Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами»

04.09.2019

На виконання вимог пункту 6 частини першої статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон)  21.08.2019 Урядом прийнято постанову №808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами» (далі – Постанова № 808).

Згідно з вимогами Закону, який введено в дію з 01.05.2019, співвласникам багатоквартирних будинків надано право вибору моделі організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг та, відповідно, вибору виду договору про надання комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу).

При цьому встановлено, що у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не оберуть одну з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою статті 14 Закону, та/або не дійдуть згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладатиметься індивідуальний договір про надання комунальної послуги з особливостями, визначеними частиною сьомою статті 14 Закону.

У разі укладення індивідуального договору про надання комунальної послуги у багатоквартирному будинку (укладається між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником багатоквартирного будинку) споживачем сплачуватиметься плата за абонентське обслуговування, яка розраховуватиметься виконавцем комунальної послуги виходячи із його витрат.

При цьому Законом передбачено встановлення Кабінетом Міністрів України граничного розміру плати за абонентське обслуговування, вище якого не може нараховуватися плата виконавцем комунальної послуги для споживача.

У розумінні Закону плата за абонентське обслуговування – це платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених Законом, також і витрати на обслуговування приладів — розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку.

Станом на 1 липня 2019 року граничний розмір плати,  встановлений Кабінетом Міністрів України згідно з Постановою № 808, становить:

— 28,47 грн/абонента в місяць – для послуг з постачання теплової енергії та/або послуг з постачання гарячої води; централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

— 13,49 грн/абонента в місяць — для послуг з поводження з побутовими відходами.

Граничний розмір плати за абонентське обслуговування змінюватиметься лише у разі зміни розміру прожиткового мінімуму на  законодавчому рівні.

Визначення граничного розміру плати здійснюється відповідно до формули, передбаченої Постановою  № 808:

РПгрн = П мін×СДсер×Кдх× Кжкп× К, де:

Пмін — законодавчо встановлений на відповідну дату розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, гривень  (станом на 01.07.2019           П мін = 1936 грн.);

СДсер — середній кількісний склад домогосподарства, що становить  2,58 осіб (СДсер = 2,58);

Кдх — коефіцієнт доходності домогосподарства для розрахунку плати за абонентське обслуговування, що становить два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кдх = 2);

Кжкп — коефіцієнт середнього по Україні розміру витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг, що становить 0,15 (Кжкп = 0,15);

К- коефіцієнт відшкодування домогосподарством витрат, понесених виконавцем комунальних послуг при наданні цих послуг у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, та віднесених до плати за абонентське обслуговування, що становить:

0,019 — для виконавців послуг з постачання теплової енергії та/або послуг з постачання гарячої води, з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

0,009 — для виконавця послуг з поводження з побутовими відходами (К = 0,019 або К= 0,009).

Постанова № 808 дозволить забезпечити практичну реалізацію Закону в частині укладення індивідуального договору за вибором співвласників (з 01.05.2019) та за умови, якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не оберуть одну з моделей організації договірних відносин протягом року з дня набрання чинності Законом (після 01.05.2020) та захистити інтереси споживача шляхом визначення Кабінетом Міністрів України максимально допустимого розміру плати за абонентське обслуговування (граничного розміру), вище якого не може нараховуватися плата виконавцем відповідної послуги.

 Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»  Постанова № 808 набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

    Департамент економіки систем  життєзабезпечення Мінрегіону

Повернутися вгору