Перелік нормативно-правових актів у сфері МТД (2021 рік)

01.03.2021

1.Постанова Кабінтеу Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF#Text

2.Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 700 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning»

(механізм Twinning є міжнародною технічною допомогою ЄС з метою інституційної розбудови державних органів влади, що реалізується на довгостроковій основі)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/700-2016-%D0%BF#Text

3.Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 813 «Про затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/813-2020-%D0%BF#n8

(механізм Twinning є міжнародною технічною допомогою ЄС з метою інституційної розбудови державних органів влади, що реалізується на короткостроковій основі)

Повний перелік нормативно-правових актів у сфері МТД

Повернутися вгору