Децентралізація. Місцеві бюджети 159 об’єднаних територіальних громад. Перше півріччя 2016 року

20.09.2016

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

місцеві бюджети 159 об’єднаних територіальних  громад

ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ

З ініціативи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за сприяння Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, обласних державних адміністрацій та технічної підтримки швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO підготовлено фінансово-аналітичні матеріали з виконання місцевих бюджетів 159 об’єднаних територіальних громад, у яких відбулися перші місцеві вибори 25 жовтня 2015 року та які у 2016 році мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Фінансово-аналітичні матеріали надають можливість порівняти та відобразити динаміку виконання показників місцевих бюджетів територіальних громад за І півріччя 2015 року, до їх входження до складу добровільно об’єднаних територіальних громад та за І півріччя 2016 року, після добровільного  об’єднання цих громад  і набуття ними права на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

mapa-ukrayina_003

У 2015 році 794 сільських, селищних та міських ради, до складу яких входять  2015 населених пунктів, добровільно об’єдналися у 159 територіальних громад (далі – ОТГ).

Найбільша кількість ОТГ створена в Тернопільській області – 26 та у Хмельницькій області – 22.

Загальна площа всіх ОТГ склала 35807 км2, що займає 6 % від площі України (без урахування м.Києва та Автономної Республіки Крим). Найбільша за площею ОТГ – Народицька ОТГ Житомирської області, яка займає 1284 км2, найменша – Міженецька ОТГ Львівської області – 8,7 км2.

Станом на 01 січня 2016 року чисельність населення, яке мешкає на території цих ОТГ, становить 1386,5 тис. осіб, що складає 3,8% від загальної чисельності населення України (без урахування м.Києва та Автономної Республіки Крим). Найменша за чисельністю населення – Макіївська ОТГ Чернігівської області – 1,6 тис. жителів. Найбільша за чисельністю населення є Лиманська ОТГ Донецької області – 44,2 тис. жителів (громада створена на основі міста-району).

Всі об’єднані територіальні громади, у яких 25 жовтня 2015 року відбулися вибори, у 2016 році вийшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» місцевим бюджетам ОТГ визначено обсяги міжбюджетних трансфертів, зокрема, базову та реверсну дотацію, освітню та медичну субвенції.

Також в державному бюджеті на 2016 рік для ОТГ передбачена субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у загальній сумі 1,0 млрд. грн. Розподіл субвенції ОТГ здійснено в залежності від площі території та чисельності сільських жителів (постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.16 № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад»). Чим більша кількість сільських жителів та площа території – тим більший обсяг субвенції ОТГ.

Субвенція надається для створення, модернізації інфраструктури об’єднаної територіальної громади та може спрямовуватись на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної форми власності (у тому числі на виготовлення проектної та містобудівної документації).

 0001

0002

0003

 

Виконання місцевих бюджетів 159 об’єднаних територіальних громад

за І півріччя 2016 року

За І півріччя 2016 року фактичні надходження доходів загального фонду місцевих бюджетів 159 ОТГ  (з урахуванням трансфертів з державного бюджету) склали 3093 млн. грн., що більше майже в 7 разів порівняно з надходженнями аналогічного періоду 2015 року до бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу ОТГ.

Надходження міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів ОТГ склали 1769 млн. грн., зокрема, освітня субвенція надійшла в сумі – 916 млн. грн. медична субвенція – 410 млн. грн., субвенція на формування інфраструктури – 333 млн. грн.

На вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів ОТГ з державного бюджету спрямовано 110 млн. грн. (базову дотацію отримали місцеві бюджети 125 громад на загальну суму 142 млн. грн, місцеві бюджети 23 громад перерахували до державного бюджету реверсну дотацію у сумі – 32 млн. грн.).

Оскільки м. Лиман є містом обласного значення, то у 2015 році місцевий бюджет отримував з державного бюджету освітню та медичну субвенцію (фактичні надходження за І півріччя 2015 року становили 23 млн. грн. та 21 млн. грн. відповідно). Також до міського бюджету було зараховано податок на доходи фізичних осіб у сумі 18 млн. грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Завдяки змінам до податкового та бюджетного законодавства у контексті децентралізації надходження власних доходів місцевих бюджетів об’єднаних громад зросли більше ніж у 3 рази (на 906 млн. грн.) порівняно з І півріччям 2015 року  (з 418 млн. грн. до 1324 млн. грн).

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України, ОТГ отримали 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (як такі, що створилися згідно із законом та перспективним планом формування територіальних громад).

За І півріччя 2016 року фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб склали 719 млн. грн, що становить 54% в обсязі власних доходів місцевих бюджетів. Наступним за вагомістю податок є плата за землю – 238 млн. грн. (18 %), надходження акцизного податку становлять 167 млн. грн. (13 %), єдиного податку – 146 млн. грн. (11%).

Об’єднання громад дозволило збільшити власні доходи бюджетів ОТГ на 1 жителя відповідної території. В середньому показник (у порівнянні з І півріччям 2015 року) по всіх ОТГ збільшився на 667 грн. (з 288 грн. до 955 грн.). Із розрахунку на 1 жителя найбільше коштів за І півріччя 2016 року отримала Ювілейна ОТГ Дніпропетровської області – 7948 грн.

Виходячи із фінансових ресурсів, ОТГ вже на початку бюджетного року змогли запланувати у відповідних бюджетах кошти на здійснення видатків розвитку (капітальні видатки) у загальній сумі 149 млн. грн. у тому числі на ремонт доріг, будівництво, благоустрій територій та житлово-комунальне господарство – 93 млн. грн., ремонт та реконструкцію закладів соціально-культурної сфери – 31 млн. грн.

Найбільша штатна чисельність працівників виконкому (службовців) затверджена Лиманською ОТГ Донецької області – 227 осіб (населення ОТГ – 44,2 тис. осіб), найменша – Лопушненською та Озерянською ОТГ Тернопільської області, Смолигівською ОТГ Волинської області – по 12 осіб (населення ОТГ складає  2,3 тис. осіб, 2,6 тис. осіб та 1,9 тис. осіб відповідно).

Виходячи із розрахунку чисельності населення громад (станом на 01 січня 2016 року) та чисельності службовців, можна зазначити, що найбільше навантаження на 1 службовця з надання послуг населенню в Калинівській ОТГ Вінницької області 720 осіб (штатна чисельність становить 28 осіб), найменше – у Вишевицькій ОТГ Житомирської області – 67 жителів (штатна чисельність – 45 осіб).

За підсумками виконання місцевих бюджетів за І півріччя 2016 року, найбільша питома вага видатків на утримання службовців у фінансовому ресурсі ОТГ (без урахування субвенцій) припадає на бюджет Макіївської ОТГ Чернігівської області – 47%, найменша – на бюджет Ювілейна ОТГ Дніпропетровської області – 2,5% та Розсошанської ОТГ Хмельницької області – 4%.

Середній показник питомої ваги видатків на утримання службовців по 159 ОТГ становить –  13%.

У порівнянні з початком 2016 року, залишки коштів загального фонду місцевих бюджетів ОТГ (без субвенцій) збільшилися на 405 млн. грн., або зросли в 2 рази та станом на 01 липня 2016 року склали 748 млн. грн., у тому числі на депозитних рахунках в банках знаходиться 112 млн. грн.

Матеріали фінансового моніторингу у розрізі регіонів

та об’єднаних територіальних громад

 

ПЕРШІ  РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІФАЛЬНИХ ГРОМАД

Подальше запровадження політики децентралізації має стати дієвим фактором стабілізації соціально-економічної ситуації, виходу з фінансової кризи, подолання суперечностей між різними рівнями влади, організації відносин між центром, регіонами та територіальними громадами на принципах розподілу сфер відповідальності й компетенції, а також партнерства у сфері забезпечення громадян України державними та місцевими благами, сприяти підвищенню ефективності використання бюджетних коштів на всіх рівнях управління. Реалізація бюджетної децентралізації має спиратися на адміністративно-територіальну реформу в Україні та нову ідеологію державного управління, яка визначає основний зміст діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, як діяльність щодо надання ефективних послуг.

Повернутися вгору