Стан галузі поховання в Україні за 2019 рік

12.03.2020

В Україні протягом 2019 року ритуальні послуги населенню надавали 663 ритуальні служби та 2264 суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на договірних засадах із ритуальними службами.

Протягом 2019 року в Україні ритуальними службами поховано майже 479 тис. померлих осіб, що становить 90% від загальної кількості померлих, яка за статистичними даними, наданими Державною службою статистики України за 2019 рік, становить понад 534 тис. осіб.

Ритуальними службами, що створені органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами відповідно до статей 8, 9 Закону України «Про поховання та похоронну справу», протягом минулого року надано населенню ритуальних послуг та реалізовано предметів ритуальної належності на загальну суму майже 1395,7 млн.грн., що на 13% більше порівняно з 2018 роком.

Загальний обсяг наданих ритуальних послуг та предметів ритуальної належності населенню суб’єктами господарювання різних форм власності у 2019 році склав 3,2 млрд грн, з яких майже 43% надано ритуальними службами.

Зокрема, ритуальними службами реалізовано населенню предметів ритуальної належності на суму майже 752 млн.грн., з яких продано: 237 тис. трун на суму 267 млн.грн.; 545 тис. вінків на суму 124 млн грн; 47 тис. пам’ятників на суму 242 млн грн; 10 тис. огорож намогильних на суму 25 млн грн та інших предметів на суму понад 94 млн грн.

Ритуальними службами надано ритуальних послуг населенню на суму 644 млн грн, що на 18% більше, ніж у 2018 році, в тому числі: надано 142 тис. послуг транспорту для обслуговування процесу поховання на суму 106 млн грн; викопано 316 тис. могил на суму 220 млн грн; установлено 33 тис. пам’ятників на суму 130 млн грн, зокрема, 17 тис. пам’ятників із натурального каменю на суму 82 млн грн та 16 тис. пам’ятників із залізобетону на суму 48 млн грн; установлено 6 тис. огорож на суму 14 млн грн та надано інших ритуальних послуг на суму понад 152 млн грн.

Водночас, понад 57% наданих ритуальних послуг та реалізованих предметів ритуальної належності забезпечуються підприємствами приватної форми власності.

Ритуальні послуги населенню протягом минулого 2019 року надавали 2264 суб’єкти господарювання різних форм власності на договірних засадах із ритуальними службами, з яких: 307 підприємство комунальної форми власності, 751 підприємство приватної форми власності та 1206 окремих підприємців.

Із загальної чисельності приватної форми власності (1957од.) найбільша їх кількість відмічена в Дніпропетровській (222), Запорізькій (136) та Одеській (148) областях.

В населених пунктах України розміщено понад 33 тис. місць поховань, із яких благоустроєні понад 27 тис. місць поховань (83%). Повністю благоустроєні кладовища в Івано-Франківській (100%) та Волинській (100%), Чернівецькій (100%)  областях, в той час як в Київській області благоустроєні лише 19% кладовищ.

При цьому майже 4 тис. місць поховань розташовані в містах та селищах та 29 тис. –  в сільській місцевості.

Водночас, із загальної кількості місць поховань в містах та селищах 3 тис. діючих та 1 тис. закритих, з яких благоустроєні 3 тис. місць поховань, що становить 82%; із загальної кількості місць поховань в сільській місцевості 26 тис. діючих та 3 тис. закритих, з яких благоустроєні лише 24 тис. місць поховань, що становить 82%.

На благоустрій місць поховань протягом 2019 року органами місцевого самоврядування виділено 409 млн. грн., що на 28% більше порівняно з 2018 роком, 51% цих коштів спрямовано на оплату праці персоналу.

На даний час в населених пунктах України існує необхідність в будівництві 515 місць поховань, при цьому поховано шляхом кремації 26 тис. померлих осіб, що складає лише 5% від загальної кількості похованих померлих. Поховання шляхом кремації здійснюються лише у містах Києві, Одесі та Харкові, де функціонують крематорії.

Разом з тим, в населених пунктах Одеської області поховано шляхом кремації майже 0,5 тис. осіб, що становить лише 2% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 20 нових місць поховань; в населених пунктах Харківської області поховано шляхом кремації 10 тис. осіб, що становить лише 27% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 45 нових місць поховань; у місті Києві поховано шляхом кремації 16 тис. осіб, що становить 70% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 6 нових місць поховань. Такий стан справ свідчить про неналежну увагу органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів до поширення серед населення традиції організації поховання померлих шляхом кремації.

Середня вартість одного поховання в Україні за 2019 рік склала 6033 грн, що на 12% більше порівняно з 2018 роком (5378 грн). Найвищий показник середньої вартості поховання відмічено в Тернопільській (10900 грн), Івано-Франківській (10229 грн), Кіровоградській (9217 грн) областях та місті Києві (8849 грн.), тоді як найнижчий – в Херсонській (3700 грн.) та Чернівецькій (3700 грн) областях.

Наразі стан галузі поховання в Україні наведено без урахування даних тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Разом з тим, як свідчить стан справ у галузі поховання, нині ще мають місце проблемні питання, що виникають внаслідок недостатньої уваги з боку органів місцевого самоврядування до дотримання положень Закону України «Про поховання та похоронну справу», зокрема, щодо вирішення питань, спрямованих на удосконалення організації проведення поховання померлих, а саме: підвищення якості надання похоронних послуг та виготовлення предметів похоронної належності; створення конкурентного середовища та залучення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання різних форм власності; розвитку такого напрямку у галузі поховання, як кремація, зокрема приділення значної уваги такому виду поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, особливо у містах, де функціонують крематорії, що дозволило б вирішувати питання дефіциту земельних ресурсів для створення нових кладовищ у населених пунктах України; забезпечення належного виділення коштів, необхідних для благоустрою місць поховань, що дало б змогу здійснювати відповідні заходи по збереженню та охороні місць поховань, попередженню навмисного руйнування чи викрадення колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів і осквернення могил.

Так, з метою запровадження дієвих шляхів розв’язання проблемних питань в галузі поховання, зокрема таких як нестача місць для поховання в зв’язку з обмеженістю земельних ресурсів; розвитку такого виду поховання, як кремація, у відповідності до європейського досвіду; дерегуляції підприємницької діяльності в сфері ритуальних послуг, забезпечення можливості отримати якісні ритуальні послуги за економічно обґрунтованими цінами тощо, Міністерство розвитку громад та територій України розробило проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення сфери поховання» (далі – проект Закону), який опрацьовується разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади для подання на розгляд Уряду.

Проектом Закону передбачено, що виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, центральні органи виконавчої влади з метою розвитку інвестиційної діяльності сприяють залученню інвестицій для будівництва крематоріїв різних форм власності з наданням інвесторам права їх подальшої експлуатації та утримання згідно з генеральними планами забудови відповідних населених пунктів та іншої містобудівної документації з дотриманням обов’язкових містобудівних, екологічних та санітарно-гігієнічних вимог.

Крім того, запроваджується такий вид поховання шляхом кремації, як біопоховання – поховання померлого, шляхом закопування біокапсули з кремованими останками померлих, яка швидко розкладається та служить добривом для рослини, що висаджується на місці її розташування і фактично грає роль природної намогильної споруди. Даний вид поховання є сучасним інноваційним видом поховання померлих  та передбачає відведення на території кладовищ місць біопоховання померлих з використанням матеріалів, які розкладаються протягом п’яти років, місце розташування якого не містить намогильних споруд, а облаштовується інформаційною табличкою.

Реалізація проекту Закону дозволить вирішити проблеми в галузі поховання та здійснити її реформування шляхом економії земельних ресурсів територіальних громад, необхідних для життєдіяльності, дерегуляції підприємницької діяльності в сфері ритуальних послуг, створення здорового конкурентного середовища серед суб’єктів господарської діяльності, що надають ритуальні послуги, розвитку такого виду поховання, як кремація, у відповідності до європейського досвіду, отримання якісних ритуальних послуг за економічно обґрунтованими цінами.

Інформаційно-аналітичний матеріал про стан похоронної справи за 2019 рік*
Адміністративно-територіальний поділ Загальна кількість місць поховань Виділено коштів на благоустрій місць поховань, тис.грн. Освоєно коштів на благоустрій місць поховань, тис.грн. Необхідно побудувати нових місць поховань в населених пунктах регіону, од. Поховано померлих осіб, тис.чол. Кількість ритуальних служб, од. Кількість підприємств різних форм власності, од. Загальний обсяг ритуальних послуг та реалізації предметів ритуальної належності, тис.грн. Середня вартість одного поховання, грн.
всього, од. в містах та селищах, од.  діючих, од. закритих, од. всього благоустроєно, од. благоустроєних, % всього комунальних приватних окремих СПД
Вінницька 1602 119 1344 258 1534 96% 15102 14314 16 21 18 134 21 21 92 84181 4865
Волинська 632 36 607 25 631 100% 7249 7249 5 4 15 21 6 0 15 10722 7187
Дніпропетровська 2442 342 1981 461 1717 70% 18456 18381 31 45 39 247 25 122 100 76410 4002
Донецька 1023 252 888 135 759 74% 19336 19162 14 33 23 112 6 24 82 48838 4191
Житомирська 1610 138 1525 85 1591 99% 12669 12669 18 15 23 82 6 21 55 44976 5413
Закарпатська 1077 135 801 276 1031 96% 4982 8667 61 13 17 80 8 18 54 117082 8923
Запорізька 1114 161 973 141 678 61% 14823 14399 17 20 108 157 21 42 94 56497 4652
Ів.-Франківська 940 96 766 174 940 100% 10431 10413 21 12 11 49 13 8 28 63790 10229
Київська 1340 159 1095 245 249 19% 13130 12469 52 19 39 109 24 42 43 75918 5976
Кіровоградська 1586 152 1301 285 1134 71% 8040 8040 7 17 6 79 14 22 43 51861 9217
Луганська 900 148 812 88 413 46% 2400 2316 13 12 18 58 5 36 17 2862 4889
Львівська 1870 156 1625 245 1820 97% 11666 11399 41 33 34 106 24 27 55 55963 7000
Миколаївська 1037 90 944 93 985 95% 27656 27656 8 17 25 98 6 82 10 61564 5554
Одеська 1521 137 1446 75 1405 92% 41700 40861 20 31 20 159 11 49 99 28316 5049
Полтавська 1597 173 1346 251 1252 78% 11336 11075 20 11 12 70 12 14 44 71333 4850
Рівненська 1071 79 938 133 1060 99% 12862 12732 20 14 24 50 6 11 33 81095 5382
Сумська 1975 184 1839 136 1748 88% 12260 12262 8 13 45 92 8 42 42 57718 5000
Тернопільська 1116 147 1037 79 1110 99% 6625 6513 25 14 25 86 11 7 68 74664 10900
Харківська 2163 394 1921 242 1682 78% 20174 19646 45 37 56 146 16 57 73 105573 5387
Херсонська 720 95 630 90 684 95% 4938 4938 7 13 5 54 5 40 9 18367 3700
Хмельницька 1685 126 1488 197 1569 93% 14922 14891 28 19 16 72 16 13 43 41562 7057
Черкаська 1360 151 1136 224 1211 89% 11085 11043 19 19 38 68 18 22 28 56183 5241
Чернівецька 571 134 459 112 571 100% 9828 9828 9 10 16 51 8 3 40 7170 3700
Чернігівська 2100 199 1978 122 1731 82% 14136 13523 4 15 28 79 15 28 36 39634 3611
м.Київ 30 30 28 2 21 70% 83754 78216 6 23 2 5 2 0 3 63426 8849
Всього 33082 3833 28908 4174 27526 83% 409560 402662 515 479 663 2264 307 751 1206 1395706 6033

 

 

Повернутися вгору