Стан галузі поховання в Україні за 2018 рік

13.02.2019

В Україні протягом 2018 року ритуальні послуги населенню надавали 559 ритуальних служб та 2324 суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на договірних засадах із ритуальними службами.

Протягом 2018 року в Україні ритуальними службами поховано майже 483 тис. померлих осіб, що становить 90% від загальної кількості померлих, яка за статистичними даними, наданими Державною службою статистики України за 2018 рік, становить майже 535 тис. осіб.

Ритуальними службами, що створені органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами відповідно до статей 8, 9 Закону України «Про поховання та похоронну справу», протягом минулого року надано населенню ритуальних послуг та реалізовано предметів ритуальної належності на загальну суму майже 1235,9 млн.грн., що на 9% більше порівняно з 2017 роком.

Загальний обсяг наданих ритуальних послуг та предметів ритуальної належності населенню суб’єктами господарювання різних форм власності у 2018 році склав 2,9 млрд. грн., з яких майже 43% надано ритуальними службами.

Зокрема, ритуальними службами реалізовано населенню предметів ритуальної належності на суму майже 691 млн.грн., з яких продано: 185 тис. трун на суму 259 млн.грн.; 596 тис. вінків на суму 114 млн.грн.; 53 тис. пам’ятників на суму 215 млн.грн.; 11 тис. огорож намогильних на суму 28 млн.грн. та інших предметів на суму понад 75 млн.грн.

Ритуальними службами надано ритуальних послуг населенню на суму 545 млн.грн., що на 6% більше, ніж у 2017 році, в тому числі: надано 146 тис. послуг транспорту для обслуговування процесу поховання на суму 92 млн.грн.; викопано 241 тис. могил на суму 195 млн.грн.; установлено 32 тис. пам’ятників на суму 117 млн.грн., зокрема, 17 тис. пам’ятників із натурального каменю на суму 73 млн.грн. та 15 тис. пам’ятників із залізобетону на суму 44 млн.грн.; установлено 6 тис. огорож на суму 7 млн.грн. та надано інших ритуальних послуг на суму понад 113 млн.грн.

Водночас, понад 47% наданих ритуальних послуг та реалізованих предметів ритуальної належності забезпечуються підприємствами приватної форми власності.

Ритуальні послуги населенню протягом минулого 2018 року надавали 2324 суб’єктів господарювання різних форм власності на договірних засадах із ритуальними службами, з яких: 316 підприємство комунальної форми власності, 837 підприємства приватної форми власності та 1171 окремий підприємець.

Із загальної чисельності приватної форми власності (2008од.) найбільша їх кількість відмічена в Дніпропетровській (218), Запорізькій (158) та Вінницькій (124) областях.

В населених пунктах України розміщено майже 34 тис. місць поховань, із яких благоустроєні 28 тис. місць поховань (82%). Повністю благоустроєні кладовища в Івано-Франківській (100%) та Тернопільській (100%) областях, в той час як в Київській області благоустроєні лише 19% кладовищ, а в Волинській області – 50%.

При цьому 4 тис. місць поховань розташовані в містах та селищах та 30 тис. –  в сільській місцевості.

Водночас, із загальної кількості місць поховань в містах та селищах 3 тис. діючих та 1 тис. закритих, з яких благоустроєні 3 тис. місць поховань, що становить 82%; із загальної кількості місць поховань в сільській місцевості 27 тис. діючих та 3 тис. закритих, з яких благоустроєні лише 24 тис. місць поховань, що становить 82%.

На благоустрій місць поховань протягом 2018 року органами місцевого самоврядування виділено 319 млн. грн., що на 14% більше порівняно з 2017 роком, 52% цих коштів спрямовано на оплату праці персоналу.

На даний час в населених пунктах України існує необхідність в будівництві 555 місць поховань, при цьому поховано шляхом кремації 30 тис. померлих осіб, що складає лише 6% від загальної кількості похованих померлих. Поховання шляхом кремації здійснюються лише у містах Києві, Одесі та Харкові, де функціонують крематорії.

Разом з тим, в населених пунктах Одеської області поховано шляхом кремації майже 5 тис. осіб, що становить лише 14% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 17 нових місць поховань; в населених пунктах Харківської області поховано шляхом кремації 10 тис. осіб, що становить лише 24% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 52 нових місць поховань; у місті Києві поховано шляхом кремації 15 тис. осіб, що становить 65% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 6 нових місць поховань. Такий стан справ свідчить про неналежну увагу органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів до поширення серед населення традиції організації поховання померлих шляхом кремації.

Середня вартість одного поховання в Україні за 2018 рік склала 5378 грн., що на 23% більше порівняно з 2017 роком (4385 грн.). Найвищий показник середньої вартості поховання відмічено в Тернопільській (9608грн.), Закарпатській (8931 грн.), Одеській (8763 грн.) областях та місті Києві (7494 грн.), тоді як найнижчий – в Чернігівській (2779 грн.) області.

Наразі стан галузі поховання в Україні наведено без урахування даних тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Разом з ти, як свідчить стан справ у галузі поховання, нині ще мають місце проблемні питання, що виникають внаслідок недостатньої уваги з боку органів місцевого самоврядування до дотримання положень Закону України «Про поховання та похоронну справу», зокрема, щодо вирішення питань, спрямованих на удосконалення організації проведення поховання померлих, а саме: підвищення якості надання похоронних послуг та виготовлення предметів похоронної належності; створення конкурентного середовища та залучення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання різних форм власності; розвитку такого напрямку у галузі поховання, як кремація, зокрема приділення значної уваги такому виду поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, особливо у містах, де функціонують крематорії, що дозволило б вирішувати питання дефіциту земельних ресурсів для створення нових кладовищ у населених пунктах України; забезпечення належного виділення коштів, необхідних для благоустрою місць поховань, що дало б змогу здійснювати відповідні заходи по збереженню та охороні місць поховань, попередженню навмисного руйнування чи викрадення колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів і осквернення могил.

Так, з метою запровадження дієвих шляхів розв’язання проблемних питань в галузі поховання, зокрема таких як нестача місць для поховання в зв’язку з обмеженістю земельних ресурсів; розвитку такого виду поховання, як кремація, у відповідності до європейського досвіду; дерегуляції підприємницької діяльності в сфері ритуальних послуг, забезпечення можливості отримати якісні ритуальні послуги за економічно обґрунтованими цінами тощо, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення галузі поховання» (далі – проект Закону), який було схвалено Урядом та подано до Верховної Ради України (реєстр. № 8248).

Проектом Закону передбачено, що виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, центральні органи виконавчої влади з метою розвитку інвестиційної діяльності сприяють залученню інвестицій для будівництва крематоріїв різних форм власності з наданням інвесторам права їх подальшої експлуатації та утримання згідно з генеральними планами забудови відповідних населених пунктів та іншої містобудівної документації з дотриманням обов’язкових містобудівних, екологічних та санітарно-гігієнічних вимог.

Крім того, запроваджується такий вид поховання шляхом кремації, як біопоховання – поховання померлого, шляхом закопування біокапсули з кремованими останками померлих, яка швидко розкладається та служить добривом для рослини, що висаджується на місці її розташування і фактично грає роль природної намогильної споруди. Даний вид поховання є сучасним інноваційним видом поховання померлих та передбачає відведення на території кладовищ місць біопоховання померлих з використанням матеріалів, які розкладаються протягом п’яти років, місце розташування якого не містить намогильних споруд, а облаштовується інформаційною табличкою.

Реалізація проекту Закону дозволить вирішити проблеми в галузі поховання та здійснити її реформування шляхом економії земельних ресурсів територіальних громад, необхідних для життєдіяльності, дерегуляції підприємницької діяльності в сфері ритуальних послуг, створення здорового конкурентного середовища серед суб’єктів господарської діяльності, що надають ритуальні послуги, розвитку такого виду поховання, як кремація, у відповідності до європейського досвіду, отримання якісних ритуальних послуг за економічно обґрунтованими цінами.

Повернутися вгору