Наказ Мінрегіону від 30.10.2019 № 252 «Про внесення зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 87 «Житлове та комунальне господарство населених пунктів»)»

15.11.2019

Наказом Мінрегіону від 30.10.2019 № 252 внесено зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 87 «Житлове та комунальне господарство населених пунктів»), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17.06.99 № 144.

Частиною п’ятою статті 18 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначено, що управитель – юридична особа зобов’язаний мати у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».

Управитель – фізична особа – підприємець зобов’язаний самостійно пройти професійну атестацію або мати у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».

Слід зазначити, що на сьогодні ринок послуг з управління багатоквартирним будинком перебуває на стадії становлення і тому вкрай важливим є забезпечення впровадження інституту професійної атестації управителів та надання можливості більшому колу фахівців галузі житлово-комунального господарства бути допущеними до такої атестації.

Водночас, внесено зміни до законодавства у сфері освіти, зокрема встановлено рівні та ступені вищої освіти, визначено перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

Таким чином, виникла необхідність розширення кваліфікаційних вимог до менеджерів (управителів) житлового будинку (групи будинків) з одночасним приведенням у відповідність до законодавства у галузі вищої освіти.

У зв’язку із зазначеним та з метою розширення кваліфікаційних вимог до менеджерів (управителів) житлового будинку (групи будинків), а також приведення у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 87 «Житлове та комунальне господарство населених пунктів») Мінрегіоном прийнято наказ від 30.10.2019 № 252.

Повернутися вгору