Щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги

29.03.2018

Враховуючи численні звернення від суб’єктів господарювання у сфері житлово-комунальних послуг та органів місцевого самоврядування щодо процедури перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги, Департамент економіки систем життєзабезпечення роз’яснює.

Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні формуються та встановлюються на підставі вимог чинного законодавства та нормативно-правової бази.

Згідно з частиною другою статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон) виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів.

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги визначено статтею 7, 14 Закону, а також статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Так, згідно із статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення в порядку і межах, визначених законом, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші послуги.

Прийняттю рішення про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги передує процедура інформування споживачів за вимогами Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.08.2012 р.  за № 1380/21692 (далі – Порядок).

Наказом Мінрегіону від 08.09.2017 № 234, зареєстрованим в  Міністерстві юстиції України 29 вересня 2017 р. за № 1201/31069, до цього Порядку внесено зміни.

За вимогами пункту 2.1 Порядку суб’єкти господарювання здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим встановлювати тарифи.

Згідно з пунктом 2.2. Порядку протягом п’яти робочих днів з дня подання відповідних розрахунків (в тому числі здійснених за результатами коригування встановлених тарифів) до органу, уповноваженого встановлювати тарифи, суб’єкти господарювання інформують споживачів про намір здійснити зміну тарифів за визначеними цим Порядком способами та доводять до відома споживачів інформацію, передбачену цим Порядком.

Так, пунктами 2.3, 2.4 та 2.5 Порядку визначено перелік інформації, яка доводиться до відома споживачів суб’єктами господарювання, що надають комунальні послуги (послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)), послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територійпослуги з вивезення побутових відходів та визначено основні і додаткові способи її доведення.

Суб’єктом господарювання під час доведення до відома споживачів інформації про намір зміни цін/тарифів обов’язково вказується форма (спосіб) зміни цін/тарифів: повний перегляд цін/тарифів чи коригування окремих їх складових. При цьому зазначається строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, а також повідомляється адреса, на яку необхідно їх надсилати (пункт 2.13 Порядку).

Згідно з пунктом 2.12. Порядку строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється суб’єктом господарювання, але він не може бути меншим за 7 календарних днів та більшим ніж 14 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на житлово-комунальні послуги.

У разі здійснення суб’єктом господарювання коригування встановлених цін/тарифів відповідно до вимог частини десятої статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється суб’єктом господарювання.

У процесі доведення до відома споживачів інформації усі зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань підлягають реєстрації та обов’язковому розгляду суб’єктом господарювання.

Зауваження і пропозицій, які отримані органом, уповноваженим встановлювати тарифи, надсилаються для розгляду суб’єкту господарювання. За результатами такого розгляду суб’єкт господарювання приймає рішення про їх урахування чи відхилення (пункт 2.8 Порядку).

Відповідно до пункту 2.9 Порядку суб’єкт господарювання в установленому законодавством порядку повідомляє споживача, який протягом встановленого строку надав свої пропозиції та зауваження, про їх урахування або відхилення. При цьому у разі відхилення пропозицій і зауважень суб’єктом господарювання надаються споживачеві обґрунтовані пояснення.

У разі врахування зауважень і пропозицій суб’єкт господарювання здійснює перерахунок тарифу та передає його органу, уповноваженому встановлювати тарифи листом з висловленою позицією та відповідними обґрунтуваннями.

У такому випадку процедура доведення до відома споживачів інформації про намір зміни цін/тарифів повторно суб’єктом господарювання не здійснюється.

Якщо у період доведення до відома споживачів інформації суб’єктом господарювання перераховано тариф у сторону зменшення у зв’язку із виявленням ним технічних помилок, неточностей у розрахунках тарифів, поданих органу, уповноваженому встановлювати тарифи, процедура доведення до відома споживачів інформації про намір зміни цін/тарифів повторно суб’єктом господарювання не здійснюється. Розрахунки тарифів з відповідними обґрунтуваннями надсилаються до органу, уповноваженого встановлювати тарифи, для прийняття рішення про встановлення тарифів (пункт 2.10 Порядку).

Пунктом 2.11 Порядку передбачено, що у разі відсутності пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань або вмотивованого їх відхилення, суб’єкт господарювання після закінчення встановленого строку приймання пропозицій/зауважень (наступного робочого дня після останнього дня приймання пропозицій/зауважень) письмово сповіщає про це орган, уповноважений встановлювати тарифи.

Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання порядку доведення до відома споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад здійснюється органами, уповноваженими встановлювати тарифи відповідно до їх повноважень, визначених чинним законодавством (пункт 2.14 Порядку).

Принагідно звертаємо увагу, що Порядок не застосовується суб’єктами господарювання, тарифи для яких встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Для таких суб’єктів господарювання постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2016 № 866 визначено процедуру відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП з питань встановлення цін/тарифів.

Окрім того, вважаємо за доцільне звернути увагу, що проект рішення органу місцевого самоврядування з питань встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги оприлюднюється не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати, зокрема, нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності.

При цьому згідно із статтею 32 Закону у разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів. Тобто, після прийняття рішення органом місцевого самоврядування про встановлення тарифів (у тому числі за результатами коригування)  виконавець/виробник має повідомити споживачів про прийняття рішення за 15 днів до введення в дію тарифів.

Окремо інформуємо, що згідно з вимогами статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами) дія цього Закону не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з прийняттям актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги.

Враховуючи вищевикладене, рішення органу місцевого самоврядування про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (у тому числі, шляхом коригування тарифів)  не є регуляторним актом.

Повернутися вгору