Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю»

10.02.2020

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

О. ГОНЧАРУК

“     ”                     2020 р.

Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо соціальної
захищеності осіб з інвалідністю
____________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

  1. У Житловому кодексі Української PCP (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573):

1) у статті 42 слово і цифри “статтею 46” замінити словом і цифрами “статтями 421, 46”;

2) доповнити Кодекс статтею 421 такого змісту:

“Стаття 421. Заміна житла (жилих приміщень) особи з інвалідністю

У разі невідповідності житла (жилих приміщень) особи з інвалідністю потребам осіб з інвалідністю та неможливості його пристосування до потреб таких осіб за їх заявою проводиться заміна такого житла (жилих приміщень).

Заміна житла (жилих приміщень) особи з інвалідністю здійснюється відповідно до положень цього Кодексу, інших законів та нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування шляхом:

обміну житла (жилого приміщення), займаного на умовах найму;

надання житла (жилого приміщення) за умови передачі займаного житла, яке перебуває у приватній власності особи з інвалідністю, у власність територіальної громади.

Житло (жиле приміщення), що надається особі з інвалідністю в результаті заміни, повинно відповідати вимогам безперешкодного доступу та бути пристосованим до потреб такої особи.

Порядок заміни житла (жилих приміщень), в якому проживає особа з інвалідністю, у разі його невідповідності вимогам щодо безперешкодного доступу та неможливості пристосування до потреб осіб з інвалідністю затверджується Кабінетом Міністрів України.”.

  1. У статті 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 21, ст. 252; 2003 р., № 37, ст. 300; 2010 р., № 40, ст. 526; 2017 р., № 32, ст. 346; 2018 р., № 6—7, ст. 43):

– частину четверту викласти в такій редакції:

“У разі невідповідності житла (жилих приміщень) потребам осіб з інвалідністю та неможливості його відповідного пристосування до потреб таких осіб за їх заявою проводиться заміна такого житла (жилих приміщень).”;

– доповнити статтю після частини четвертої новою частиною такого змісту:

“Порядок заміни житла (жилих приміщень), в якому проживає особа з інвалідністю, у разі його невідповідності вимогам щодо безперешкодного доступу та неможливості пристосування до потреб осіб з інвалідністю затверджується Кабінетом Міністрів України.”.

У зв’язку з цим частини п’яту ― одинадцяту вважати відповідно частинами шостою ― дванадцятою.

  1. II. Прикінцеві положення
  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття та затвердження нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

              Голова
Верховної Ради України

Повернутися вгору