Запит на вираження зацікавленості Консультаційні послуги – спеціаліст з фінансового менеджменту (№ IC-C-014) Проект «Другий проект розвитку міської інфраструктури» (ПРМІ-2) Сектор: Водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами Номер Проекту: P132386

09.06.2021

І. ВСТУП

Україна отримала фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у розмірі 350 млн. доларів США в рамках Угоди про позику № 8391-UA (300 млн. доларів США) та Угоди про позику Фонду чистих технологій № TF017112 (50 млн. доларів США) на реалізацію Другого проекту розвитку міської інфраструктури (далі – Проект).

Проект включає три компоненти: А) Інвестиції в міську інфраструктуру; В) Інституційне зміцнення та посилення спроможності; С) Управління проектом та має на меті допомогти комунальним підприємствам відібраних міст у покращенні якості та надійності послуг з одночасним зменшенням вартості послуг за допомогою серії інституційних покращень та вибіркових інвестицій у реконструкцію та заміну зношених систем водопостачання, каналізаційних вод та систем поводження з твердими побутовими відходами.

Проект впроваджується під загальною відповідальністю Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон). Мінрегіон створив Центральну групу управління проектом для поточного управління та координації Проекту з метою надання допомоги комунальним підприємствам (далі – Кінцевим Бенефіціарам), які беруть участь у Проекті, з питань використання коштів, закупівель, фінансового менеджменту, звітування та інших видів діяльності, пов’язаних з Проектом.

Впровадження проекту регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями», іншими правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Операційним посібником.

 

ІІ. МЕТА

Спеціаліст з фінансового менеджменту здійснює заходи для забезпечення фінансового менеджменту Проекту.

 

ІІІ. ОБСЯГ ПОСЛУГ

Спеціаліст з фінансового менеджменту буде виконувати наступні завдання:

– надання підтримки Проекту в частині фінансового менеджменту відповідно до правил та процедур Світового банку;

– надання допомоги комунальним підприємствам – учасникам Проекту у підготовці підтверджуючих документів для заявок на зняття коштів в частині заповнення форм та надання необхідної інформації в цих документах;

– надання допомоги комунальним підприємствам – учасникам Проекту у заповненні заявок на зняття коштів;

– перевірка та візування всіх документів на зняття коштів, які надали підприємства – учасники Проекту до Міністерства/ЦГУП для проведення платежів;

– підготовка звітності за Проектом та здійснення аналізу фінансової діяльності згідно із затвердженим бюджетом Проекту;

– надання допомоги у підготовці та своєчасному поданні необхідних фінансових звітів до відповідних установ (Світовий Банк, Міністерство фінансів України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) під час реалізації Проекту;

– забезпечення точності і достатності фінансової інформації, яка подається до Світового банку;

– забезпечення збору необхідної інформації для заповнення заявки на поповнення або документування відповідних рахунків та проведення прямих платежів з рахунку позики від імені комунальних підприємств в рамках Проекту;

– співпраця з Міністерством фінансів України з усіх питань використання коштів в рамках Проекту;

– підготовка фінансової інформації на запити Керівника ЦГУП або Координатора проекту;

– здійснення заходів щодо фінансового управління частиною Проекту, що реалізується Мінрегіоном відповідно до правил і процедур МБРР, включаючи консолідовані квартальні звіти за проектом і аудит фінансової звітності за проектом;

– інші заходи, що необхідні в рамках Проекту.

 

IV. ЗВІТНІСТЬ

Спеціаліст з фінансового менеджменту звітує перед Координатором проекту і Керівником ЦГУП. Спеціаліст з фінансового менеджменту заповнює щомісячні табелі обліку робочого часу для визначення витраченого часу. Координатор Проекту може вимагати представлення проектів документів, документів, тощо для підтвердження результатів, отриманих в наслідок надання послуг.

 

V. НАДАНІ РЕСУРСИ

 • Робоче місце обладнане комп’ютером та телефоном;
 • Доступ до Інтернету, копіювального апарату, принтера та сканера;
 • Документація по Проекту;
 • Відповідна документація Світового банку.

 

VI. ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 • Вища освіта у сфері фінансів/економіки;
 • Досвід роботи на посаді фінансиста, економіста або бухгалтера не менше 5-ти років;
 • Практичний досвід роботи в рамках/у спільних з МБРР проектами надає перевагу;
 • Досвід роботи з міжнародними інституціями, міжнародними фінансовими та донорськими організаціями не менше 3-х років;
 • Знання правил та процедур МБРР знань правил та процедур МБРР щодо фінансового менеджменту;
 • Володіння англійською, українською мовами, в тому числі знання економічної фінансової термінології, пов’язаної з Проектом;
 • Досвід роботи у житлово-комунальному секторі надає перевагу;
 • Високий рівень комп’ютерних вмінь та навичок, знання та вміння працювати зі стандартними пакетами Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, електронною поштою та базами даних.

 

VII. МІСЦЕ, ТЕРМІН ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

Послуги надаватимуться в м. Києві до 31 жовтня 2022 року. Послуги надаватимуться на основі повної зайнятості. Посадовий оклад складає: екв. 2,200.00 дол. США.

 

Резюме мають бути направлені на наступну адресу: suiphead@gmail.com; копія для: anhelovol@minregion.gov.ua з темою листа: «Спеціаліст з фінансового менеджменту» включно до 30 червня 2021 року, 13:00 за місцевим часом.

Консультанта буде обрано відповідно до процедури відбору консультантів зазначеному в Керівництві Світового банку «Керівництво: Відбір та найм консультантів по позиках МБРР та кредитів і грантів МАР позичальниками Світового банку» Січень 2011.

Повернутися вгору