Мобілізація промисловості для чистої та циркулярної економіки (поводження з побутовими відходами)

26.04.2021

Ціль ЄЗК:   Мобілізація промисловості для чистої та циркулярної економіки.

Сфера політики Мінрегіону: поводження з побутовими відходами.

Завдання ЄЗК: основними завданнями у сфері  циркулярної економіки є стимулювання переходу до сталої, кліматично нейтральної та ресурсозберігаючої моделі промислового виробництва і сфери послуг.

Циркулярна економіка має на меті запобігання надмірному витрачанню ресурсів, виробництво більш довговічних товарів і продуктів та перетворення відходів на нові продукти.

Цей перехід буде здійснюватися шляхом розроблення та впровадження  законодавства яке буде сприяти запобіганню утворенню відходів, застосування при виробництві товарів компонентів і матеріалів, придатних до повторного використання та забезпечення більш глибокої і якісної переробки відходів.

Ситуація в Україні:

В Україні за 2019 рік (без урахування даних АР Крим та м. Севастополь) утворилось майже понад 10 млн тонн побутових відходів, 94%  яких було захоронено  на 6 000 полігонах і сміттєзвалищах.

У складі побутових відходів знаходиться щонайменше 35% ресурсоцінних компонентів, придатних для вторинної переробки: папір, пластик, скло, метали. Цей показник робить  доцільним впровадження їх роздільного збирання. Економічно ефективним його робить розширена відповідальність виробника для певних видів продуктів. Станом на 2019 рік в 1707 населених пунктах впроваджено роздільне збирання побутових відходів, працює 35 сміттєсортувальних ліній, 1 сміттєспалювальний завод і 3 сміттєспалювальні установки. Загалом вони переробляють лише 4,1 % побутових відходів, 2% – спалюється.

40% органічних відходів у процесі аеробного та анаєробного розкладання на полігонах виділяють біогаз з якого можна виробляти електричну та теплову енергію. Це досить вигідний і екологічно безпечний спосіб генерації. На 19 полігонах влаштовано систему вилучення біогазу та  експлуатуються когенераційні установки, потужність яких досягла 26 МВт.

10% залишкових фракцій, які не підлягають переробці, можна спалювати, але обсяги вироблення енергії тут незначні, вимагають великих витрат на знешкодження викидів в атмосферу і не можуть розглядатися як ефективне альтернативне джерело генерації.

ПРІОРИТЕТИ І ЗАВДАННЯ МІНРЕГІОНУ

Пріоритетом є забезпечення переходу сфери поводження побутовими відходами в Україні на принципи циркулярної економіки.

Пріоритетними завданнями є :

– прийняти рамковий Закон «Про управління відходами», що імплементує Директиви 2008/98/ЄC, 2018/851, та секторальні закони які впроваджують розширену відповідальність виробників для відходів упаковки, електричного та електронного обладнання, батарейок і акумуляторів у складі побутових відходів, що імплементують  Директиви 94/62/ЄC, 2012/19/EU та 2006/66/ЕC.

– визначити порядок взаємодії регіонів і громад при реалізації спільних інфраструктурних проектів для системи поводження з побутовими відходами.

– створити  умови для демотивації захоронення побутових відходів на полігонах шляхом підвищення екологічного податку на захоронення.

– стимулювати генерацію зеленої енергії  – видобуток біогазу з органічної частини побутових  відходів.

– розробити технічні регламенти для операцій з перероблення побутових відходів.

Повернутися вгору