Роз’яснення щодо механізму відшкодування витрат з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливової каналізації

27.01.2016

У зв’язку із зверненнями підприємств галузі стосовно застосування окремих положень нормативно-правових актів щодо виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливової каналізації та механізму відшкодування споживачами послуг відповідних витрат, Департамент економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону роз’яснює.

Відповідно до статті 382 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс) усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку. Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав.

Статтею 369 Кодексу визначено, що співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом.

При цьому статтею 322 Кодексу передбачено, що власник зобов’язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

Водночас Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» передбачено, що власники квартир багатоквартирних будинків та житлових приміщень у гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень у будинку чи гуртожитку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов’язані брати участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні будинку чи гуртожитках.

Згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» обслуговування внутрішньобудинкових мереж є складовою послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Механізм формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій визначено Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (далі – Порядок).

Зазначений Порядок поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності, які надають послуги (виконавців), суб’єктів господарювання всіх форм власності, що спеціалізуються на виконанні окремих послуг, на умовах субпідрядних договорів з виконавцями (субпідрядників), органи місцевого самоврядування, власників житлових будинків (гуртожитків), власників (наймачів) квартир (житлових приміщень у гуртожитках), власників нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках).

Відповідно до пункту 2 Порядку тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій розраховується окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників послуг, що фактично повинні надаватися для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням переліку послуг, визначеного додатком до цього Порядку.

До вказаного переліку віднесено, зокрема, послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливової каналізації та послугу з поточного ремонту конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території.

Таким чином, витрати з надання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту зазначених внутрішньобудинкових систем мають бути включеними до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, не залежно від того, ким виконуються ці роботи (безпосередньо виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій чи субпідрядником).

Так, відповідно до пункту 13 Порядку передбачено можливість виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем за допомогою субпідрядних організацій (субпідрядників).

Абзацом другим цього пункту Порядку встановлено, що у разі виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем субпідрядним способом витрати визначаються згідно з договорами, укладеними між виконавцем та субпідрядниками.

Отже, виходячи із зазначеного, виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій може (але не зобов’язаний) залучати для виконання вказаних робіт підприємства тепло-, водопостачання та водовідведення.

Пунктом 8 Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, визначено, що витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення включаються до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.

Виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення виконавцем здійснюється згідно з договором, укладеним між ним та власником або балансоутримувачем систем холодного водопостачання, водовідведення або уповноваженою ним особою.

Витрати, пов’язані з виконанням зазначених робіт виконавцем, відшкодовуються власником або балансоутримувачем систем холодного водопостачання, водовідведення або уповноваженою ним особою відповідно до договору.

Планування витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення здійснюється для кожної інженерної системи та кожного будинку окремо.

Отже, враховуючи вищевикладене, зазначаємо, що у разі прийняття виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій рішення про виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачальними підприємствами (виконавцями відповідних комунальних послуг) взаємовідносини між цими суб’єктами мають будуватися виключно на основі договорів субпідряду.

Окремо інформуємо, що відповідно до вимог чинного законодавства певні категорії громадян мають право на отримання пільг та житлових субсидій на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Проте законодавством не передбачено знижку на оплату послуг, які є окремими складовими послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, тобто на послуги з технічного обслуговування  та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем.

Виведення послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації в окремі послуги позбавляє громадян права на отримання передбачених законодавством пільг та житлових субсидій та не узгоджується із вищенаведеними вимогами законодавства.

Департамент  економіки систем
життєзабезпечення Мінрегіону

 

Повернутися вгору