До відома потенційних учасників спільного з ЄІБ проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» – РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ відповідно до ОПП

05.05.2017

 

В рамках продовження роботи, спрямованої на реалізацію проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» (Програма), та з метою забезпечення єдиного трактування положень (ОПП) щодо визначення учасників Програми інформуємо.

Відповідно до 4 розділу Операційного посібника програми (ОПП) відбір учасників здійснюється у декілька етапів:

  • на першому етапі здійснюється перевірка відповідності Проектів критеріям прийнятності

За результатами формується ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТНИХ ПРОЕКТІВ.

Поточний стан: перевірку поданих на участь заявок на відповідність критеріям прийнятності проведено в минулому році, перелік прийнятних проектів затверджено Координаційним комітетом 04.08.2016 та відповідно до вимог ОПП після додаткової оцінки доповнено та затверджено Координаційним комітетом 05.04.2017 (загальна вартість понад 1 500 млн. євро)

  • на другому етапі проводиться скринінг якості та відповідності Проектів

За результатами всі прийнятні Проекти ранжуються в залежності від кількості отриманих балів та формується ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ ПРМІУ, до якого включаються проекти, що отримали найвищі оцінки загальною вартістю не більше 400 млн. грн.

ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ в свою чергу включатиме проекти трьох типів:

  • Проекти з високим ступенем готовності, щодо яких було підготовлено всю документацію, необхідну для комплексної перевірки з боку ЄІБ (інвестиційне ТЕО, підготовлене за міжнародними стандартами, та Оцінка екологічного та соціального впливу за міжнародними стандартами)
  • Частково підготовлені Проекти, щодо яких документацію треба оновити/доповнити для завершення скринінгу та підтвердження статусу Проекту з високим ступенем готовності;
  • Неготові Проекти (Проекти, які потребують додаткової підтримки з боку ЄІБ) для яких статус Проекту з високим ступенем готовності може бути підтверджений після завершення розробки документації.

Щодо другого та третього типів проектів із ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРЕЛІКУ (Частково підготовлені Проекти та Неготові проекти) визначаються потреби у отриманні технічної допомоги, як це визначено в ОПП.

При цьому варто відмітити, що підготовку необхідної документації стосовно Проектів другого та третього типу може бути завершено також за рахунок інших, ніж технічна допомога ЄІБ, джерел (н-д, власні чи запозичені кошти підприємства, бюджетні, грантові кошти тощо).

ІНШІ ПРОЕКТИ ІЗ ПЕРЕЛІКУ ПРИЙНЯТНИХ, які не включено до Попереднього переліку Проектів ПРМІУ, включаються до РЕЗЕРВНОГО ПЕРЕЛІКУ ПРОЕКТІВ. Такі Проекти можуть бути додатково розглянуті у випадку, якщо не всі проекти, що увійшли до Попереднього переліку проектів, в подальшому реалізовуватимуться в рамках Програми (не отримають позитивного висновку за результатами третього етапу відбору, не пройдуть комплексу перевірку ЄІБ, тощо)

Поточний стан: наразі до 12.05.2017 триває прийом документів щодо Прийнятних Проектів, проведення скрінінгу розпочнеться 15.05.2017 та триватиме 10 робочих днів, як це передбачено п. 4.7 ОПП.

Важливо забезпечити подання всієї наявної на цей час документації, необхідної для проведення скрінінгу проектів.

Для того, щоб оцінка проектів проводилась базуючись на найактуальнішій на цей час інформації, потенційним учасникам Програми згідно Переліку прийнятних проектів (Перелік додається), надіслано відповідний запит з проханням подати усю наявну на цей час документацію щодо проектів. У випадку, якщо розроблення якихось документів наразі не завершено, необхідно поінформувати також про поточний стан готовності та орієнтовні строки завершення підготовки.

Такі уточнення будуть враховуватись при оцінці стану готовності та технічної обґрунтованості проектів. Відсутність деяких документів щодо проекту (н-д, інвестиційного ТЕО, підготовленого за міжнародними стандартами) не призведе до виключення такого проекту, але буде враховано при присвоєнні балів за критерієм «готовність проекту».

  • на третьому етапі здійснюється оцінка фінансового стану Кінцевих Бенефіціарів з ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРЕЛІКУ ПРОЕКТІВ ПРМІУ.

За результатами:

  • ПРОЕКТИ ІЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРЕЛІКУ, ЯКІ ОТРИМАЛИ НЕГАТИВНИЙ ВИСНОВОК МІНФІНУ, виключаються із ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРЕЛІКУ ПРОЕКТІВ ПРМІУ.
  • ПРОЕКТИ ІЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРЕЛІКУ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК МІНФІНУ подаються Координаційному комітету для:

– затвердження ПОВНОГО ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРЕЛІКУ ПРОЕКТІВ ПРМІУ

– затвердження ОСТАТОЧНОГО ПЕРЕЛІКУ ГОТОВИХ ПРОЕКТІВ. В подальшому опрацьовуватиметься можливість залучення технічної допомоги для завершення розробки документації для Частково підготовлених та Неготових проектів.

Довідково: відповідно до додатку А.2. Фінансової угоди, підписаної 23.07.2015 (ратифікована Законом України від 03.02.2016 № № 975-VIII):

Кошти банку будуть виділятися відповідно до розміру проекту згідно із застосовними процедурами Банку:

  1. a) Проекти, які задовольняють критеріям прийнятності, із вартістю до 50 млн. євро включно попередньо подаються Банку для схвалення перед фінансуванням. Банк матиме право запитувати додаткову інформацію; Банком може буде проведена часткова або поглиблена оцінка комплексу заходів, якщо це вважатиметься за необхідне.
  2. b) Проекти, які задовольняють критеріям прийнятності, із вартістю понад 50 млн. євро, в принципі, будуть розглядатися як окремі позики та оцінюватимуться службами Банку. Проекти будуть підлягати схваленню перед виділенням коштів Банку Позичальнику. Позичальник повинен надавати документацію, запитувану Банком на власний розсуд, так, як це в кожному окремому випадку вказується Банком Позичальнику.

З огляду на зазначене, в першу чергу фінансування зможуть отримати ПРОЕКТИ ПЕРШОГО ТИПУ ІЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРЕЛІКУ (Проекти з високим ступенем готовності), які отримали позитивний висновок Мінфіну та пройшли комплексну перевірку ЄІБ.

Інші проекти із ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРЕЛІКУ розглядаються на предмет можливості їх фінансування після завершення розробки необхідної документації.

РЕШТА ПРОЕКТІВ ІЗ ПЕРЕЛІКУ ПРИЙНЯТНИХ ПРОЕКТІВ (РЕЗЕРВНИЙ ПЕРЕЛІК) можуть бути включені до ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРЕЛІКУ та розглядатись на предмет можливості фінансування у разі виключення деяких із проектів, що раніше були включені до ПОПЕРЕДНЬОГО ПЕРЕЛІКУ.

 

1

Повернутися вгору