Щодо процедури включення до Реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості

26.10.2021

Законом України від 14.07.2021 №1639 «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» (далі – Закон № 1639), серед іншого, внесено зміни до:

 • Закону України від 03.11.2016 № 1730 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» (далі – Закон № 1730);
 • Закону України від 02.06.2016 № 1404 «Про виконавче провадження» (далі – Закон № 1404);

Цими змінами:

 • подовжено дату утворення заборгованості підприємств галузі, що підлягає врегулюванню станом на 1 червня 2021 року, а також граничний строк реструктуризації;
 • надано можливість, зокрема, підприємствам ТКЕ реструктуризувати борг (з наступним списанням нарахованих на нього пені/штрафних санкцій) за:
 1. Спожитий газ;
 2. Розподіл та транспортування природного газу;
 3. Покупне тепло;
 • сформовано підґрунтя для зупинення виконавчих проваджень та заходів з примусового виконання рішень в частині стягнення заборгованості за:
 1. Енергоносії;
 2. Розподіл та транспортування газу;
 3. Покупне тепло.

Для забезпечення виконання вимог Законів № 1639 та № 1730 у частині реструктуризації кредиторської заборгованості підприємств ТКЕ та ВКГ перед постачальниками природного газу, операторами газорозподільних систем, оператором газотранспортної системи, теплогенеруючими організаціями (за покупну теплову енергію), постачальниками електричної енергії, електропостачальниками, операторами системи розподілу (як правонаступниками в частині прав та обов’язків за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією) відповідно, Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1097 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» (далі – постанова), розроблену Мінрегіоном, що дозволяє забезпечити:

включення теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення до Реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості (далі – Реєстр), за заборгованістю, яка утворилась станом на 1 червня 2021 року за кожним кредитором окремо, що в свою чергу дозволить зупинити виконавчі провадження згідно із Законом № 1404;

уніфікації правового оформлення договірних відносин між суб’єктами господарювання в частині реструктуризації кредиторської заборгованості підприємств теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства, відповідно до положень Закону № 1730, та своєчасного укладання відповідних договорів.

Реструктуризована станом на 1 червня 2021 р. в порядку та на умовах, визначених Законом № 1730 заборгованість, повторній реструктуризації не підлягає.

Участь у процедурі врегулювання заборгованості виключно відповідно до статті 4 Закону № 1730 (наприклад, коли обсяг боргу менший, ніж підтверджена теркомісією різниця в тарифах) не потребує обов’язкового включення до Реєстру.

Для врегулювання боргів за механізмом реструктуризації основного боргу або виключно списання пені/штрафів (у разі його погашення до 1 червня 2021 року або до моменту укладення договорів реструктуризації), підприємства мають включитися за кожним кредитором окремо до Реєстру, який веде Мінрегіон.

Для включення до Реєстру підприємства мають врахувати такі ключові особливості:

 • до Мінрегіону подається заява, до якої додаються документи, передбачені частиною другою статті 3 Закону № 1730 (з обов’язковим зазначенням контактів виконавця);
 • у разі, якщо підприємство вже включено в Реєстр, підприємством подається заява з обґрунтуванням необхідності внесення змін до Реєстру (у зв’язку із перенесенням дати врегулювання, змінами в назві підприємства, розширенням кількості кредиторів), до якої додаються ВИКЛЮЧНО документи з переліку, якими підтверджуються відповідні зміни, що відбулися;
 • подані документи підписуються (засвідчуються) особою, уповноваженою діяти від імені підприємства (відповідні підтвердні документи про надання таких повноважень особі, яка не є керівником, додаються до пакету документів), та скріплюються печаткою підприємства (у разі наявності);
 • документи повинні бути правильно завірені: печатка підприємства (у разі наявності), напис або штамп «згідно оригіналу» або «копія вірна» тощо, вказується посада, ініціали (ініціал (власного імені) та прізвище, підпис особи, яка засвідчує копії;
 • кожна сторінка статуту повинна бути завірена нотаріусом або органом, що його затвердив (якщо статут прошитий, то завіряється вкінці);
 • розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах надається у вигляді додатків 1-3 до Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 977, з розподілом за кожен календарний рік та за п’ять місяців 2021 року, а також із зазначенням загальної суми різниці в тарифах по підприємству у вигляді таблці;
 • Мінрегіоном підготовлені рекомендовані форми окремих документів, зазначених у частині другій статті 3 Закону № 1730, для спрощення підприємствам підготовчих процедур, які додаються до цього листа та оприлюднено за посиланням:

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/reyestr-pidpriyemstv-shho-berut-uchast-u-protseduri-vregulyuvannya-zaborgovanosti/rozyasnennya/;

 • в копії актів звіряння станом на 1 червня 2021 року мають бути чітко зазначені договори, заборгованість за якими реструктуризована станом на 1 червня 2021 року в порядку та на умовах, визначених Законом № 1730 (для ТКЕ стосується НАК «Нафтогаз України» та ДК «Газ України»). Крім того, важливим є відображення виключно кінцевого сальдо за відповідним договором, за яким обліковується заборгованість станом на 1 червня 2021 року;
 • акти звіряння з кредиторами мають бути заповнені обома сторонами навіть при відсутності розбіжностей.

З огляду на старт опалювального сезону 2021/2022 р.р., прийом документів для включення до Реєстру розпочнеться ПІСЛЯ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ПОСТАНОВОЮ Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 №1097 (офіційного опублікування) у два етапи:

І-й етап – підприємства, рахунки яких арештовано та відповідно до яких діє активне виконавче провадження (для термінового розблокування їх діяльності) до 29.10.2021 р.;

ІІ-й етап – решта підприємств з 03.11.2021 р. в порядку надходження.

Принагідно наголошуємо, що учасник процедури врегулювання заборгованості виключається з Реєстру у разі ухилення від укладення договору (договорів) про реструктуризацію протягом ТРЬОХ МІСЯЦІВ з дати включення такого учасника до Реєстру.

Інформація про включення до Реєстру надсилається відповідному суб’єкту господарювання та розміщується на сайті Мінрегіону за посиланням: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/reyestr-pidpriyemstv-shho-berut-uchast-u-protseduri-vregulyuvannya-zaborgovanosti/.

Повернутися вгору