Інформація стосовно незастосування будь-яких санкцій щодо невиконання зобов’язань в період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування у разі виникнення простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за кредитом, залученим державою або під державну гарантію

12.04.2022

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 28.03.2022 № 19000-04-5/6750 Міністерство розвитку громад та територій України надає інформацію учасникам спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів щодо незастосування будь-яких санкцій щодо невиконання зобов’язань протягом дії форс-мажорних обставин.

На офіційному сайті Торгово-промислової палати України (далі – ТПП України) https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022 розміщений лист ТПП України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

ТПП України на підставі статей 14 та 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», Статуту ТПП України засвідчує форс-мажорні обставини  (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України В. Зеленського від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).

Враховуючи зазначене, ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24.02.2022 до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Крім цього, відповідно до частини першої статті 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Таким чином, якщо порушення зобов’язань сталося в період дії обставин непереборної сили підстави нарахування пені чи штрафних санкцій та застосування будь-яких інших заходів відповідальності відсутні.

Відповідно до пункту 224 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України», в період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування у разі виникнення простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за кредитом, залученим державою або під державну гарантію, а також за кредитом з бюджету пеня та інші штрафні санкції не нараховуються.

Повернутися вгору