Стан галузі поховання в Україні за 2020 рік

01.04.2021

В Україні протягом 2020 року ритуальні послуги населенню надавали 688 ритуальних служб (на 25 або 3,6% більше, ніж в 2019 році) та 2266 суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на договірних засадах із ритуальними службами (на 2 більше, ніж в 2019 році).

Ритуальними службами, що створені органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами відповідно до статей 8, 9 Закону України «Про поховання та похоронну справу», протягом минулого року поховано 511,4 тис. померлих осіб, що становить 83% від загальної кількості померлих, яка за статистичними даними, наданими Державною службою статистики України за 2020 рік, становить понад 616,8 тис. осіб. Разом с тим слід зазначити, що в 2020 році ритуальними службами поховано на 32,4 тис. осіб більше, ніж в 2019 році (померло на 35,7 тис. осіб більше згідно даних Держстату, в тому числі 20,7 тис. осіб від вірусу COVID-19).

Загальний обсяг наданих ритуальних послуг та предметів ритуальної належності населенню суб’єктами господарювання різних форм власності у 2020 році склав 1,544 млрд. грн., що на 9% більше порівняно з 2019 роком.

Зокрема, населенню реалізовано предметів ритуальної належності на суму більш ніж 821 млн. грн., з яких продано: 181 тис. трун на суму 318 млн. грн.; 561 тис. вінків на суму 127 млн. грн; 48,3 тис. пам’ятників на суму 247 млн грн; 9,5 тис. огорож намогильних на суму 19 млн. грн. та інших предметів на суму понад 1,1 млрд. грн.

Ритуальних послуг населенню надано на суму майже 723 млн грн, що на 14% більше, ніж у 2019 році, в тому числі: надано 143 тис. послуг транспорту для обслуговування процесу поховання на суму 123 млн. грн.; викопано 253 тис. могил на суму 260 млн. грн.; установлено 32 тис. пам’ятників на суму 144 млн. грн., зокрема, 17 тис. пам’ятників із натурального каменю на суму 84 млн. грн. та 15 тис. пам’ятників із залізобетону на суму 60 млн. грн.; установлено 4,4 тис. огорож на суму 6,8 млн. грн. та надано інших ритуальних послуг на суму понад 145 млн. грн.

Ритуальні послуги населенню протягом минулого 2020 року надавали 2266 суб’єктів господарювання різних форм власності на договірних засадах із ритуальними службами, з яких: 318 підприємств комунальної форми власності, 832 підприємств приватної форми власності та 1116 окремих підприємців.

Із загальної чисельності суб’єктів господарювання приватної форми власності найбільша їх кількість відмічена в Дніпропетровській (125) та Одеській (102) областях.

В населених пунктах України розміщено більше 33 тис. місць поховань, із яких благоустроєні понад 27,5 тис. місць поховань (83%). Повністю благоустроєні кладовища у Волинській, Тернопільській та Чернівецькій областях, в той час як в Київській області благоустроєні лише 19% кладовищ.

При цьому майже 4 тис. місць поховань розташовані в містах та селищах та 29 тис. – в сільській місцевості.

Водночас, із загальної кількості місць поховань в містах та селищах майже 2,8 тис. діючих та більше 1 тис. закритих, з яких благоустроєні 2,4 тис. місць поховань, що становить 62%; із загальної кількості місць поховань в сільській місцевості – 26 тис. діючих та 3 тис. закритих, з яких благоустроєні лише 22,4 тис. місць поховань, що становить 77%.

На благоустрій місць поховань протягом 2020 року органами місцевого самоврядування виділено 449 млн. грн., що на 9% більше порівняно з 2019 роком, 440 млн. грн. або 98% з них – освоєно, в тому числі 234 млн. грн., тобто 52% цих коштів спрямовано на оплату праці персоналу.

На даний час в населених пунктах України існує необхідність в будівництві 507 місць поховань, при цьому поховано шляхом кремації 39 тис. померлих осіб, що складає лише 8% від загальної кількості похованих померлих.

Поховання шляхом кремації здійснюються лише у містах Києві, Одесі та Харкові, де функціонують крематорії. Всього цими містами надано послуг з кремації на 29,4 тис. грн., що на 6 тис. грн. (26%) більше, ніж в 2019 році, тобто тенденція до кремації поступово зростає. Так, протягом 2019 року було кремовано лише 26,5 тис. померлих осіб, тобто кількість кремованих за рік збільшилась більш ніж на 12 тис., що складає 46% від минулорічної кількості.

Так, в населених пунктах Одеської області поховано шляхом кремації майже 6,5 тис. осіб, що становить 22% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 15 нових місць поховань; в населених пунктах Харківської області поховано шляхом кремації 12,9 тис. осіб, що становить 31% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 44 нових місць поховань; у місті Києві поховано шляхом кремації 19,5 тис. осіб, що становить 73% від загальної кількості похованих, та існує потреба у будівництві 6 нових місць поховань. Такий стан справ свідчить про необхідність активізації поширення серед населення традиції організації поховання померлих шляхом кремації.

Середня вартість одного поховання в Україні за 2020 рік склала 6252 грн, що на 4% більше порівняно з 2019 роком (6033 грн). Найвищий показник середньої вартості поховання відмічено в Закарпатській (10069 грн.), Тернопільській (9100 грн.), Кіровоградській (9348 грн.) областях та місті Києві (9785 грн.), тоді як найнижчий – у Волинській (3226 грн.), Дніпропетровській (4086 грн.) та Чернівецькій (4000 грн.) областях.

Наразі стан галузі поховання в Україні наведено без урахування даних тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Разом з тим, як свідчить стан справ у галузі поховання, нині ще мають місце проблемні питання, що виникають внаслідок недостатньої уваги з боку органів місцевого самоврядування щодо дотримання положень Закону України «Про поховання та похоронну справу», зокрема, щодо вирішення питань, спрямованих на удосконалення організації проведення поховання померлих, а саме: підвищення якості надання похоронних послуг та виготовлення предметів похоронної належності; створення конкурентного середовища та залучення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання різних форм власності; розвитку такого напрямку у галузі поховання, як кремація, зокрема приділення значної уваги такому виду поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, особливо у містах, де функціонують крематорії, що дозволило б вирішувати питання дефіциту земельних ресурсів для створення нових кладовищ у населених пунктах України; забезпечення належного виділення коштів, необхідних для благоустрою місць поховань, що дало б змогу здійснювати відповідні заходи по збереженню та охороні місць поховань, попередженню навмисного руйнування чи викрадення колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів і осквернення могил.

З метою запровадження дієвих шляхів розв’язання проблемних питань в галузі поховання, зокрема таких як нестача місць для поховання в зв’язку з обмеженістю земельних ресурсів; розвитку такого виду поховання, як кремація, у відповідності до європейського досвіду; дерегуляції підприємницької діяльності в сфері ритуальних послуг, забезпечення можливості отримати якісні ритуальні послуги за економічно обґрунтованими цінами тощо, Міністерство розвитку громад та територій України розробило проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення сфери поховання» (далі – проект Закону), який опрацьовується разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади для подання на розгляд Уряду.

Проектом Закону зокрема передбачено, що виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, центральні органи виконавчої влади з метою розвитку інвестиційної діяльності сприяють залученню інвестицій для будівництва крематоріїв різних форм власності з наданням інвесторам права їх подальшої експлуатації та утримання згідно з генеральними планами забудови відповідних населених пунктів та іншої містобудівної документації з дотриманням обов’язкових містобудівних, екологічних та санітарно-гігієнічних вимог.

Реалізація проекту Закону дозволить вирішити проблеми в галузі поховання та здійснити її реформування шляхом економії земельних ресурсів територіальних громад, необхідних для життєдіяльності, дерегуляції підприємницької діяльності в сфері ритуальних послуг, створення здорового конкурентного середовища серед суб’єктів господарської діяльності, що надають ритуальні послуги, розвитку такого виду поховання, як кремація, у відповідності до європейського досвіду, отримання якісних ритуальних послуг за економічно обґрунтованими цінами.

Повернутися вгору