Роз’яснення щодо порядку нарахування плати за послуги з централізованого опалення споживачам у яких відсутні квартирні та будинкові засоби обліку теплової енергії

28.01.2016

У зв’язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2015 № 1037 «Про запровадження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря» Департамент економіки систем життєзабезпечення Мінрегіону роз’яснює.

Згідно з вимогами Закону України «Про житлово-комунальні послуги» плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання комунальних послуг, порядок обліку та оплати цих послуг, а також права та обов’язки сторін визначаються згідно з Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типовим договором про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630.

 З метою удосконалення порядку нарахування (визначення) плати за послуги з централізованого опалення у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 30.10.2015 № 1037 «Про запровадження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря», якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2015 № 1037 набрала чинності 19 грудня 2015 року (опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» 19.12.2015).

Внесені зміни передбачають механізм нарахування споживачам (у яких відсутні засоби обліку теплової енергії) щомісячної плати за послуги з централізованого опалення, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від нормативних показників, які взято до розрахунків тарифів на послуги з централізованого опалення при їх встановленні.

Основними чинниками, які визначатимуть розмір щомісячної плати за послуги з централізованого опалення є:

– фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому місяці;

– тривалість опалювального сезону і середньозважена річна витрата теплової енергії протягом опалювального сезону, які враховані у встановлених уповноваженим органом тарифах на послуги з централізованого опалення для конкретного виконавця, що надає послуги у відповідному населеному пункті;

– фактична кількість діб надання послуги у розрахунковому місяці;

– календарна кількість діб в розрахунковому місяці.

При цьому необхідно зазначити, що відповідно до пункту 18 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (далі – Правила), розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць. Плата за послуги вноситься не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, якщо договором не встановлено інший строк.

Враховуючи те, що плата за грудень 2015 року нараховувалась споживачам у період, коли набрала чинності постанова Кабінету Міністрів  від 30.10.2015 № 1037, а також зважаючи на те, розрахунковим періодом є календарний місяць, вважаємо, що плата за послуги з централізованого опалення за грудень 2015 року повинна була нараховуватися споживачам
(у яких відсутні засоби обліку) за новою  методологією передбаченою у Правилах.

         Окремо звертаємо увагу, що відповідно до пункту 46 Правил середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому періоді визначається як середньозважений показник на підставі офіційних даних Українського гідрометеорологічного центру (або іншої організації, що має право на представлення метеорологічної інформації) щодо температури зовнішнього повітря в кожній з діб розрахункового періоду, протягом яких фактично надавалася послуга з централізованого опалення.

Враховуючи це, при нарахуванні плати за послугу з централізованого опалення виконавці мають використовувати виключно офіційні дані Українського гідрометеорологічного центру (або іншої організації, що має право на представлення метеорологічної інформації) щодо фактичної температури зовнішнього повітря.

Департамент економіки систем
життєзабезпечення Мінрегіону

Повернутися вгору