Інформація щодо проведення дослідження на тему «Організація системи збирання побутових відходів у населених пунктах (зокрема, сортування)»

04.02.2019

На замовлення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Урядовим контактним центром (Центр) було здійснено дослідження на тему «Організація системи збирання побутових відходів у населених пунктах (зокрема, сортування)».

Дослідження проводилося шляхом телефонного опитування заявників, які звернулися на урядову «гарячу лінію» та на лінії контактних центрів областей, і подальшого аналізу отриманих даних.

Мета – дослідити громадську думку щодо організації системи збирання побутових відходів у населених пунктах та визначити потенціал ефективного використання та вдосконалення цієї системи, зважаючи на діяльність Уряду, спрямовану на наближення законодавства України до європейських стандартів, зокрема в екологічній сфері, а саме: на стимулювання населення до сортування побутових відходів та впровадження програм їх переробки, а також на популяризацію серед населення необхідності дбайливого ставлення до природи в цілому.

У телефонному режимі були опитані громадяни з усіх регіонів України (усього – 808 респондентів). До даного опитування долучилися: Дніпропетровський, Закарпатський, Запорізький, Івано-Франківський, Кіровоградський, Київський, Луганський, Львівський, Полтавський, Сумський, Херсонський, Хмельницький, Черкаський обласні контактні центри. Також частина респондентів взяли участь у опитуванні (відповіли на запитання анкети) безпосередньо на веб-сайті Центру.

Відповідно до головної мети дослідження поставлено такі завдання:

  • визначити рівень інформованості населення щодо програм переробки побутових відходів і потребу респондентів у відповідній інформації;
  • з’ясувати, як саме здійснюється вивезення побутових відходів для домогосподарств українців;
  • виявити ступінь обізнаності населення щодо небезпечних для природи та людини побутових відходів, які варто було б збирати роздільно;
  • з’ясувати можливості реалізації роздільного збирання побутових відходів та ступінь доступності відповідних засобів для пересічного українця, зокрема фактичну наявність відповідних контейнерів (для скла, пластику тощо);
  • оцінити можливість залучення (участі) громадян до здачі побутових відходів у пункти прийому вторинної сировини та потенціал існуючої системи прийому вторинної сировини.

Для реалізації поставлених завдань була розроблена анкета з урахуванням специфіки методу телефонного опитування.

Статистичні розподіли отриманих відповідей та їх графічне відображення додаються.

Як можна побачити з результатів опитування, послуга з вивезення побутових відходів надається 72% громадян (у 44,6% громадян послуга входить у перелік послуг з утримання будинку та прибудинкової території, а у 27,4% за окремим договором).

Про це свідчить і звітність, яку Мінрегіон щороку узагальнює від структурних підрозділів з питань житлово-комунального господарства обласних та Київської міської державних адміністрацій (наказ Мінбуду від 19.09.2006 № 308 «Про затвердження Форми звітності №1-ТПВ та Інструкції щодо заповнення форми звітності №1-ТПВ «Звіт про поводження з твердими побутовими відходами»).

Відповідно до матеріалів звітностей понад 77% населення України охоплено послугами з вивезення побутових відходів.

За результатами опитування можливість роздільного збирання побутових відходів на контейнерних майданчиках є у 48,7% респондентів, опитаних з цього запитання, 49,2% респондентів впевнені, що орієнтуються в тому, які види побутових відходів небезпечні для природи та людини і тому бажано збирати їх окремо, а 46,3% опитаних стверджували, що хочуть знати більше про програми з прийому та утилізації побутових відходів.

Результати опитування свідчать про готовність населення до впровадження роздільного збирання побутових відходів, однак необхідно проводити активну роз’яснювальну роботу серед населення стосовно екологічного поводження з побутовими відходами, перш за все їх роздільного збирання, постійно проводити інформування мешканців через засоби масової інформації, розповсюджувати наглядну агітацію, організовувати лекції та ігри в дитячих садках і школах.

Показник, що лише 2,9% опитаних користуються сміттєпроводами, може позитивно вплинути на впровадження роздільного збирання побутових відходів в населених пунктах із багатоповерховою забудовою.

Слід зазначити, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 30) встановлено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів.Відповідно до законів України «Про відходи», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» до компетенції органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій належить організація окремого збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировини.

Так, за інформацією, наданою обласними та Київською міською державними адміністраціями до Мінрегіону на сьогодні у 1200 населених пунктах впроваджено роздільне збирання побутових відходів.

У 21 населеному пункті працюють 26 сміттєсортувальних ліній та у 18 населених пунктах  такі лінії будуються.

 

Повернутися вгору