Роз’яснення щодо внесених Змін і доповнень до Галузевої угоди між Мінрегіоном, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 – 2021 роки

07.10.2019

У зв’язку із зверненнями  підприємств житлово-комунального господарства щодо застосування Змін і доповнень до Галузевої угоди  між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на  2017 – 2021 роки (далі – Галузева угода), підписаних  Сторонами соціального діалогу 16 липня 2019 року, зареєстрованих в Мінсоцполітики 29.07.2019  за № 13 (далі – Зміни і доповнення) Міністерство розвитку громад та територій роз’яснює.

Змінами і доповненнями передбачено встановлення  надбавки до тарифної ставки чи посадового окладу працівникам основних професій за безперервний стаж роботи  на підприємствах та в організаціях сфери тепло-, водопостачання і водовідведення.

Так, пунктом 3.1.9 Галузевої угоди встановлено надбавку до тарифної ставки чи посадового окладу працівникам основних професій за безперервний стаж роботи  на підприємствах та в організаціях сфери тепло-, водопостачання і водовідведення усіх організаційно-правових форм та форм власності, що визначається колективними договорами згідно із Порядком встановлення і умовами виплати щомісячної надбавки до тарифної ставки чи посадового окладу працівникам основних професій за безперервний стаж роботи на підприємствах та в організаціях сфери тепло-, водопостачання і водовідведення (далі – Порядок) (додаток 8 до Галузевої угоди).

Зазначена надбавка входить до складу фонду додаткової заробітної плати підприємства.

Зміни  і доповнення набрали чинності з дня їх підписання Сторонами соціального діалогу – з 16 липня 2019 року.

Проте, можливість реалізації на підприємствах Змін і доповнень визначається виходячи із наявності фінансових можливостей  підприємства.

Для встановлення і виплати надбавки на підприємстві необхідно:

визначити можливість встановлення і виплати  надбавки за безперервний стаж роботи у колективному договорі підприємства;

визначити перелік працівників  основних професій, які мають право на отримання щомісячної надбавки за безперервний стаж роботи у сфері тепло-, водопостачання і водовідведення у колективному договорі (п. 1.2 Порядку);

встановити розмір надбавки за безперервний стаж роботи відповідно до вимог додатку 6 Галузевої угоди (п. 1.3 Порядку);

утворити комісію для визначення та встановлення безперервного стажу роботи працівників.

Згідно з вимогами пункту 1 Порядку щомісячна надбавка до тарифної ставки чи посадового окладу за безперервний стаж роботи  на підприємствах та в організаціях сфери тепло-, водопостачання і водовідведення встановлюється працівникам основних професій, до яких  належать керівники, професіонали, фахівці та технічні службовці, кваліфіковані та некваліфіковані робітники, зайняті в основному виробництві підприємств та  організацій сфери тепло-, водопостачання і водовідведення, крім робітників соціальної сфери.

Пуктом 2.5 Порядку визначено, що безперервний стаж роботи для виплати надбавки визначається відповідною комісією на підприємствах і організаціях  сфери тепло-, водопостачання і водовідведення, яка утворюється  з керівників, працівників економічних, юридичних, кадрових служб та членів виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – іншого уповноваженого на представництво трудового колективу органу.

Рішення комісії про встановлення безперервного стажу роботи оформлюється на кожного працівника протоколом, що складається у двох примірниках: перший подається до бухгалтерії для нарахування надбавки, другий – до підрозділу кадрового забезпечення для контролю та обліку (пункт 2.8. Порядку).

При цьому звертаємо увагу, що зазначеним пунктом Порядку не передбачено оформлення рішення комісії про встановлення безперервного стажу роботи окремими протоколами на кожного працівника.  Отже, зазначене рішення може  прийматися єдиним протоколом, у якому відображена інформація щодо кожного працівника, якому визначено безперервний стаж роботи на відповідному підприємстві.

Слід зазначити, що згідно з абзацом другим пункту 3.2.  Порядку передбачено, що  надбавка встановлюється за умови, коли працівник має стаж роботи у відповідній сфері: теплопостачання чи водопостачання і водовідведення.

Таким чином, якщо працівник, наприклад, перейшов працювати у сферу водопостачання і водовідведення з підприємства теплопостачання, безперервний стаж роботи переривається і надбавка обчислюється, нараховується і виплачується з дня прийняття працівника на роботу безпосередньо на підприємство сфери водопостачання і водовідведення.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 2.3 Порядку стаж роботи, що дає право на одержання надбавки, не переривається, але до нього не зараховується час перерв у випадку простою підприємства – зупинки роботи котелень і теплових пунктів після закінчення опалювального періоду і переведення працівників на строковий трудовий договір за умови,  якщо вони відпрацювали весь сезон і уклали трудовий договір на наступний сезон та повернулися на роботу у встановлений термін, при цьому час міжсезонних перерв у безперервний стаж роботи не зараховується, стаж визначається підсумованим підрахунком відпрацьованих сезонів.

Тобто, Порядком передбачено, що сезонні працівники підприємств теплопостачання, які працюють лише в опалювальний період і мають строковий трудовий договір, за вищезазначених умов мають можливість отримувати надбавку за безперервний стаж роботи на підприємстві.

Також пунктом 2.2 Порядку передбачено  окремі випадки, відповідно до яких стаж роботи, що дає право на одержання надбавки, не переривається, але до нього не зараховується час перерв у роботі.

Зокрема, час перерв, коли працівник не працював після звільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства чи організації, скороченням чисельності штату працівників, які мали право на одержання надбавки, якщо перерва у роботі не перевищувала одного місяця (без урахування часу на переїзд до нового місця роботи).

Таким чином, для працівників, які звільнилися з підприємства за власним бажанням і перерва у роботі яких перевищувала один місяць, надбавка за безперервний стаж роботи не зберігається.

При цьому зазначаємо, що відповідно до статті 8 Закону України «Про колективні договори і угоди» галузеві норми оплати праці регулюються на галузевому рівні.

Згідно із ст. 97 Кодексу законів про працю України та ст. 15 Закону України «Про оплату праці» підприємства госпрозрахункової сфери, в тому числі і комунальні, самостійно встановлюють у колективних договорах з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат тощо.

Пунктом 1.5 Галузевої угоди передбачено, що  Галузева угода регулює відносини, встановлює права та обов’язки суб’єктів соціального діалогу з питань формування і реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та є чинним актом соціального діалогу, який встановлює мінімальні й обов’язкові для врахування на подальших рівнях колективних переговорів галузеві норми в оплаті і умовах праці, пільги, трудові та соціальні гарантії.

Як зазначалося вище, щомісячна надбавка до тарифної ставки чи посадового окладу за безперервний стаж роботи  встановлюється працівникам основних професій, до яких  належать керівники, професіонали, фахівці та технічні службовці, кваліфіковані та некваліфіковані робітники, зайняті в основному виробництві підприємств.

Отже, Порядком передбачено виплату надбавки за безперервний стаж роботи працівникам основних професій, у т.ч. керівним працівникам підприємств, визначеним у колективному договорі підприємства.

Водночас, у разі коли  посадовий оклад керівника підприємства визначається органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування), на який покладена координація і регулювання діяльності у галузі відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (із змінами), надбавка до посадового окладу за  безперервний стаж роботи може бути встановленою за умови внесення змін до  контракту  в частині встановлення доплат.

При цьому повідомляємо, що роз’яснення щодо застосування зазначених Змін і доповнень до Галузевої угоди на 2017-2021 роки розміщено на офіційному веб-сайті Мінрегіону в розділі:  Напрямки діяльності > Житлово-комунальне господарство > Економіка та тарифна політика > Департамент економіки систем життєзабезпечення роз’яснює.

Також нагадуємо, що роз’яснення щодо правомірності застосування норм Галузевої угоди на підприємствах галузі було надіслано до обласних, Київської міської державних адміністрації спільним листом Мінрегіону, Всеукраїнської конфедерації роботодавців житлово-комунальної галузі України та ЦК  профспілки  від 27.02.2017 № 7/10-2028, № 01-02-17 та № 01-40 та розміщено на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

    Повернутися вгору