Наказ Мінрегіону від 12.12.2018 № 341 «Про затвердження Порядку повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 22.01.2019 за № 75/33046

21.12.2019

Повторне використання очищених стічних вод є однією з можливостей для задоволення зростаючої потреби промисловості та сільського господарства у водних ресурсах.

Це стосується й осаду, який утворюється в процесі очищення стічних вод.

Склад осадів стічних вод у переважній більшості випадків дозволяє розглядати їх не як відходи для спрямування на звалище, а як джерело цінних речовин для отримання органічних добрив або альтернативного палива.

Слід зазначити, що як очищена стічна вода, так і осади стічних вод при безконтрольному використанні можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Повторне використання вищезазначених продуктів повинно здійснюватися за чітким порядком з неухильним дотриманням вимог безпеки для запобігання шкоди здоров’ю населення та навколишньому природному середовищу.

Порядком  повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин  встановлено вимоги щодо використання очищених стічних вод та осаду, які утворюються в процесі роботи споруд централізованого водовідведення населених пунктів, таким чином, щоб запобігти шкідливому впливу на ґрунт, рослинність, тварин та людей.

Наказ Мінрегіону від 12.12.2018 № 341

Повернутися вгору