Забезпечення чистої, доступної та безпечної енергії (централізоване теплопостачання)

26.04.2021

Ціль ЄЗК: Забезпечення чистої, доступної та безпечної енергії

Сфера політик Мінрегіону: централізоване теплопостачання

Завдання ЄЗК: Основними орієнтирами ЄЗК у сфері енергетики є декарбонізація енергетичної системи, інтеграція відновлювальних джерел енергії, справедливий енергетичний перехід.

Ситуація в Україні: Зважаючи на кліматичні умови, 100% населення України потребує опалення своїх приміщень, а бізнес і промисловість опалення своїх будівель і приміщень. В Україні близько 39% спожитого газу (11,5 млрд. м3) в 2019 році використано на потреби опалення і постачання гарячої води.

Основним видом палива в секторі централізованого теплопостачання є природний газ, частка використання якого становить близько 90%. Використання відновлювальних джерел енергії складає менше 10%. Потенціал скидної теплової енергії майже не використовується. Загальний обсяг відпуску теплової енергії за всіма джерелами постачання енергії у 2019 р. становив 91,0 млн. Гкал. Установлена теплова потужність – 129,0 тис. Гкал/год.

Викиди від сектору теплопостачання складають близько 16% від загального обсягу викидів (за 2018 рік приблизно 54 млн. тонн CO2-екв).

ПРІОРИТЕТИ І ЗАВДАННЯ МІНРЕГІОНУ

Для реалізації цілей і завдань ЄЗК необхідно здійснити перехід до ефективного централізованого теплопостачання, що  використовує мінімум 50% відновлюваної енергії, 50% скидної теплової енергії, 75% тепла когенерації, або 50% сукупності такої енергії та тепла.

Такий захід є інструментом сприяння досягнення поставлених цілей ЄЗК в політиках зміни клімату, енергетики та нульового забруднення та призводить до скорочення викидів СО2 та зниження інших шкідливих викидів. Це встановлює індикатори використання відновлюваної енергії та посилює кроссекторальну кооперацію (тепло, електрика, промисловість, поводження з побутовими відходами).

Пріоритетними завданнями є:

– Практичне запровадження довгострокового системного планування розвитку теплопостачання міст України за новою методикою;

– Запровадження на законодавчому рівні поняття та регулювання щодо  ефективного централізованого теплопостачання, як це передбачено Статтею 14 Директиви 2012/27/ЄС «Про енергетичну ефективність»;

– Досягнення фінансової стабільності підприємств, перехід до моделі стимулюючого тарифоутворення; залучення і захист інвестицій у екологічно чисті технології та інновації у секторі.

Повернутися вгору