Щодо компенсації різниці між фактичними витратами та тарифами на теплову енергію, комунальні послуги

01.04.2021

У зв’язку з надходженням до Мінрегіону численних звернень підприємств галузі, органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій щодо відшкодування різниці між фактичною вартістю (фактичними витратами)  послуг тепло,- водопостачання та водовідведення  та затвердженими тарифами на теплову енергію, відповідні комунальні послуги (далі – різниця в тарифах) Департамент економіки систем життєзабезпечення роз’яснює.

Щодо відшкодування заборгованості з різниці в тарифах, що утворена до 01.01.2016

Питання щодо відшкодування заборгованості з різниці в тарифах, що утворена до 01.01.2016, врегульовано на законодавчому рівні.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу II Закону України від 16 липня 2015 року № 626-VIII «Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг» та пункту 3 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 03.11.2016 № 1730-VIII «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» заборгованість з різниці в тарифах, яка виникла до 01.01.2016, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету та на Кабінет Міністрів України покладено зобов’язання під час підготовки проектів Державного бюджету України на 2017 рік та на наступні роки передбачати видатки на фінансування заходів з погашення зазначеної заборгованості.

Враховуючи ці вимоги, з державного бюджету України місцевим бюджетам надавалася субвенція на компенсацію різниці в тарифах у 2017-2018 роках.

Разом з тим, за інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій станом на 01.02.2021 по підприємствах сфери тепло-, водопостачання та водовідведення непогашеною залишається заборгованість з різниці в тарифах, що утворена до 01.01.2016 та затверджена протоколами Територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах, у сумі 3,3 млрд гривень.

З метою виконання вимог законодавства України Мінрегіон надавав до Мінфіну необхідну інформацію щодо передбачення відповідних видатків в державних бюджетах на 2019, 2020 та 2021 роки.

Крім того, відповідно до вимог законодавства, Мінрегіоном своєчасно щорічно подавалися бюджетні запити щодо передбачення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

Також згідно із вимогами статті 33 Бюджетного кодексу України щодо підготовки Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки Мінрегіон надав Мінфіну відповідні пропозиції, зокрема, щодо передбачення у державному бюджеті видатків у розмірі 3,3 млрд гривень для відшкодування різниці в тарифах, яка утворилася станом на 01.01.2016.

Проте наразі у Державному бюджеті України не передбачені кошти на відшкодування різниці в тарифах.

У разі передбачення у Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» відповідних видатків на погашення різниці в тарифах Мінрегіоном буде розроблено Порядок та умови їх використання

Щодо різниці в тарифах, що утворена після 01.01.2016

Відповідно до статті 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» тарифи на комунальні послуги суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку. Встановлення тарифів на комунальні послуги, нижчих за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, не допускається і може бути оскаржено в суді.

Статтею 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення» встановлено, що Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які встановили державні регульовані ціни на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобов’язані відшкодувати суб’єктам господарювання різницю між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів. Установлення Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, без визначення джерел для відшкодування різниці між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів не допускається і може бути оскаржено в судовому порядку.

Таким чином, нормативно-правові підстави для відшкодування з державного бюджету заборгованості з різниці в тарифах, утвореної після 01.01.2016 відсутні.

Водночас, проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» (реєстраційний № 3508 від 20.05.2020), який підтримується Мінрегіоном, передбачено створення законодавчих підстав для узгодження та компенсації різниці між фактичними витратами та встановленими тарифами, що виникла з 01.01.2016 року.

Повернутися вгору