Наказ від 02.04.2021 №83 “Про внесення змін до Положення про “Конкурс кращі практики місцевого самоврядування”

25.05.2021

МІНІСТЕРСТВО
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 02.04.2021 р.                                Київ                                                     № 83

 
Про внесення змін до Положення
про конкурс «Кращі практики
місцевого самоврядування»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 850), та з метою удосконалення порядку проведення конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування»

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування», затвердженого наказом Мінрегіону від 28 березня 2014 року № 96, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2014 року за № 419/25196, такі зміни:

1)    абзац сьомий пункту 1.6 розділу І виключити;

2) у розділі ІІ:

підпункт 10 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

«10) Приймає рішення про визначення переможців Конкурсу на підставі пропозицій конкурсної комісії, яке оформлюється відповідним наказом Мінрегіону.»;

абзац третій пункту 2.3 викласти в такій редакції:

«Пропозиції конкурсної комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. Протокол не пізніше ніж на третій день після його складання надається Організатору для подальшого розгляду та прийняття рішення»;

пункт 2.4. виключити.

У зв’язку з цим пункт 2.5 вважати пунктом 2.4.

2. Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою (Шаршов С.) разом із Юридичним департаментом (Чепелюк О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В’ячеслава Негоду.

Міністр                                                                                                                                                                                                        Олексій ЧЕРНИШОВ

Повернутися вгору