Щодо інвестиційної діяльності у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

23.11.2020

З метою забезпечення єдиного підходу до реалізації вимог чинного законодавства щодо погодження та виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення суб’єктами господарювання, уникнення порушень законодавства Міністерство розвитку громад та територій України звертає увагу на наступне.

1. Щодо погодження органами місцевого самоврядування інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

Повноваження щодо погодження інвестиційних програм органами місцевого самоврядування визначено статтею 13 Закону України «Про теплопостачання» та статтею 13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

Статтею 261 Закону України «Про теплопостачання» та статтею 181 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» передбачено, що інвестиційні програми розробляються суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення. Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.

Звертаємо увагу, що наразі порядки розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, затверджено наказом Мінрегіону від 19 серпня 2020 року № 191, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2020 року за №№ 1024/35307-1025/35308.

Водночас наказом Мінрегіону від 30 вересня 2020 року № 231, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2020 року за № 1026/35309, визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630 «Про затвердження Порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення».

Згідно з частинами четвертою – сьомою, дев’ятою – одинадцятою статті 261 Закону України «Про теплопостачання» та статті 181 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» передбачено, що суб’єкти господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення для проведення в установленому законодавством порядку розрахунків за інвестиційними програмами відкривають спеціальні рахунки.

На зазначені рахунки суб’єкти господарювання перераховують кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм у сфері теплопостачання.

Порядок зарахування коштів на спеціальний рахунок, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Суб’єкти господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення  – власники спеціальних рахунків зобов’язані використовувати кошти, що перебувають на таких рахунках, виключно для виконання інвестиційних програм. Використання зазначених коштів у будь-яких інших цілях забороняється.

Зарахування коштів міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ або коштів, залучених відповідно до міжурядових договорів, або коштів у вигляді кредитів (позик, грантів), або коштів, залучених державою чи суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення під державні чи місцеві гарантії, на спеціальні рахунки для кредитних коштів суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, відкриті банками в національній чи іноземній валюті, та використання таких коштів для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у відповідній сфері здійснюються згідно з умовами договорів, укладених з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державними установами, або міжурядових договорів.

Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти, що перебувають на спеціальних рахунках та на спеціальних рахунках для кредитних коштів суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання.

Власник спеціального рахунку для кредитних коштів забезпечує здійснення контролю та несе відповідальність за цільове використання коштів згідно з умовами договору (договорів).

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 750 затверджено:

Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання;

Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

За вимогами цих Порядків:

орган ліцензування здійснює контроль за цільовим використанням ліцензіатами коштів із спеціальних рахунків;

для здійснення контролю ліцензіати подають органу ліцензування разом із звітами про виконання інвестиційних програм звіт про цільове використання коштів із спеціального рахунка.

Слід звернути увагу, що діяльність суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення підлягає державному регулюванню.

Згідно з частиною четвертою  статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади, державні колегіальні органи та органи місцевого самоврядування під час встановлення державних регульованих цін на товари до складу таких цін обов’язково включають розмір їх інвестиційної складової частини.

Водночас пунктами 27 та 28 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, а також пунктами 16 та 17 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 291), передбачено, зокрема, що:

погоджена уповноваженими органами інвестиційна програма повинна містити планований обсяг використання коштів для здійснення необхідних інвестицій із зазначенням об’єктів і пооб’єктних обсягів інвестування, джерел фінансування та графіка здійснення інвестиційних заходів на планований період чи більш тривалий строк (з окремим визначенням показників планованого періоду) з відповідними техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують їх доцільність і ефективність.

планування складової частини прибутку, що передбачається для здійснення заходів інвестиційної програми (інвестиційна складова), провадиться відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої уповноваженими органами в установленому порядку;

за рахунок планованого прибутку насамперед фінансується інвестиційна складова, обов’язковість якої передбачено Законом України «Про ціни і ціноутворення».

2. Щодо контролю за реалізацією інвестиційних програм у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

Відповідно до пункту 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності.

Частиною сьомою статті 261 Закону України «Про теплопостачання» та частиною сьомою статті 181 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» визначено, що порядок контролю за реалізацією інвестиційних програм у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, а також граничний рівень вартості інвестицій, які можуть залучатися за інвестиційними програмами, що включаються при розрахунку економічно обґрунтованих витрат, та граничний термін дії інвестиційних програм до моменту повного погашення зобов’язань за ними встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 552 «Деякі питання виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» затверджено Порядок здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Порядок).

Зокрема, пунктами 3, 6 – 10 зазначеного Порядку визначено, що:

контроль за виконанням інвестиційних програм суб’єктами господарювання здійснюється НКРЕКП, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (далі – органи контролю);

суб’єкти господарювання (крім ліцензіатів НКРЕКП) подають щокварталу до останнього числа місяця, що настає за звітним періодом, та протягом 60 календарних днів після закінчення строку виконання інвестиційної програми Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям пояснювальну записку щодо виконання інвестиційної програми та використання коштів, передбачених для її виконання.

Пояснювальна записка складається у довільній формі та повинна містити інформацію про:

заплановану та фактичну дату початку і завершення виконання інвестиційної програми;

результати аналізу результативних показників здійснення заходів інвестиційної програми;

результати аналізу здійснення заходів інвестиційної програми у кількісних та якісних показниках відповідно до фінансового плану використання коштів, передбачених для її виконання (відхилення фактичних показників від планових у відсотках), причини нездійснення зазначених заходів;

результати оцінки стану надходження коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, а також планових та фактичних витрат за кожним заходом інвестиційної програми;

вплив результатів виконання інвестиційної програми на структуру тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

результати аналізу здійснення заходів інвестиційної програми за рахунок кредитних ресурсів (позики тощо).

Суб’єкти господарювання забезпечують доступ до інформації про виконання інвестиційних програм відповідно до вимог частини першої статті 6 Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;

контроль за виконанням інвестиційної програми здійснюється органом контролю шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

планові перевірки проводяться органами контролю відповідно до затвердженого ними плану-графіка;

керівник або уповноважений представник суб’єкта господарювання зобов’язаний надати посадовим особам органу контролю документи для ознайомлення, а також забезпечити доступ до об’єктів, на яких здійснюються заходи інвестиційної програми;

підставами для проведення органом контролю позапланової перевірки виконання інвестиційної програми є виявлення та підтвердження недостовірності даних, поданих суб’єктом господарювання, неподання таких даних у встановлений строк;

до проведення планової та позапланової перевірки виконання інвестиційної програми можуть залучатися за згодою акредитовані експерти та експертні організації;

орган контролю під час проведення планової та позапланової перевірки виконання інвестиційної програми:

проводить аналіз документів і матеріалів щодо виконання інвестиційної програми;

проводить у разі потреби обстеження об’єктів, на яких здійснюються заходи інвестиційної програми;

складає акт.

При цьому пунктом 11 Порядку передбачено, що копія акта або витяг з акта проведення перевірки виконання інвестиційної програми подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціямиМінрегіону та органові місцевого самоврядування, який встановлює тарифи на послуги з теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються суб’єктами господарювання.

Повернутися вгору