Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 712 «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком»

18.12.2019

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 №712 розроблена відповідно до пункту 3 статті 11 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», пунктів 1 та 2 частини першої статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Актом затверджено Правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком (далі – Правила) та Типовий договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком (далі – Типовий договір).

Правилами визначено механізм надання послуги з управління багатоквартирним будинком, що здійснюється управителем на підставі договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, укладеним відповідно до законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та «Про житлово-комунальні послуги».

Правилами визначено:

1) Порядок прийняття будинку в управління;

2) Порядок надання послуг з управління;

3) Оплата послуг з управління;

4) Права та обов’язки співвласників;

5) Права та обов’язки управителів;

6) Відповідальність у разі не виконання обов’язків;

7) Виконання управителем функцій особи, уповноваженої співвласниками на укладання колективного договору про надання комунальної послуги;

8) припинення надання послуги з управління;

9) інші умови.

Крім того істотними умовами Типового договору  є:

1) перелік послуг;

2) вимоги до якості послуг;

3) права і обов’язки сторін;

4) відповідальність сторін за порушення договору;

5) ціна послуг;

6) порядок оплати послуг;

7) порядок і умови внесення змін до договору;

8) строк дії договору, порядок і умови продовження дії та розірвання договору.

Повернутися вгору