енергетичних ресурсів. Природний газ залишається основним джерелом енергії для опалення. Централізоване опалення забезпечує теплом близько 43% українських домогосподарств та інших будівель.

Технічний стан більшості існуючих будівель та їх інженерних систем не відповідає сучасним вимогам. Понад 80% будівель збудовані в Україні до 1991 року та не відповідають сучасним вимогам з енергоефективності, адже середній питомий показник енергоспоживання будівлями становить близько 194 кВт•год/м2.

ПРІОРИТЕТИ І ЗАВДАННЯ МІНРЕГІОНУ

Пріоритетом для Мінрегіону є масштабне поширення нових проектів термомодернізації будівель. Наразі Мінрегіон працює над формуванням політики масштабної термомодернізації будівель з приведенням до сучасних мінімальних вимог з енергоефективності, використовуючи існуючі механізми, насамперед Фонд Енергоефективності, ЕСКО механізм тощо.

Пріоритетними завданнями є :

– узгодження національної політики та довгострокового планування енергетичної модернізації будівель на регіональному та місцевому рівнях, впровадження Хвилі термомодернізації будівель в Україні;

– реалізація показової ролі будівель органів державної влади України щодо енергоефективності.

– запровадження повного обліку енергії та сприяння впровадженню енергоменеджменту;

– створення та постійна підтримка баз даних житлових і громадських будівель;

– запровадження можливості реалізації проектів з поетапним досягненням мінімальних вимог щодо енергоефективності будівлі при використанні існуючих та потенційно нових механізмів фінансування;

– створення інвестиційних механізмів та фінансових інструментів підтримки впровадження енергоефективних проектів і заходів;

– залучення інвестицій для термомодернізації будівель при сталому бюджетному співфінансуванні та підтримки міжнародних фінансових організацій;

– запровадження дієвих механізмів моніторингу та оцінки ефективності та подальшого удосконалення реалізації політики енергоефективності;

– розбудова системи розвитку професійних компетенцій фахівців і спеціалістів у сфері енергоефективності;

– використання будівельного інформаційного моделювання – перехід на розрахунок вартості всього життєвого циклу об’єкту з врахуванням його енергетичної ефективності, екологічності та подальшого впливу на навколишнє природне середовище;

– поступове підвищення вимог до енергоефективності будівель (зокрема відповідних будівельних норм, стандартів).

Повернутися вгору