Будівництво та реконструкція в енергоефективний та ресурсоощадний спосіб (Технічне регулювання у будівництві)

26.04.2021

Ціль ЄЗК: Будівництво та реконструкція в енергоефективний та ресурсоощадний спосіб

Сфера політик Мінрегіону: Технічне регулювання у будівництві

Задання ЄЗК: Будівництво нових об’єктів та реконструкція існуючих має базуватись на засадах енерго- та ресурсоефективності із думкою про майбутні покоління, захист та збереження навколишнього природного середовища. Одним з дієвих інструментів, як показує світова практика, є регулювання у сфері будівництва та використання сучасних підходів у проектуванні із впровадженням технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій).

З метою підвищення темпів термомодернізації існуючих будівель Європейським Союзом задекларовано  Директивою (ЄС) 2018/844 Європейського Парламенту та Ради від 18.05.2018 впровадження державами-членами довгострокової стратегії термомодернізації.

Ситуація в Україні:

Технічний стан більшості існуючих будівель та їх інженерних систем не відповідає сучасним вимогам. Понад 80% будівель збудовані в Україні до 1991 року за нормами, що не відповідали сучасним вимогам з енергоефективності. Це призводить до не ефективного використання енергетичних ресурсів та надмірного енергоспоживання, та як наслідок отримуємо збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюється у зв’язку з необхідністю генерації більшої кількості теплової та електричної енергії.

Як наслідок – середній питомий показник енергоспоживання будівлями суттєво перевищує аналогічні показники країн Європи.

ПРІОРИТЕТИ І ЗАВДАННЯ МІНРЕГІОНУ

Пріоритетом для Мінрегіону є забезпечення технічного регулювання у сфері енергетичної ефективності будівель, яке відповідатиме сучасним вимогам до енергетичної ефективності та екологічності об’єктів будівництва. Оновлення діючої нормативної бази, створення умов для запровадження сучасних технологій, матеріалів, а також стимулювання до збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел.

Пріоритетними завданнями є :

– підвищення вимог до енергетичної ефективності будівель шляхом оновлення державних будівельних норм та стандартів ;

– створення умов для запровадження ресурсоефективного будівництв;

– розроблення та оновлення вимог до енергетичної ефективності будівель;

– розроблення та оновлення методики розрахунку енергетичної ефективності будівель;

– розроблення та запровадження методологій проектування будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії та будівель за стандартом «пасивний будинок»;

– будівництво пілотних проектів із використанням сучасних технологій та підходів до проектування;

– запровадження вимог до будівельних робіт направлених на тремомодернізацію будівель

– впровадження підходів до термомодернізації будівель на основі економічно-доцільного рівня;

– створення умов для запровадження та сприяння розвитку технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій).

Повернутися вгору