Роз’яснення щодо оплати праці на підприємствах житлово-комунального господарства із застосуванням положень Галузевої угоди

27.01.2016

У зв’язку із численними запитами підприємств, установ та організацій (далі – підприємства) щодо оплати праці на підприємствах галузі із застосуванням положень Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців ЖКГ України» та Профспілкою працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2013 – 2015 роки (далі – Галузева угода) Департамент економіки систем життєзабезпечення у межах компетенції роз’яснює.

Відповідно до статті 97 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України «Про оплату праці» форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

При цьому, згідно зі статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими як для роботодавця, так і для працівників підприємства.

Положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

Отже, положення колективного договору (у разі його укладення) завжди обов’язкові для підприємств, а положення галузевої угоди є обов’язковими лише для тих підприємств, що перебувають у сфері дії сторін (зі сторони профспілкового органу та зі сторони роботодавця),
які підписали галузеву угоду.

Виходячи зі змісту законів України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» перебування у сфері дії сторін галузевої угоди розуміється як відповідне добровільне членство підприємства в організаціях роботодавців, їх об’єднаннях та у профспілках, їх об’єднаннях або представлення інтересів підприємства через надання останнім відповідних повноважень організації роботодавців і профспілці.

Також, пунктом 1.2. Галузевої угоди визначено, що суб’єктами соціального діалогу є роботодавці (організації роботодавців та їх об’єднання), що працюють у сфері надання житлово-комунальних послуг, які в установленому законом порядку надали свої повноваження Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців ЖКГ України» на представлення їх інтересів під час ведення колективних переговорів та укладення колективних угод на галузевому рівні, та первинні та територіальні організації Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України.

Таким чином:
1) якщо підприємство перебуває у сфері дії сторін Галузевої угоди, то воно має виконувати положення відповідної галузевої угоди безпосередньо або обов’язково їх враховувати під час укладення колективного договору (у разі відсутності колективного договору при прийнятті рішення власника або уповноваженого ним органу щодо оплати праці);

2) якщо підприємство не перебуває у сфері дії сторін Галузевої угоди, то дія Галузевої угоди на нього не поширюється і при укладенні колективного договору (у разі відсутності колективного договору при прийнятті рішення власника або уповноваженого ним органу щодо оплати праці) обов’язковими є норми, соціальні гарантії, пільги, компенсації, встановлені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Проте, законодавством не забороняється при визначенні розмірів тарифних ставок, окладів використовувати норми і гарантії певної галузевої (територіальної) угоди.

Так, відповідно до статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. Вказаним Законом не заборонено застосовувати положення галузевої (територіальної) угоди, спорідненої підприємству за характером виробництва, шляхом посилання на таку угоду в колективному договорі.

Крім того, якщо підприємство перебуває у сфері дії територіальної угоди, то цією угодою може передбачатися застосування положень відповідної галузевої угоди.

Водночас звертаємо увагу підприємств, що пунктом 1.8 Галузевої угоди передбачено, що Галузева угода продовжує діяти до підписання нової Галузевої угоди, в тому числі у разі зміни найменування Сторін, якщо вони стали правонаступниками.

Департамент економіки систем
життєзабезпечення Мінрегіону

Повернутися вгору