Наказ Мінрегіону від 15.08.2014 № 225 “Про затвердження Порядку формування та забезпечення функціонування реєстру про співробітництво територіальних громад”

18.12.2015

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,

 БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ДКУД_______

НАКАЗ

15.08.2014                                  Київ                                          № 225

Про затвердження Порядку формування та

забезпечення функціонування реєстру про                                                                          

співробітництво територіальних громад

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України

03 вересня 2014 року за № 1065/25842

Відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування та забезпечення функціонування реєстру про співробітництво територіальних громад, що додається.

2.Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади разом із Департаментом нормативно-правового регулювання забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра                                               В.А. НЕГОДА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України

15.08.2014  № 225

 

Зареєстровано у Міністерстві юстиції

України 03 вересня 2014 року за

№ 1065/25842

 

ПОРЯДОК

формування та забезпечення функціонування реєстру

про співробітництво територіальних громад

1. Цей Порядок визначає механізм формування та ведення реєстру про співробітництво територіальних громад (далі – реєстр) Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Міністерство).

2.   У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про співробітництво територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Реєстр ведеться з метою:

обліку та моніторингу договорів про співробітництво;

відкритості, доступності інформації про укладені договори про співробітництво.

4. Формування реєстру здійснюється шляхом внесення до нього договорів про співробітництво.

5.  Реєстр ведеться українською мовою в електронній формі.

6. Підставою для внесення до реєстру договору про співробітництво є поданий суб’єктом співробітництва один примірник такого договору, укладеного відповідно до законодавства.

7. Протягом десяти робочих днів з дня надходження примірника договору про співробітництво структурний підрозділ Міністерства, до компетенції якого належать питання розвитку місцевого самоврядування, вносить його до реєстру.

8.  У реєстр вносяться такі відомості:

дата внесення договору про співробітництво до реєстру;

дата і номер договору про співробітництво;

найменування суб’єктів співробітництва, їх місцезнаходження, контактні дані (телефон, факс, електронна пошта);

найменування суб’єкта співробітництва, відповідального за подання звітів про виконання договору про співробітництво, його місцезнаходження, контактні дані (телефон, факс, електронна пошта);

форма співробітництва;

строки дії договору про співробітництво;

дата й підстави для внесення змін до договору про співробітництво або його припинення.

9. Внесення змін до реєстру здійснюється протягом десяти робочих днів після надходження від суб’єкта співробітництва примірника договору про внесення змін або про припинення співробітництва чи інших документів, які свідчать про припинення співробітництва відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

10. Доступ до інформації, що міститься у реєстрі, здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт Міністерства.

Заступник директора Департаменту з питань місцевого самоврядування

та територіальної організації влади – начальник відділу з питань

територіальної організації влади                                                                                                                                           С.І. Шаршов

Повернутися вгору