Наказом Мінрегіону від 21 грудня 2015 року № 326 «Про моніторинг стану реформування і розвитку житлово-комунального господарства» відмінено дію наказу Мінрегіону від 16 грудня 2011 року № 350 «Про моніторинг стану реформування житлово-комунального господарства у 2012-2015 роках»

03.02.2016

Наказом Мінрегіону від 21 грудня 2015 року № 326 «Про моніторинг стану реформування і розвитку житлово-комунального господарства» відмінено дію наказу Мінрегіону від 16 грудня 2011 року № 350 «Про моніторинг стану реформування житлово-комунального господарства у 2012-2015 роках».

Відповідно до наказу Мінрегіону від 21 грудня 2015 року № 326 з метою підвищення якості інформаційного забезпечення галузі житлово-комунального господарства керівники з питань житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій повинні забезпечити подання до Мінрегіону інформації щодо технічного та фінансово-економічного стану підприємств галузі відповідних регіонів у терміни та за формами, вказаними у Примірному переліку форм звітності, що додаються до вказаного наказу.

На основі інформації, отриманої від облдержадміністрацій, Мінрегіон забезпечує підготовку та подання керівництву Міністерства та Уряду відповідних аналітичних матеріалів щодо фінансово-економічного стану підприємств житлово-комунального господарства, інформацію про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість підприємств галузі, стану розрахунків цих підприємств за енергоносії, даних про тарифи на житлово-комунальні послуги в розрізі регіонів тощо.

За результатами моніторингу фінансово-економічних та технічних показників діяльності підприємств житлово-комунального господарства у розрізі підгалузей приймаються відповідні управлінські рішення та пропозиції стосовно реалізації та формування державної галузевої політики.

Вказаний наказ доведено до відома обласних та Київської міської державних адміністрацій для виконання.

Повернутися вгору