Щодо розрахунку витрат на оплату праці при формуванні фонду оплати праці підприємствами житлово-комунального господарства з урахуванням положень Галузевої угоди

12.07.2021

Враховуючи численні звернення  підприємств, установ та організацій (далі – підприємства) щодо розрахунку витрат на оплату праці при формуванні фонду оплати праці з урахуванням положень Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 – 2021 роки (із змінами і доповненнями)  (далі –  Галузева угода) Департамент економіки систем життєзабезпечення роз’яснює.

Відповідно до вимог  Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці», а також зважаючи на розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» соціальними партнерами внесено Зміни і доповнення до Галузевої угоди (зареєстровані в Мінекономіки 11.05.2021 за № 10).

Змінами і доповненнями до Галузевої угоди:

  • встановлено мінімальну тарифну ставку робітника І розряду з 1 червня 2021 року в розмірі 180 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • у додатку 2 Галузевої угоди встановлено диференціацію коефіцієнтів за видами робіт  у галузі;
  • у додатку 3 Галузевої угоди встановлено  коефіцієнти  для розрахунку розмірів мінімальних місячних посадових окладів головного інженера, заступників директора, головного бухгалтера, головних: економіста, енергетика, механіка, технолога (забезпечено єдиний підхід до визначення окладів для фахівців підприємств галузі враховуючи кількість працюючих на підприємстві та обсяги виробництва);
  • доповнено додаток 6 Галузевої угоди доплатами за виконання обов’язків наставництва (25%), за керівництво практикою залежно від кількості учнів (від 10% до 30%) (враховуючи плинність кадрів та з метою залучення кваліфікованих робітників);
  • рекомендовано у колективних договорах підприємств передбачати вимоги щодо надання матеріальної допомоги працівникам при наданні щорічної відпустки в розмірі посадового окладу або тарифної ставки працівника (на період відпустки збільшення доходів працівника для проведення  оздоровлення, профілактичних заходів тощо).

Зміни і доповнення до Галузевої угоди дозволяють забезпечити дотримання підприємствами житлово-комунального господарства вимог законодавства в частині виплати мінімальної заробітної плати (з 01.01.2021 мінімальну заробітну плату встановлено в розмірі 6000 грн, а з 01.12.2021 – 6500 грн.) із збереженням  відповідних співвідношень в оплаті праці працівників різної кваліфікації 

Водночас зазначаємо, що чинним законодавством з оплати праці врегульовано питання самостійного встановлення підприємствами у колективному договорі форм,  систем оплати праці, норм праці,  розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат. 

При цьому має бути дотримано норми і гарантії, передбачені законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими), територіальними угодами (ст.97  Кодексу законів про працю України , ст.15 Закону України «Про оплату праці», ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Відповідно до статті 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції.                                

Згідно зі ст. 9 цього Закону положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

Зокрема, угоди на територіальному рівні регулюють норми соціального захисту найманих працівників підприємств, включають вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги.

Крім того, якщо підприємство перебуває у сфері дії територіальної угоди, то цією угодою може передбачатися застосування положень відповідної галузевої угоди.

Додатком 2 до Галузевої угоди передбачено коефіцієнти співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника І розряду (місячної тарифної ставки) за  видами робіт та окремими професіями до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника  І розряду).  

Додатком 3 до Галузевої угоди встановлено коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника І розряду основного виробництва (мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії). 

У зв’язку з неоднозначним трактуванням коефіцієнтів додатку 2 окремими підприємствами галузі, Змінами і доповненнями до Галузевої угоди, зареєстрованими в Мінсоцполітики 04.12.2018  за  № 26,  передбачено 3 розділи:

1 розділ – основні види робіт;

2 розділ –  професії, які є наскрізними в галузі;

3 розділ  – водії автотранспортних засобів.

Звертаємо увагу, що при розрахунку тарифних ставок робітників, яким довідниками кваліфікаційних характеристик  професій працівників встановлено певний тарифно-кваліфікаційний розряд (наприклад, слюсар-сантехнік, оператор котельної тощо), відповідно до розділу 1 додатку 2 Галузевої угоди застосовуються окремі за видами робіт  міжгалузеві коефіцієнти, виходячи із функцій, які вони мають виконувати.

Якщо довідниками кваліфікаційних характеристик  професій працівників не встановлено певний тарифно-кваліфікаційний розряд, коефіцієнти розділу 1 додатку 2 не застосовуються.

Враховуючи наведене, для визначення посадових окладів робітників застосовується мінімальна тарифна ставка робітника І розряду основного виробництва (мінімальний посадовий оклад (ставка) працівника основної професії), визначена відповідно до п. 3.1.2 Галузевої угоди, та коефіцієнти, визначені у додатку 2 до Галузевої угоди.

Для визначення посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців застосовується мінімальна тарифна ставка робітника І розряду основного виробництва (мінімальний посадовий оклад (ставка) працівника основної професії), визначена відповідно до п. 3.1.2 Галузевої угоди, та коефіцієнти, визначені додатками 2 та 3 до Галузевої угоди.

За таких умов наводимо окремі приклади розрахунку мінімальних тарифних ставок (посадових окладів) робітників основних професій:

1) тарифна ставка робітника І-го розряду у сфері водопровідно-каналізаційного господарства

2379 грн. х 1,8 х 1,58,

де 2379 грн. – прожитковий мінімум з 01.07.2021 для працездатних осіб згідно із Законом України «Про Державний  бюджет України на 2021 рік»;

1,8 – коефіцієнт відповідно до  п. 3.1.2. Галузевої угоди;

1,58 – коефіцієнт  згідно із додатком  2 Галузевої угоди розділу 1 «Основні види робіт».

Водночас коефіцієнт 1,58  може бути збільшено до 1,71 (на 5%) з урахуванням фінансових можливостей підприємства та ситуації, що склалася безпосередньо на цьому підприємстві (рішення приймається підприємством);

2) водій спеціалізованого автотранспортного засобу вантажопідйомністю від 10 до 20 тонн

2379 грн. х 1,8 х 2,46,

де 2379 грн. –  прожитковий мінімум з 01.07.2021 для працездатних осіб згідно із Законом України «Про Державний  бюджет України на 2021 рік»;

1,8 – коефіцієнт відповідно до  п. 3.1.2. Галузевої угоди;

2,46 – коефіцієнт згідно із додатком  2 Галузевої угоди підрозділу 1 «Вантажні автомобілі» розділу 3 «Водії автотранспортних засобів»;

3) двірник у сфері житлового господарства

2379 грн. х 1,8 х 1,32,

де 2379 грн. – прожитковий мінімум з 01.07.2021 для працездатних осіб згідно із Законом України «Про Державний  бюджет України на 2021 рік»;

1,8 – коефіцієнт відповідно до  п. 3.1.2. Галузевої угоди;

1,32 – коефіцієнт згідно із додатком  2 Галузевої угоди розділу 2 «Професії, які є наскрізними в галузі».

Водночас зазначаємо, що норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою (міжгалузевою) або територіальною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців (ст. 14 Закону України «Про оплату праці»).

При цьому звертаємо увагу, що  підприємства (діяльність яких регулюється на місцевому рівні) здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, наданням  послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  відповідно до  вимог Порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 291).

Згідно із вимогами цих Порядків планування витрат на оплату праці для включення до тарифів здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, зокрема, положень генеральної, галузевої (міжгалузевої) та територіальної угод, якщо ліцензіат перебуває у сфері дії сторін таких угод, колективного договору ліцензіата.

Слід вказати, що за сьогоднішніх складних економічних умов в країні питання оплати праці працівників є актуальним для галузі.

Керівники підприємств повинні вживати заходи щодо недопущення погіршення умов оплати праці працівників, при цьому встановити  жорсткий контроль за обґрунтованістю формування видатків на оплату праці.

Департамент економіки систем
життєзабезпечення Мінрегіону

Повернутися вгору