Систематизація бази даних про результати обстеження інженерних систем

04.02.2019

У червні 2017 року Верховною Радою України прийнято Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 за № 2118-VIII.

Цей Закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель і спрямований на зменшення споживання енергії у будівлях.

Згідно з частиною 3 статті 13 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» з метою систематизації даних про результати обстеження інженерних систем та моніторингу за дотриманням законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель створюється база даних звітів про результати обстеження інженерних систем (далі – база даних звітів), яка формується та ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства. Копія звіту про результати обстеження інженерних систем у електронній формі передається для внесення до бази даних звітів фахівцем з обстеження інженерних систем протягом десяти робочих днів з дня його складення. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, включає звіти до бази даних звітів протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження. Доступ до бази даних звітів є безоплатним.

Для внесення до бази даних звітів фахівці з обстеження інженерних систем можуть надати звіти на офіційну адресу Мінрегіону:

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 (юридична адреса)

03150, м. Київ, вул. Ділова, 24

minregion@minregion.gov.ua

Щодо систематизації даних про результати обстеження інженерних систем на виконання Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» затверджено такі нормативно-правові акти:

відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» затверджено наказ Мінрегіону «Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі» від 11.07.2018 № 173, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.07.2018 за
№ 826/32278;

відповідно до частини третьої статті 14 Закону України “Про енергетичну ефективність будівель” затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 602 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів»;

відповідно до абзацу другого частини третьої статті 8, абзацу третього частини п’ятої статті 9, абзацу другого частини третьої статті 13 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» затверджено наказ Мінрегіону «Про затвердження Порядку ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів» від  21.03.2018 № 62, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 17.04.2018 № 457/31909.

Повернутися вгору