Мобілізація промисловості для чистої та циркулярної економіки (будівництво)

26.04.2021

Ціль ЄЗК: Мобілізація промисловості для чистої та циркулярної економіки.

Сфера політики Мінрегіону: будівництво.

Завдання ЄЗК:

Одним із структурних елементів Європейського зеленого курсу є промислова стратегія для циркулярної економіки.

Декарбонізація промисловості, як значного забруднювача атмосфери, є однією з головних цілей Зеленого Курсу ЄС. Втілення принципів циркулярної економіки в будівництві спрямоване на скорочення використання природних ресурсів та зменшення забруднення навколишнього середовища.

Ситуація в Україні:

Будівельна галузь в Україні разом з виробництвом будівельних матеріалів в великих обсягах використовує природні невідновлювані ресурси та генерує в процесі своєї діяльності велику кількість будівельних відходів. Також самі процеси видобутку необхідної сировини та її переробка є енерговитратними і супроводжуються значними викидами парникових газів. Недосконалість та незбалансованість процесів видобутку, переробки, експлуатації будівельної продукції та утилізації відходів виробництва та будівельних конструкцій   спричиняє екологічні та соціальні проблеми.

Будівельні відходи в Україні в загальному обсязі утилізації сьогодні займають сегмент в 20-30%. При сучасному рівні розвитку будівельного комплексу країни основний обсяг будівельних відходів утворюється в результаті виконання робіт з капітального ремонту (до 60%) та реконструкції будівель і споруд (до 35%), а також при новому будівництві (1,5%) і виробництві будівельних матеріалів і виробів у вигляді браку (в основному при виробництві збірних бетонних та залізобетонних конструкцій – до 3,5%). Основним способом зниження кількості будівельних відходів є їх переробка для подальшого використання.

 Оскільки будівельна галузь разом з обслуговуючими грає ключову роль в розвитку сталого світу, з огляду на значне використання ресурсів та землі,  необхідно сприяти  розвитку галузі на принципах циркулярної економіки та  сталого розвитку. Також необхідно враховувати, що продукція будівництва, будинки та споруди  – це клас активів з високим рівнем викидів вуглецю, тому вдосконалення в будівельній галузі є одним з ключових компонентів трансформації на шляху до більш сталого розвитку. Підвищення екологічної безпеки будівництва та експлуатації будівель та споруд на протязі всього життєвого циклу з урахуванням принципів сталого розвитку, а також забезпечення врахування економічних інтересів всіх стейкхолдерів галузі є вкрай важливим та актуальним завданням.

ПРІОРИТЕТИ І ЗАВДАННЯ МІНРЕГІОНУ

  • підтримувати подальшу євроінтеграцію України у сферах ЄЗК, які є пріоритетними для України;
  • підтримувати інтеграцію українських виробників у промислові виробничі ланцюги ЄС, зокрема забезпечити якнайшвидше підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Угода АССА);
  • гармонізація національного законодавства з європейським задля підвищення безпеки та надійності будівель та споруд, екологічності будівельних виробів.
  • виконання положень Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку», який спрямований на імплементацію в законодавство консолідованого Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту і Ради щодо встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельної продукції.
  • виконання вимоги щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів для будівель і споруд (можливість повторного використання або переробки конструкцій, довговічність споруд, використання екологічно сумісних сировинних і вторинних матеріалів).
  • використання будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) з урахуванням політики циркулярної економіки щодо реалізації будівельних проектів.
  • адаптація циркулярної економіки в будівельній галузі відповідно до принципів 3R: скорочення (Reduce), повторне використання (Reuse) та переробка матеріалів (Recycle).

Повернутися вгору