Запит на цінову пропозицію № PM-G-07-3 «Офісне обладнання та програмне забезпечення для Міністерства» Назва проекту: Проект «Другий проект розвитку міської інфраструктури» Джерело фінансування: позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Угода про позику № 8391-UA (300 млн. доларів США)

25.06.2021

Шановні панове,

  1. Запрошуємо Вас подати цінову пропозицію на постачання наступних позицій товарів «Офісне обладнання та програмне забезпечення для Міністерства» детальні Специфікації позицій товарів та їх кількості наведені в Додатку 1 та Додатку 3 до цього Запрошення.
  2. Цінова пропозиція має включати всі пункти згідно Специфікації (Додаток 1) та Детальних Вимог (Додаток 3) у цьому Запрошенні. Цінові пропозиції будуть оцінені для всіх позицій разом і Договір буде укладений з фірмою, що запропонує найнижчу оцінену загальну вартість для всіх позицій разом.
  3. Ваша цінова пропозиція згідно форми, що вказана у Додатку 2 може бути подана особисто, поштою, факсом або електронною поштою за наступною адресою:

03150, м. Київ, вул. Ділова, 24, оф. 612

Другий проект розвитку міської інфраструктури

Центральна група управління проектом

[email protected]

+380442071821

Копію цінової пропозиції необхідно додатково направити також на адресу секретаря тендерного комітету Мінрегіону e-mail: [email protected]

  1. Кінцевий термін отримання Вашої цінової пропозиції за адресами, вказаними в п. 3: 13-00 за київським часом 13 липня 2021 р. 
  2. Ваша цінова пропозиція українською мовою має супроводжуватися відповідною технічною документацією, каталогами та іншими друкованими матеріалами та належною інформацією (українською або російською мовою) для кожної запропонованої позиції, включаючи назви та адреси та контактні дані фірм, що є сервісними центрами в Україні, які оснащені та можуть виконувати технічне обслуговування, ремонт та поставку запасних частин відповідно до зобов’язань, що встановлені у цьому Запиті. Інформація, надана вами, має бути достатньою для демонстрації відповідності пропонованих позицій товарів вимогам Специфікацій та Детальних Вимог. Якщо запропоновані позиції товарів мають відхилення від вимог Специфікацій та Детальних Вимог, ви також повинні підготувати Перелік Відхилень, що вказуватиме на відповідні відхилення від Специфікацій та Детальних Вимог.
  3. Ваша цінова пропозиція повинна супроводжуватися документальними свідоцтвами вашого юридичного статусу:

(a) документальне підтвердження повноважень підписанта, на підписання документів (цінової пропозиції) від імені юридичної особи;

(b) копію витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

(с) копію Свідоцтва платника податку з індивідуальним ідентифікаційним номером платника податку чи витягу з реєстру платників ПДВ, або копія свідоцтва (витягу з реєстру) платників єдиного податку (у разі сплати учасником єдиного податку).

  1. Ваша цінова пропозиція повинна бути надана згідно з відповідними інструкціями та відповідно до Договору, що додається.

(і) ЦІНИ: ціни вказуються в гривнях або у вільноконвертованій валюті на повну вартість (DDP Incoterms 2020) у кінцевому місці призначення 03150, м. Київ, вул. Ділова, 24, оф. 612, Україна і повинні включати всі податки (в тому числі ПДВ), митні збори, мита, транспортування, страхування, завантаження і розвантаження.

Якщо ціни вказані у вільноконвертованій валюті, платежі місцевим постачальникам будуть здійснюватися в гривні використовуючи офіційний обмінний курс встановлений Національним Банком України (вул. Інститутська 9, Київ, 01601, Україна, офіційний веб-сайт http://www.bank.gov.ua) на дату підписання Акту приймання – передачі Товару (сто відсотків (100 %) Загальної суми (ціни) Договору).

(іі) ОЦІНКА ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ: пропозиції, які по суті відповідають Специфікаціям та Детальним Вимогам, будуть оцінюватись шляхом порівняння їх загальної ціни у кінцевому місці призначення.

В процесі оцінки пропозицій Покупець визначить оціночну вартість кожної пропозиції шляхом коригування ціни пропозиції на будь-які арифметичні помилки наступним чином:

а) за умов розбіжностей між сумами в цифрах та словах, сума, вказана словами буде визначальною;

б) у разі розбіжностей між одиничною ціною та загальною ціною позиції, що отримана шляхом множення одиничної ціни на кількість, вказана одинична ціна матиме перевагу;

в) якщо Постачальник відмовиться прийняти виправлення, його пропозиція буде відхилена.

Порівняння цін, зазначених у вільно конвертованій валюті, буде здійснюватися шляхом конвертації цін в українську гривню (UAH). Обмінний курс, що застосовуватиметься, буде офіційний обмінний курс встановлений Національним Банком України (вул. Інститутська 9, Київ, 01601, Україна, офіційний веб-сайт http://www.bank.gov.ua) на дату, що вказана у пункті 4 цього Запиту, як кінцевий термін отримання пропозиції.

(iii) ПРИСУДЖЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ТОВАРІВ: договір буде присуджено учаснику, який запропонував найнижчу ціну, яка відповідає необхідним стандартам технічних та фінансових можливостей. Успішний учасник підпише договір за формою, що додається, та визначеними строками і умовами поставки.

(iv) ТЕРМІН ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ: ваша цінова пропозиція повинна залишатися чинною впродовж сорока п’яти (45) днів з кінцевої дати подання пропозиції, вказаної в пункті 4 цього Запиту.

  1. За додатковою інформацією звертатись:

03150, м. Київ, вул. Ділова, 24, оф. 612

Другий проект розвитку міської інфраструктури

Центральна група управління проектом

[email protected]

[email protected]

+38044 2071821

  1. Перевірки та аудити.

9.1. Постачальник повинен виконувати всі вказівки Покупця, що відповідають чинному законодавству України.

9.2. Постачальник повинен дозволити, і забезпечити отримання відповідного дозволу від своїх субпідрядників і консультантів щодо надання дозволу Світовому Банку та/або особам, призначеним Світовим Банком, проводити перевірку приміщень, рахунків і записів Постачальника та іншої документації, що стосуються виконання договору та надання цінової пропозиції, а також проводити аудит таких рахунків та записів аудиторами призначеними Банком на вимогу Світового Банку. Звертаємо увагу Постачальника та його субпідрядників і консультантів на пункт «Шахрайство та корупція» Договору, в якому передбачено, окрім іншого, що дії, які істотно сповільнюють виконання інспекційних та аудиторських прав Світового Банку є протиправними, та тягнуть за собою розірвання Контракту (а також визначення неправомочності у відповідності з існуючими процедурами Банку щодо застосування санкцій).

  1. Просимо підтвердити електронною поштою отримання цього запиту та повідомити нам протягом 2 (двох) днів з дати отримання цього запиту про свої наміри щодо надання цінової пропозиції.
Повернутися вгору