Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2013 рік

20.01.2016

В Україні за 2013 рік утворилось близько 59 млн. м3 побутових відходів, або близько 13 млн. тонн, які захоронюються на 6,7 тис. сміттєзвалищ і полігонів загальною площею понад 10 тис. га.

Збирання побутових відходів.

Близько 78% населення України охоплено послугами з вивезення побутових відходів, це на 2% більше, ніж у 2012 році.

Найгірший показник охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів у Кіровоградській області, який складає 54%.

Завдяки впровадженню в 503 населених пунктах роздільного збирання побутових відходів, роботі 21 сміттєсортувальних ліній, 1 сміттєспалювального заводу і 3 сміттєспалювальних установок перероблено та утилізовано близько 3,65% побутових відходів, з них: 1,15 % спалено, а 2,5% побутових відходів потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи.

Полігони побутових відходів.

Кількість перевантажених сміттєзвалищ становить 973 од. (15%), а 1415 од. (21%)  не відповідають нормам екологічної безпеки.

Неналежним чином проводиться робота з паспортизації, рекультивації та санації  сміттєзвалищ. З 3149 сміттєзвалищ, які потребують паспортизації, у 2013 році фактично паспортизовано 525 од. (потребує паспортизації 39 % сміттєзвалищ від їх загальної кількості).

Найбільша кількість полігонів, які потребують паспортизації, у Львівській області – 96% від загальної кількості полігонів в області та Херсонській області  – 90 %.

З 1321 сміттєзвалищ, які потребують рекультивації, фактично рекультивовано 164 од. (17% потребує рекультивації).

Найбільша кількість полігонів, які потребують рекультивації, у Львівській області – 97 % від загальної кількості полігонів в області та Кіровоградській області – 56 %.

Потреба у будівництві нових полігонів складає понад 626 одиниць. Найбільша потреба у будівництві нових полігонів у Запорізькій області – 58 одиниць та у Дніпропетровській області – 56 одиниць.

Через неналежну системи поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах, як правило у приватному секторі, щорічно виявляється близько 30 тис. несанкціонованих звалищ, що займають площу близько 2 тис. га. Практично всі виявлені у 2013 році несанкціоновані звалища були ліквідовані.

Суб’єкти господарювання, які надають послуги з вивезення побутових відходів

Проводиться відповідна робота зі створення ринкових умов та розвитку конкурентного середовища. Так, у 2013 році, надавали послуги у сфері санітарної очистки 1343 організацій, в тому числі 349 приватної власності (26%). Найбільша кількість підприємств приватної форми власності у цій сфері у м. Києві (75%) та у Херсонській області (85%).

Чисельність працюючих у сфері поводження з побутовими відходами складає близько 23 тис. осіб.

Загальна кількість спеціально обладнаних транспортних засобів складає близько 4,4 тис. одиниць. Середній показник зношеності спецавтотранспорту у 2013 році складає 66%. Найменший відсоток зношеності сміттєвозів у Полтавській області (42%).

Фінансування сфери поводження з побутовими відходами

Середній тариф на поводження з побутовими відходами в країні становить близько 40,6 грн./м3, у тому числі за захоронення – 12 грн./м3. Середній тариф на поводження з побутовими відходами для населення становить близько 35 грн./м3, у т.ч. за захоронення – близько  10 грн./м3.

За експертними оцінками обсяг реалізацій послуг з вивезення побутових відходів у 2013 році складає понад 1,48 млрд. грн.

Обсяг сплачених послуг складає понад 1,36 млрд. грн. (92% від наданих послуг).

Сума пільг населенню у наданні послуг з вивезення побутових відходів за розрахунками підприємств склала 47 млн. грн., а фактично відшкодовано 40 млн. грн. (74%).

На дотаційне фінансування розвитку та утримання санітарної очистки у 2013 році було виділено понад 224 млн. гривень. Найбільші обсяги фінансування сфери поводження з побутовими відходами відмічено у Харківській області (32 млн. грн.) та Донецькій області (26 млн. грн.).

Кредиторська заборгованість у сфері поводження з побутовими відходами в 2013 році складає 293 млн. грн., з них з оплати праці майже 12 млн. грн. Найбільша кредиторська заборгованість з оплати праці у Дніпропетровській областях та м. Києві.

Дебіторська заборгованість у 2013 році складає понад 388 млн. грн., з них заборгованість населення майже 286 млн. грн., бюджетних організацій – 32 млн. грн.

Згідно з положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 30) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів відноситься до компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Основними чинниками, що сприяють такому стану є невиконання місцевою владою вимог, визначених Законами України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про відходи» в частині недостатнього фінансування розвитку і утримання об’єктів галузі, встановлення економічно – обґрунтованих тарифів, норм надання послуг з вивезення побутових відходів та організації належного контролю за перевезенням, розміщенням і використанням полігонів та сміттєзвалищ. В той же час, органи місцевого самоврядування не поспішають, а іноді і зволікають, з впровадженням сучасних методів та технологій поводження з побутовими відходами.

Повернутися вгору