Наказ 12.04.2016 № 92 «Про затвердження Змін до Положення про конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 травня 2016 р. за № 676/28806

21.02.2022


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.04.2016  № 92

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 травня 2016 р.
за № 676/28806

Про затвердження Змін до Положення про конкурс
«Кращі практики місцевого самоврядування»

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою удосконалення порядку проведення конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» та визначення його переможців НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування», затвердженого наказом Мінрегіону від 28 березня 2014 року № 96, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2014 року за № 419/25196, що додаються.

2. Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади (Шаршов С.І.) разом із Департаментом нормативно-правового регулювання (Вернигор Ю.Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра                                В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий директор
Асоціації міст України                                              М.В. Пітцик

Заступник Голови –
Керівник виконавчої дирекції
Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад                                    М.С. Поєдинок

Голова Секретаріату
Української асоціації                 
районних та обласних рад                                      Ю.М. Андрійчук

 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
12.04.2016  № 92

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 травня 2016 р.
за № 676/28806

ЗМІНИ
до Положення про конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування»

1. У розділі І:

1) у пункті 1.2 слова «проектів і програм» замінити словами «практик (діяльність органу місцевого самоврядування щодо реалізації проекту, програми, комплексу заходів у визначений період, під час здійснення якої отримано позитивні практичні результати)»;

2) у підпункті 3 пункту 1.5 слова «та корисних ініціатив» виключити;

3) підпункт 1.6 викласти у такій редакції:

«1.6. Номінації Конкурсу (далі – номінації):

І – обласні ради;

ІІ – районні ради;

ІІІ – міські ради;

IV – сільські ради;

V – селищні ради;

VІ – сільські, селищні, міські ради об’єднаних територіальних громад.».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.1:

в абзаці другому підпункту 2 слово «України» виключити, а слова «незалежних експертів, науковців» замінити словами «незалежні експерти, науковці»;

підпункт 4 після слова «Конкурсу» доповнити словами «(одну чи декілька тем) та період впровадження практик, які можуть бути подані для участі в ньому»;

підпункт 6 після слова «розробляє» доповнити словом «примірну»;

у підпункті 8:

слова «встановленій формі» замінити словами «встановленій примірній формі та обраній темі»;

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

«Учасником подається на Конкурс не більше однієї заявки за кожною із тем, визначених Організатором. Практики, теми або період впровадження яких не відповідають тим, що визначені Організатором, не розглядаються;»;

підпункт 9 після слів «з виїздом» доповнити словами «своїх представників або членів конкурсної комісії»;

2) у підпункті 2 пункту 2.2 слова «та корисних ініціатив» виключити.

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 3.1:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

«1) перший критерій – ініціативність (роль учасника в ініціюванні практики, реалізація рішень громадських слухань, залучення до її реалізації громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, зовнішніх інвестицій (за їх згодою));»;

підпункт 2 після слова «вибору» доповнити словами «, досягнення економії витрат);»;

підпункт 3 після слова «витрат» доповнити словами «; міра задоволеності потреб громадян»;

підпункт 5 після слова «місці» доповнити словами «; корисність для розвитку громади/соціального капіталу»;

2) пункт 3.3 викласти у такій редакції:

«3.3. Визначення переможців Конкурсу відбувається за кожною тематикою окремо у кожній номінації. Переможцями стають учасники, практики яких набрали найбільшу кількість балів.

Переможцям Конкурсу присуджуються перші, другі та треті місця.

Учасники Конкурсу відповідно до рекомендацій конкурсної комісії та рішення Організатора можуть бути відзначені спеціальними відзнаками.».

4. У розділі IV:

доповнити новим пунктом 4.2 такого змісту:

«4.2. Учасники Конкурсу, відзначені спеціальними відзнаками, нагороджуються дипломом «Спеціальна відзнака».».

У зв’язку з цим пункти 4.2 та 4.3 вважати відповідно пунктами 4.3 та 4.4.

Директор Департаменту
з питань місцевого
самоврядування
та територіальної організації
влади                                                                                                                                        С.І. Шаршов
Повернутися вгору