Запит на виявлення зацікавленості Міністерство розвитку громад та територій України Проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» UDHEEP-S-015 Послуги з діловодства (архіваріус)

18.01.2021

І. ПОЧАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОЕКТОМ

Україна отримала фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – МБРР) у розмірі 210 млн доларів США в рамках Угоди про позику №8387-UA (160 млн доларів США) з МБРР та Угоди про позику Фонду чистих технологій №TF016327 (50 млн доларів США) на реалізацію Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» (далі – Проект).

Проект впроваджується під загальним керівництвом Міністерства розвитку громад та територій України. Мінрегіон створив Центральну групу управління Проектом (далі – ЦГУП) для поточного управління та координації Проекту, а також для надання допомоги  комунальним підприємствам, які беруть участь у Проекті, в сфері використання коштів, фінансового менеджменту, звітування та інших заходах під час впровадження Проекту. ЦГУП відповідає за загальну координацію заходів та звітування в рамках Проекту.

Впровадження Проекту регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями», іншими актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, Посібником з реалізації Проекту тощо.

ІІ. МЕТА ЗАВДАННЯ

Індивідуальний Консультант працюватиме у тісній співпраці з ЦГУП Мінрегіону.

Метою завдання є виконання науково-технічного упорядкування (архівування) документів за Проектом, які були розроблені та ведуться ЦГУП при Мінрегіоні за 2014-2016 роки.

ІІІ. ОБСЯГ ПОСЛУГ

  1. Проведення науково-технічного упорядкування документів за проектом за період 2014-2016 роки.
  2. Здійснення експертизи наукової і практичної цінності документів (проектів та додатків до них) за 2014-2016 роки.
  3. Складання реєстру на програми та документи до них за 2014-2016 роки.
  4. Виконання палітурних (за необхідності).

ІV. ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Архіваріус є безпосередньо відповідальним перед заступником керівника ЦГУП та керівником ЦГУП.

Результати повинні бути наступного змісту і надані, як описано нижче.

Етап

Період виконання

Початковий огляд та консолідація документів в рамках Проекту

1 місяць з дати набуття чинності Договору

Проведення упорядкування, експертизи та складання реєстру документів за 2014 рік

3 місяці з дати набуття чинності Договору

Проведення упорядкування, експертизи та складання реєстру документів за 2015 рік

5 місяців з дати набуття чинності Договору

Проведення упорядкування, експертизи та складання реєстру документів за 2016 рік

7 місяців з дати набуття чинності Договору

 V. ЗАСОБИ ЗАМОВНИКА, ЯКІ БУДУТЬ НАДАНІ КОНСУЛЬТАНТУ

Наступні засоби будуть надані Замовником у розпорядження Індивідуального Консультанта:

  • робоче місце;
  • доступ до мережі Internet;
  • доступ до копіювального апарату, принтера та сканера;
  • відповідні документи МБРР.

VІ. НЕОБХІДНА ОСВІТА ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО КОНСУЛЬТАНТА

Індивідуальний Консультант повинен мати необхідний досвід та кваліфікацію, а саме:

– вища юридична/економічна освіта, спеціалізована освіта (документознавець) надасть перевагу;

– не менше 10 років досвіду виконання робіт з діловодства (архівування документів);

– не менше 5 років досвіду роботи з державними структурами/комунальними підприємствами;

– досвід роботи з проектами міжнародних фінансових організацій надасть перевагу;

– володіння знаннями законодавчої бази, яка застосовується в процесі проведення робіт по науково-технічному упорядкуванню документів;

– підвищений рівень вмінь, знань та практичних навичок роботи на ПК із використанням стандартних пакетів MS (MS Word, Excel, Power Point), електронної пошти та баз даних.

VІІ. МІСЦЕ, ТЕРМІН ТА ВИНАГОРОДА

Послуги надаватимуться протягом періоду з березня 2021 року до 30 жовтня 2021 року (вісім (8) місяців) або будь-якого іншого періоду часу, погодженого сторонами.

Послуги надаватимуться згідно Контракту з фіксованою ціною.

Зацікавлені особи повинні надати свої резюме українською та англійською мовами, а також інші супровідні документи для підтвердження свого досвіду, кваліфікації та іншого на електронну адресу: terletskyi@udheep.org, anhelovol@minregion.gov.ua із зазначенням у рядку теми: «UDHEEP-S-015: Послуги з діловодства (архіваріус)».

Кінцевий термін подання резюме – 15 березня 2021, 16:00 за Київським часом.

Вибір Індивідуального консультанта здійснюватиметься Замовником відповідно до правил та процедур Світового банку.

Обраному Індивідуальному консультанту буде запропоновано підписати відповідний Контракт на консультаційні послуги.

Повернутися вгору