Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 142 «Про затвердження Положення про Наглядову раду державної установи «Фонд енергоефективності»

21.12.2019

Уряд затвердив Положення про Наглядову раду державної установи «Фонд енергоефективності», в якому зокрема визначається:

склад Наглядової ради (двоє представників Кабінету Міністрів України, двоє незалежних членів Наглядової ради та один представник донорів, якщо це передбачено міжнародними договорами України);

права, обов’язки та відповідальність членів Наглядової ради Фонду;

порядок роботи та строк повноважень Наглядової ради Фонду;

порядок обрання та компетенцію Голови Наглядової ради;

порядок скликання, голосування, прийняття і оформлення рішень Наглядової ради Фонду.

Наглядова рада, яка є найвищим органом управління Фонду енергоефективності, забезпечить захист прав засновника, кредиторів, донорів та кінцевих бенефіціарів Фонду, виконання цілей Фонду та здійснюватиме нагляд за управлінням Фондом у межах повноважень, визначених Законом України про Фонд енергоефективності та Статутом Фонду.

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 142

Повернутися вгору