Інформаційне оголошення про проведення конкурсу на право отримання в концесію структурного підрозділу «Водоканалізаційне господарство» цілісного майнового комплексу Житлово-комунального господарства Чорноморської селищної ради (ідентифікаційний код 31790926), що забезпечує комплексне надання послуг у сферах централізованого водопостачання і водовідведення смт. Чорноморське та с. Гвардійське

02.02.2018

Додаток № 4
до рішення Чорноморської селищної ради № 347-VII від 05.09.2017р

1. Чорноморська селищна рада Лиманського району Одеської області оголошує проведення конкурсу на право отримання в концесію (Надалі – концесійний конкурс) структурного підрозділу «Водоканалізаційне господарство» цілісного майнового комплексу Житлово-комунального господарства Чорноморської селищної ради (ідентифікаційний код 31790926), що забезпечує комплексне надання послуг у сферах централізованого водопостачання і водовідведення смт. Чорноморське та с. Гвардійське (надалі – Об’єкт концесії).

2. Метою передачі в концесію Об’єкту концесії є надання на 25 років юридичній або фізичній особі (суб’єкту підприємницької діяльності) (далі – Концесіонер) виключного права здійснювати управління (експлуатацію) об’єкта концесії з метою задоволення громадських потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів смт. Чорноморське та с. Гвардійське, за умови сплати концесійних платежів та виконання інших умов договору концесії.

3. Об’єкт концесії:

– найменування: структурний підрозділ «Водоканалізаційне господарство» цілісного майнового комплексу Житлово-комунального господарства Чорноморської селищної ради (ідентифікаційний код 31790926), що забезпечує комплексне надання послуг у сферах водопостачання і водовідведення смт. Чорноморське та с. Гвардійське. (місцезнаходження Житлово-комунального господарства Чорноморської селищної ради: 67570, Україна, Одеська область, Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська);

– характеристика: ринкова вартість майна (необоротних активів) Житлово-комунального господарства Чорноморської селищної ради (ідентифікаційний код 31790926), у сфері централізованого водопостачання і водовідведення смт. Чорноморське та с. Гвардійське, визначена на підставі даних незалежної оцінки станом на 28.02.2017 року, становить 5 235 936,00 (п’ять мільйонів двісті тридцять п’ять тисяч дев’ятсот тридцять шість) гривень без ПДВ, 6 283 123,20 грн. (шість мільйонів двісті вісімдесят три тисячі сто двадцять три, 20 коп.), у тому числі ПДВ 1 047 187,20 грн. (один мільйон сорок сім тисяч сто вісімдесят сім грн., 20 коп.)

Обсяг і основна номенклатура продукції: обсяг реалізованої продукції Житлово-комунального господарства Чорноморської селищної ради (ідентифікаційний код 31790926), у сфері централізованого водопостачання і водовідведення смт. Чорноморське та с. Гвардійське, за 2016 рік склав – 3 759,1 тис. грн, в тому числі: водопостачання – 2 828,6 тис. грн, водовідведення 930,5 тис. грн

Станом на вересень 2017 року загальна чисельність працюючих в структурному підрозділі «Водоканалізаційне господарство» цілісного майнового комплексу Житлово-комунального господарства Чорноморської селищної ради (ідентифікаційний код 31790926) у сфері централізованого водопостачання і водовідведення становить – 24 працівників та загальна чисельність штатних одиниць – 26,5 штатна одиниця.

4. Строк, на який Об’єкт концесії передається в концесію: 25 років.

5. Вид договору, що укладається: Концесійний договір щодо надання у концесію структурного підрозділу «Водоканалізаційне господарство» цілісного майнового комплексу Житлово-комунального господарства Чорноморської селищної ради (ідентифікаційний код 31790926).

6. Заявки на участь у конкурсі подаються протягом 40 днів, а конкурсні пропозиції подаються протягом 90 календарних днів з дня публікації останнього з оголошень про проведення (оголошення) концесійного конкурсу щодо надання у концесію «Об’єкту концесії» у місцевому друкованому засобі масової інформації – газеті «Слава Хлібороба» та на офіційному веб-сайті Лиманської районної ради у розділі «Чорноморська селищна рада» та на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (у випадку, якщо дати опублікування оголошення не співпадатимуть, строк на подання заявки обчислюється від дати оголошення, розміщеного пізніше)

7. Заявки на участь у концесійному конкурсі, конкурсні пропозиції подаються Конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію «Об’єкту концесії» за адресою: 67570, Одеська область, Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, 19, з обов’язковим зазначенням на конверті «Конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію структурного підрозділу «Водоканалізаційне господарство» цілісного майнового комплексу Житлово-комунального господарства Чорноморської селищної ради (ідентифікаційний код 31790926).

8. Вимоги до розроблення та оформлення заявки на участь  у концесійному конкурсі, вимоги до претендентів для допущення до участі у конкурсі містяться в Інструкції для заявників щодо подання заявок для участі у конкурсі на право отримання в концесію структурного підрозділу «Водоканалізаційне господарство» цілісного майнового комплексу Житлово-комунального господарства Чорноморської селищної ради (ідентифікаційний код 31790926), що забезпечує комплексне надання послуг у сферах централізованого водопостачання і водовідведення смт. Чорноморське та с. Гвардійське (далі – Інструкція для заявників).

9. З метою отримання Інструкції для заявників та додаткової інформації звертатися до Конкурсної комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію «Об’єкту концесії» за адресою: 67570, Одеська область, Лиманський район, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, 19.

Інструкція для заявників надається зацікавленим особам безоплатно. Звернення зацікавлених осіб щодо надання Інструкції для заявників, іншої додаткової інформації (далі – звернення) викладаються письмово у довільній формі та мають містити: повне найменування особи, ідентифікаційний номер, її місцезнаходження, зазначення об’єкта концесії, спосіб надання Інструкції для заявників (особисто або поштою, із зазначенням виду поштового відправлення; при цьому кур’єрська доставка можлива за рахунок зацікавленої особи), дату складання звернення. Звернення підписується фізичною особою-підприємцем особисто – у разі звернення претендента, який є фізичною особою-підприємцем, або керівником юридичної особи (уповноваженою їм особою) – у разі звернення претендента, який є юридичною особою. У разі підписання звернення уповноваженою особою юридичної особи до звернення претендента додається відповідний документ, який підтверджує повноваження уповноваженої особи претендента щодо звернення.

Інструкція для заявників, додаткова інформація надається Конкурсною комісією протягом трьох робочих днів після отримання звернення претендента та у спосіб, визначений у зверненні претендента.

10. Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

– наявність документально підтвердженого досвіду обслуговування об’єктів у сфері водопостачання та водовідведення;

– наявність у претендента можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності;

– наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

– наявність фінансової спроможності.

Детальна інформація щодо кваліфікаційних вимог до претендентів, порядок їх підтвердження тощо вказані в Інструкції для заявників, порядок отримання якої вказаний в п. 9 цього оголошення.

11. Інструкція для претендентів з подання конкурсних пропозицій, інформація щодо умов конкурсу, істотні умови договору концесії тощо містяться у Конкурсній документації для участі в конкурсі на право отримання в концесію структурного підрозділу «Водоканалізаційне господарство» цілісного майнового комплексу Житлово-комунального господарства Чорноморської селищної ради (ідентифікаційний код 31790926), що забезпечує комплексне надання послуг у сферах централізованого водопостачання і водовідведення смт. Чорноморське та с. Гвардійське (далі – Конкурсна документація).

Конкурсна документація надається претендентам, допущеним за рішенням Конкурсної комісії до участі в конкурсі, за наявності платіжних документів, що підтверджують сплату реєстраційного внеску.

12. Реєстраційний внесок для участі у концесійному конкурсі становить 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Зазначені кошти використовуються на підготовку процедури концесійного конкурсу і поверненню не підлягають.

Переможець конкурсу додатково компенсує витрати Житлово-комунальному господарству Чорноморської селищної ради на оплату правових, консультативних та організаційних послуг з реалізації проекту передачі в концесію структурного підрозділу «Водоканалізаційне господарство» цілісного майнового комплексу Житлово-комунального господарства Чорноморської селищної ради (ідентифікаційний код 31790926) (об’єкт концесії).

13. Строк, протягом якого оголошуються результати концесійного конкурсу. Протягом 30 календарних днів після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу Конкурсна комісія проводить конкурс. На підставі висновків конкурсної комісії Чорноморська селищна рада, не пізніше ніж протягом місяця приймає рішення про переможця конкурсу, про що Конкурсна комісія не пізніше ніж протягом п’яті днів з дня прийняття рішення повідомляє переможця.

14. Інформація про результати конкурсу, підстави визначення переможця та відхилення пропозицій інших учасників конкурсу підлягають розміщенню на офіційному веб-сайті Лиманської районної ради Одеської області в розділі Чорноморська селищна рада, на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), наступного дня після прийняття рішення про визначення переможця конкурсу та у десятиденний строк з цього дня – опублікуванню у друкованому засобі масової інформації у газеті «Слава Хлібороба» Лиманського району Одеської області.

Повернутися вгору