Питання врегулювання заборгованості за енергоносії підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення

06.09.2021

29.08.2021 набрав чинності Закон України від 14.07.2021 № 1639-IX «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» (далі – Закон № 1639), розроблений з метою стабілізації фінансового стану підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення.

Законом № 1639 внесено низку змін до Законів України від 03.11.2016 № 1730-VІІІ «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» (далі – Закон № 1730) та від 02.06.2016 № 1404-VІІІ «Про виконавче провадження». Зокрема:

перенесено розрахункову дату врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії з 1 липня 2016 року на 1 червня 2021 року (подовжено граничний строк реструктуризації заборгованості підприємств галузі);

змінено терміни розстрочення та правила гарантування боргу для підприємств теплопостачання:

 • борг < 10 млн грн 72 місяці або 6 років (без необхідності гарантування);
 • борг > 10 млн грн 84 місяці або 7 років (будь-яке забезпечення згідно законодавства за згодою сторін або рішення ОМС (ВЦА));
 • борг > 5 млрд грн – 180 місяців або 15 років (за рішенням кредитора);

– надано можливість підприємствам ТКЕ реструктуризувати борг (з наступним списанням (після виконання умов договорів реструктуризації) нарахованих на нього пені/штрафних санкцій) за:

 • спожитий природний газ;
 • розподіл та транспортування природного газу;
 • покупне тепло;

– створено правові засади для верифікації та відшкодування за рахунок коштів державного бюджету заборгованості з різниці в тарифах на послуги підприємств ТКЕ та ВКГ, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та бюджетним установам, що утворилась як до 01.01.2016, так і після (станом на 1 червня 2021 року);

– сформовано підґрунтя для зупинення виконавчих проваджень та заходів з примусового виконання рішень в частині стягнення заборгованості за:

 • енергоносії;
 • розподіл та транспортування газу;
 • покупне тепло;

– уточнено процедуру реструктуризації боргів ТКЕ та ВКГ, які розташовані на території Донецької та Луганської областей на період проведення ООС (унормовано питання надання гарантій відповідними ВЦА та без урахування обсягів підрозділів, розташованих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, на якій органи державної влади тимчасово не виконують повноваження.

 Впродовж трьох місяців після набрання чинності Законом мають бути приведені у відповідність до його положень Урядові підзаконні акти та нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади.

Разом з тим, з метою прискорення початку реалізації норм, визначених Законом № 1730 (зі змінами, внесеними Законом №1639), Мінрегіоном завчасно розпочато відповідне напрацювання з розробки проектів зазначених підзаконних актів. Зокрема, з питань компенсації різниці в тарифах розроблено:

Типове положення про територіальну комісію з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах (постанову прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 01.09.2021 р.);

Методику визначення заборгованості з різниці в тарифах (направляється на погодження ЦОВВ та буде винесено на чергове засідання Уряду).

Після здійснення верифікації та узгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах Теркомісіями, на підставі відповідної інформації буде внесено зміни до Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік» та розроблено і затверджено Урядом Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах.

Відшкодування заборгованості з різниці в тарифах дозволить суттєво зменшити борги підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення перед НАК «Нафтогаз України», операторами газорозподільних мереж, електропостачальниками, теплогенеруючими організаціями, які утворилися станом на 01.06.2021.

Наступним етапом виконання вимог оновленого Закону № 1730 є реструктуризація заборгованості підприємств галузі, для участі у якій підприємства мають бути включені (за кожним кредитором окремо) до Реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості (далі – Реєстр) із зазначенням суми боргу, що підлягатиме врегулюванню.

Для забезпечення виконання вимог Закону № 1730 у частині реструктуризації заборгованості за спожиті енергоносії необхідно внести зміни до наступних постанов Кабінету Міністрів України:

 • від 21 лютого 2017 р. № 93 «Про затвердження Порядку ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії, та користування зазначеним реєстром»;
 • від 29 березня 2017 № 221 «Про затвердження Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожиту електричну енергію»;
 • від 29 березня 2017 № 222 «Про затвердження Типового договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ».

Підприємствами, що вже перебувають у зазначеному Реєстрі, після прийняття Кабінетом Міністрів України змін до підзаконних нормативно-правових актів, має бути поновлено інформацію в Реєстрі за новими боргами.

Після оновлення процедури реструктуризації заборгованості підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення, Мінрегіоном буде повідомлено обласні, Київську міську державну адміністрації про початок процедури включення підприємств до Реєстру та внесення змін до нього.

Результати роботи, спрямованої на реалізацію норм Закону № 1730 будуть оперативно висвітлюватись:

 • на веб-сайті Мінрегіону (https://www.minregion.gov.ua), зокрема у розділах «Регуляторна політика» та «Громадське обговорення» рубрики «Нормативно-правова база», а також «Житлово-комунальне господарство > Економіка та тарифна політика> Департамент економіки систем життєзабезпечення роз´яснює» рубрики «Напрямки діяльності»;
 • шляхом надсилання відповідних листів на адресу обласних, Київської міської державних адміністрацій.

З огляду на прийняття 01.09.2021 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про територіальну комісію з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах», звертаємо увагу на необхідність створення відповідних теркомісій на місцях, затвердження їх персонального складу та регламенту діяльності в найкоротші терміни.

Повернутися вгору