Розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення

18.07.2016

На сьогоднішній день розрахунки технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення здійснюються згідно з Порядком розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення (далі – Порядок), затвердженим наказом Мінергіону України від 25.06.2014 року № 179 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 р. за № 1062/25839 та Методиками розрахунку втрат і витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання (далі – Методика втрат, Методика витрат), затвердженими наказами Мінрегіону України від 25.06.2014 року № 180 і № 181, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 р. за № 1063/25840 та № 1064/25841.

За останні роки було проведено аналіз даних щодо поточних ІТНВПВ більш ніж 100 підприємств України і зібрано відповідну статистичну базу, у зв’язку з чим з’явилась можливість встановити галузеві ІТНВПВ технологічних витрат для різних типів підприємств.

На сьогодні наказом Мінрегіону України від 22.04.2016 N 97 внесено зміни до Порядку та Методик, які зареєстровано у Міністерстві юстиції України 17.05.2016 за № 736/28866, якими зазначено, що галузеві ТНВПВ поділяються на: поточні галузеві ТНВПВ та перспективні галузеві ТНВПВ; галузеві ТНВПВ втрат води та галузеві ТНВПВ витрат води. Значення галузевих ТНВПВ втрат води встановлюється окремо від значень галузевих ТНВПВ витрат води.

Цими змінами встановлено галузеві ТНВПВ технологічних витрат для різних типів підприємств.

Встановлення граничних значень ІТНВПВ технологічних витрат створить умови для роботи підприємств по зменшенню технологічних витрат питної води.

Також, керуючись вимогами статті 40 Водного кодексу України та статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» для оцінки та забезпечення раціонального використання води встановлено поточні та перспективні технологічні нормативи використання питної води.

Повернутися вгору