Запрошення до подання цінових пропозицій №UMIP-G-1 на постачання товарів в рамках закупівлі «Закупівля комп’ютерної та офісної техніки для функціонування ГУПП»

28.01.2022

Шановні панове,

 1. Україна (далі – «Позичальник») отримала фінансування від Європейського інвестиційного банку (далі – «Банк» або ЄІБ) в формі позики, наданої відповідно до Фінансової угоди FI № 81.425 (Serapis: 2011-0487) між Україною та ЄІБ. Позика була надана в рамках Рамкової угоди між Україною та ЄІБ від 14 червня 2015 року на покриття витрат на реалізацію Програми Розвитку Муніципальної Інфраструктури України (далі – «Проект» або ПРМІУ) і його частину буде використано на правомочні виплати за Договором, для оформлення якого видається це Запрошення до подання цінових пропозицій (далі – «Запрошення»).
 2. Міністерство розвитку громад та територій України (далі – «Покупець» або «Мінрегіон») запрошує кваліфікованих учасників подати цінові пропозиції на: постачання комп’ютерного та офісного обладнання (далі – «Товари») та його транспортування, включаючи завантаження і розвантаження. Типи, кількість та специфікації Товарів наведені в розділі «Специфікації» Додатку 1 «Цінова пропозиція».
 3. Ваша цінова пропозиція має включати всі позиції Товарів відповідно до цього Запрошення і бути поданою згідно з інструкціями, які викладені в цьому Запрошенні. Цінові пропозиції, що включають не всі позиції Товарів, будуть відхилені. Цінові пропозиції будуть оцінені для всіх позицій разом, а Договір буде укладений з фірмою, що запропонує найнижчу загальну оцінену вартість для всіх позицій.

Учасники торгів мають відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

 • наявність не менше 3 (трьох) років досвіду з виробництва та/або продажу аналогічних товарів.

Просимо вас заповнити і належним чином підписати форму цінової пропозиції, наведену в Додатку 1 нижче, та повернути її разом з іншими документами, що вимагаються відповідно до цього Запрошення, поштою, кур’єром або електронною поштою за наступною адресою:

Міністерство розвитку громад та територій України

До уваги Пахолка Павла Володимировича, Керівника Групи управління та підтримки Програми розвитку муніципальної інфраструктури (далі – ГУПП)

Вулиця: Ділова, 24

Поверх/кімната: 6 поверх, кімната 603

Місто: Київ

Поштовий індекс: 03150

Країна: Україна

E-mail: [email protected] копія [email protected] та [email protected]

Ваша цінова пропозиція має бути викладена українською мовою, кожна сторінка пронумерована і підписана. До складу цінової пропозиції мають входити наступні документи:

 • лист з ціновою пропозицією, підготовлений за формою, що знаходиться в Додатку 1, включаючи заповнену згідно з наведеними інструкціями таблицю «Ціни та графік постачання»;
 • зобов’язання щодо доброчесності (додаток до форми цінової пропозиції);
 • лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних учасника для забезпечення участі у процедурі закупівлі, цивільно-правових та господарських відносинах, підготовлений за формою, що знаходиться в Додатку 3 нижче;
 • копія Статуту учасника (або іншого установчого документу, що визначає правовий статус учасника);
 • документ(и), що підтверджують повноваження особи підписувати цінову пропозицію та завіряти копії усіх документів від імені учасника (копія наказу про призначення або довіреність, оформлена згідно з вимогами чинного законодавства України).

Відсутність одного або кількох з вищеперерахованих документів може бути причиною відхилення вашої цінової пропозиції.

 1. Ваша цінова пропозиція має бути подана і буде оцінюватись відповідно до наступних інструкцій:

a. Відповідно до вимог Додатку А Фінансової угоди (FI №81.425, Separis № 2011-0487 від 23.07.2015) між Україною та Європейським Інвестиційним банком (далі – ЄІБ) щодо фінансування (витрачання коштів) проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» – при здійсненні закупок/оплати товарів, робіт та послуг, податок на додану вартість (ПДВ), що включений до ціни пропозиції, не може бути сплачений за рахунок коштів позики ЄІБ.

Зважаючи на відсутність інших джерел фінансування закупівлі, окрім коштів позики ЄІБ, цінові пропозиції / рахунки-фактури для оплати за постачання товарів, робіт та послуг підлягають оплаті за мінусом ПДВ, тобто витрати на оплату ПДВ не відшкодовуються. Для уникнення непорозумінь, відповідні документи на оплату повинні бути представлені без ПДВ, тобто не враховуючи цей податок.

b. ЦІНИ: Ціни мають бути вказані в Євро (EUR). Ціни, вказані учасником, є фіксованими протягом всього періоду виконання Договору і не підлягають коригуванню за жодних обставин.

c. ОЦІНКА ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ: Оцінка цінових пропозицій, визначених такими, що відповідають кваліфікаційним вимогам та вимогам специфікацій, наведених у Додатку 1 до цього Запрошення, проводитиметься шляхом порівняння їх загальної оціненої вартості. Для цілей оцінки та порівняння пропозицій Покупець конвертує всі ціни, вказані учасниками в різних валютах, у валюту країни Покупця (українська гривня) за обмінним курсом, встановленим Національним банком України (вул. Інститутська, 9, Київ, Україна, офіційний веб-сайт http://www.bank.gov.ua) на дату кінцевого терміну подання цінових пропозицій, встановлену в п. 11 цього Запрошення.

Під час оцінювання пропозицій Покупець визначить оцінену вартість для кожної цінової пропозиції шляхом виправлення усіх арифметичних помилок наступним чином:

 • у разі розбіжностей між сумами, що вказані цифрами і прописом, сума, що вказана прописом, матиме пріоритет;
 • у разі розбіжностей між ціною за одиницю і загальною ціною окремих позицій, яка є результатом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю матиме пріоритет.

Якщо постачальник відмовиться прийняти виправлення арифметичних помилок, його цінова пропозиція буде відхилена.

d. ЗАПИТИ НА РОЗ’ЯСНЕННЯ: під час вивчення, оцінки та порівняння цінових пропозицій Покупець має право на свій розсуд звернутися до потенційного постачальника за роз’ясненнями його пропозиції. Всі роз’яснення, подані не у відповідь на письмовий запит Покупця, не розглядатимуться. Запит Покупця на роз’яснення та відповідь учасника повинні бути оформлені у письмовому вигляді. Жодні роз’яснення щодо зміни ціни та/або суті цінових пропозиції не будуть пропонуватися або допускатися, за винятком тих випадків, коли необхідно підтвердити виправлення арифметичних помилок, виявлених Покупцем при оцінці цінових пропозицій, відповідно до підпункту С. вище.

Якщо учасник не надає роз’яснення з приводу своєї цінової пропозиції до тієї дати та до того часу, які зазначені у запиті на роз’яснення від Покупця, його пропозиція може бути відхилена.

 1. Кожен учасник має подати тільки одну цінову пропозицію паперовим листом або електронною поштою у форматі PDF (копії зберігаються для звітності). Заставне забезпечення цінової пропозиції не вимагається. Процедура публічного відкриття пропозицій не передбачається. Кожна цінова пропозиція за формою, що вимагається, має бути належним чином адресована Покупцю та подана за адресою, вказаною в пункті 3 цього Запрошення.
 2. Термін дії цінових пропозицій

Подані цінові пропозиції мають залишатись дійсними протягом не менше сорока п’яти (45) днів після кінцевого терміну подання, вказаного в пункті 11 цього Запрошення.

 1. Укладення Договору

Покупець укладе Договір з тим учасником, цінова пропозиція якого (a) включатиме всі Товари відповідно до розділу «Специфікації» Додатку 1 «Цінова пропозиція»; і (b) матиме найнижчу оцінену вартість.

7.1 Незважаючи на інформацію, викладену в попередньому параграфі, Покупець залишає за собою право прийняти або відхилити будь-яку пропозицію або анулювати процес торгів і відхилити всі пропозиції у будь-який час до укладення Договору.

7.2 Учасник, пропозиція якого приймається, буде повідомлений Покупцем про укладення Договору до дати закінчення терміну дії цінової пропозиції.

7.3 Форму Договору, що підписується між Покупцем та Постачальником, наведено у Додатку 2 і буде надіслано переможцю після присудження Договору.

 1. Оплату буде здійснено відповідно до наступного графіку:

– cто відсотків (100%) вартості доставлених Товарів буде сплачено Покупцем Постачальнику протягом п’ятнадцяти (15) календарних днів з дати їх поставки Покупцю на підставі видаткової накладної та відповідного Акту приймання товарів, підписаних Сторонами, і рахунку Постачальника.

Постачальнику, зареєстрованому в Україні, який вказав ціну своєї пропозиції у валюті іншій, ніж українська гривня, оплата буде здійснена в українських гривнях за курсом Національного банку України, встановленим на дату підписання видаткової накладної.

 1. Товари мають бути доставлені у повному обсязі не пізніше, ніж через тридцять (30) календарних днів після підписання Договору.
 2. Покупець може анулювати підписаний Договір у випадку, якщо Постачальник виявиться неспроможним розпочати поставку Товарів відповідно до умов та положень Договору, незважаючи на попередження, видане Покупцем за двадцять один (21) день до такого анулювання. Наслідком такого анулювання не може бути жодна відповідальність Покупця перед Постачальником.
 3. Кінцевий термін отримання Покупцем вашої цінової пропозиції за адресою, зазначеною у пункті 3 вище, є 17:00 за місцевим часом 14 лютого 2022 року.
 1. Додаткову інформацію можна отримати шляхом направлення офіційного письмового запиту на наступну адресу:

Міністерство розвитку громад та територій України

До уваги Пахолка Павла Володимировича, Керівника Групи управління та підтримки Програми розвитку муніципальної інфраструктури (далі – ГУПП)

Вулиця: Ділова, 24

Поверх/кімната: 6 поверх, кімната 603

Місто: Київ

Поштовий індекс: 03150

Країна: Україна

E-mail: [email protected], копія [email protected] та [email protected]

 1. Ми з нетерпінням чекаємо отримання ваших Пропозицій та дякуємо за Вашу зацікавленість в цьому Проекті.
Повернутися вгору